Oh baby can't you see
Oh bebeğim göremiyor musun
I need you, come with me
Sana ihtiyacım var, gel benimle
Something is telling me that you be the way I do
bir şeyler bana tek yolun sen olduğunu söylüyor..
I want you close to me
Bana yakın olmanı istiyorum
My heart is telling me
Kalbim bana söylüyor
I hate the fact that I love you
Seni sevdiğim gerçeğinden nefret ediyorum
I feel blue
Mutsuz hissediyorum


And you know I'm (in) love with you
Ve sana aşık olduğumu biliyorsun
I always think about you
Hep seni düşünüyorum
Baby I be going crazy cause I'm missing you
Bebeğim çıldırmak üzereyim çünkü seni özlüyorum


Can't you see we were meant to be, baby
Bizi istediğimi göremiyor musun, bebeğim
I want to be with you baby
Seninle olmak istiyorum bebeğim
Oh baby can't you see
Oh bebeğim göremiyor musun
I need you now
Şimdi sana ihtiyacım var


Now that I think about it
Şimdi düşünüyorum...
The love and times we shared
Aşkımızı ve paylaştığımız zamanı
How can I make it right
Bunu nasıl yoluna sokabilirim
I just wanna go back again
Sadece geri dönmek istiyorum
There's something I can do
Yapabileceğim bir şey var
There's something I can say
Söyleyebileceğim bir şey var
Don't make you change your mind
Fikrini değiştirmeni sağlamayacak
Just let me know if I could stay
Eğer kalabileceksem sadece bunu bilmemi sağla


And you know I'm (in) love with you
Sana aşığım biliyorsun
I always think about you
Hep seni düşünüyorum
Baby I be going crazy cause I'm missing you
Bebeğim çıkdırmak üzereyim çünkü seni özlüyorum


Can't you see we were meant to be, baby
Bizi istediğimi göremiyor musun, bebeğim
I want to be with you baby
Seninle olmak istiyorum bebeğim
Oh baby can't you see
Oh bebeğim göremiyor musun
I need you now
Şimdi sana ihtiyacım var