Modern Erkek İsimleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Modern Erkek İsimleri

 1. ABAY : Sezgi, anlayış, dikkat
  ABBAS : Sert, çatık kaşlı veya Aslan
  ABDULLAH : Allah'
  ın adamı- Allah'a ait olan, onun yolundan giden kişi
  ABİDİN : Dua eden / Duacı
  ACUN : Dünya,varlık
  ADEM : Allah'ın yarattığı ilk insan / Adam
  ADİL : Adaletli / Hakça davranan
  ADNAN : Eski Türk isimlerinden / İki gökyüzü, iki cennet anlamında
  AFFAN : Kendini kötülüklerden uzak tutan
  AGAH : Bilgili / Bilen / Haberli / Uyanık
  AHMET : Övülmeye değer/ Beğenilmiş / Allah'a şükreden /
  AKAD : Soyluluk, Onurlu bir kişiliğe sahip olmak
  AKAY : Beyaz ay,dolunay
  AKEL : Dürüst,güvenilir
  AKGÜN : Mutlu,sevinçli gün
  AKIN : Hızlı bir biçimde düşmana yapılan saldırı

  AKİF : Dünya işlerinden uzaklaşıp, ibadet için Allah'a yönelen
  AKİL : Akıllı , Rüştünü kanıtlama konumuna gelmiş , yaptıklarının farkında olan
  AKTAÇ : Beyaz taç,gelin tacı
  AKTAN : Aydınlık gece
  ALAADDİN : Din uğruna çalışan
  ALDEMİR : Ateşte kıpkırmızı hale getirilen demir Al-Demir
  ALİ : Yüce, yüksek, şanlı, onurlu kimse
  ALİCAN : Cana yakın, içtenlikli, candan, sıcakkanlı, girişken
  ALİM : Bilim adamı, bilgin ilim bilen, ilimle uğraşan kimse
  ALİŞAN : Şanı şerefi en yüksek olan
  ALKAN : Kızıl kan
  ALKIN : Sevdalı,aşık
  ALP : Kahraman,cesur,savaşçı
  ALPAR : Yiğit,cesur
  ALPASLAN : Aslan gibi cesur,savaşçı beyi
  ALPAY : Cesur,yiğit
  ALPER : Alp + Er Cesur erkek Soylu erkek anlamında
  ALPHAN : Yiğit,hükümdar
  ALPTEKİN : Alp+ Tekin Soylu prens, güvenilir ve soylu
  ALTAN : Al + Tan Kırmızı + şafak, güneşin şafaktaki kırmızı rengi
  ALTAY : Yüksek orman anlamında. Orta Asya'da bir sıradağ
  ALTUĞ : Al+Tuğ Kırmızı + Tuğ değerli taşlarla süslü tuğ
  ANDAÇ : Armağan,hediye
  ANIL : Ölçülü davranan, hoşa giden kimse
  ARAL : Takımada,sıradağlar.
  ARAS : Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı
  ARCAN : Saf,temiz
  ARDA : Halef, ardından gelen
  AREL : Temiz,dürüst
  ARGÜN : Temiz gün, günlük güneşlik, yaşama sevinci veren gün
  ARIKAN : Temiz soy
  ARIN : Temiz,saf - Alın
  ARİF : Anlayışlı,tanınmış,meşhur,bilgi sahibi
  ARKAN : Temiz kandan gelen - Üstün,galip
  ARMAĞAN : Hediye,ödül
  ARMAN : Hasret,özlem - Sıkıntı
  ARSLAN : Yırtıcı,güçlü,yiğit
  ARTAÇ : Ar+ Taç Utanma duygusunu baş tacı eden
  ASIM : Temiz, namuslu, sağlam karakterli
  ASİL : Soylu, soylu bir aileden gelen,seçkin insan
  ASLAN : Türklerin, güçlü insan tanımlarında genellikle seçtikleri ormanlar kralı
  ASRIN : Bu asıra ait, bu devire uygun
  ASUTAY : Hırçın tay
  AŞKIN : Benzerlerinden daha üstün - Coşkun
  ATA : Baba, ced, Ecdat, Büyükbaba, Bilge
  ATABEK : Şehzade eğitmeni - Devlet yetkilisi
  ATABEY : Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere verilen ünvan
  ATACAN : Hoşgörülü,babacan
  ATAHAN : Han soyundan gelen, soylu yiğit
  ATAK : Canlı,girişken-Cömert-Nişancı
  ATAKAN : Atasının kanını taşıyan, atasının kanından gelen gücü barındıran
  ATALAY : Ünlü,şöhretli
  ATAMAN : Ata kişi,önder
  ATANUR : Atasından aldığı nuru taşıyan
  ATASOY : Ataların soyundan gelen
  ATAY : Herkesçe bilinen, tanınmış, ünlü
  ATEŞ : Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması
  ATIF : Eğilimli, birine şefkatle eğilen, sevgi duyan / Bir şeye yönlendirilen
  ATIL : İleri hamle yap, anlamında Atıl, atılmak
  ATILAY / ATALAY : Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse
  ATILGAN : Engelleri aşan - Korkusu olmayan
  ATINÇ : Atılgan / Atak
  ATİLLA / ATTİLA : Hunların "Tanrının Kırbacı" denilen büyük hükümdarı
  ATLIHAN : At + Han kelimelerinden, İyi ata binen yiğit Han
  AVNİ : Yardım etmek, yardımda bulunmak, yardımla ilgili
  AYBAR : Gösterişli,heybetli
  AYBARS : Ay ve Pars kelimelerinden, Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı
  AYBERK : Sağlam kişilik- Ayın parlaklığı
  AYDEMİR : Ay gibi ışıklı,temiz,demir gibi güçlü
  AYDIN : Beyni çağdaş düşüncelerle aydıınlanmış, bilgili kişi
  AYGÜN : Ay gibi parlak ve ışıklı güzel gün
  AYHAN : Ay gibi güzel yüzlü hakan Ay +Han
  AYKAN : Kanı ay gibi parlak ve temiz Ay Kanlı
  AYKUT : Kutlu ay, armağan, ödül
  AYTAÇ : Başında ay gibi ışıklı taç bulunan Ay + Taç
  AYTEK : Ay gibi
  AYTEKİN : Tek ay, uğur getiren ay
  AYTUNÇ : Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam
  AYYÜCE : Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er
  AZER : Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den..
  AZİM : Bir şeyler yapmak için kararlı kişi, Azmeden, Azimli
  AZİZ : Onur sahibi yüce, Saygıdeğer, Manevi gücü çok üstün
  AZMİ : Kemikli, kemikle ilgili / Azim sahibi

  Erkek bebek isimleri

  BABÜR : Hindistan'da yaşayan bir tür kaplan/Babür imparatorluğunun kurucusu Babürşah'tan
  BAHA : Değer fiyat, kıymatinin karşılığı, Ederi
  BAHADIR : Yiğit , kahraman, atak, gözünü daldan budaktan esirgemeyen
  BAHATTİN : Dinin değerlisi,güzelliği
  BAHİR : Deniz-Belli, açık-Işıklı,parlak
  BAHRİ : Denizle ilgili, denizci, denizingücü, sonsuzluğu
  BAHTİYAR : Mutlu, talihli, Hayatından memnunolan
  BAKİ : Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan
  BALA : Küçük çocuk, Yavru, Korunması gereken
  BALABAN : Bir tür yırtıcı kuş. İri cins birtür Doğan (kuş)
  BALER : Tatlı dilli, cana yakın
  BARAN : Yağmur mevsimi
  BARANSEL : Güce, kuvvete ait. Güçsel.
  BARBAROS : "Barba Rosse" Kırmızı sakal. Asıl adı Hızır olan büyük Türk amiraline Avrupalıların taktığı ad.
  BARIN : Bütün,tüm - Güç kuvvet
  BARIŞ : Uzlaşma.
  BARKAN : Çölde oluşan küçük kum kitlesi
  BARKIN : Gezgin, Seyyah, Sürekli gezipdolaşan
  BARLAS : Kahraman
  BARS : Kaplan benzeri yırtıcı hayvan
  BASRİ : Gören, görme ile ilgili, görebilmek
  BAŞAR : Başarılı ol anlamında
  BAŞER : Başta gelen
  BATI : Güneşin battığı yön
  BATIHAN : Batı'nın hükümdarı, hanı
  BATIKAN : Batı+ Khan Batının Hanı ya da Batının Kanı anlamında
  BATIRAY : Ay gibi yiğit
  BATTAL : Kahraman. Oldukça iri yapılı, Alışılmışın dışında büyük
  BATU : Güçlü Kuvvetli
  BATUHAN : Güçlü Kuvvetli Han. Altınordu devletinin kurucusu Batuhan.
  BATUR : Korkusuz, yiğit.
  BATURALP : Yiğitler yiğidi
  BAYAR : Büyük, ulu yüce.
  BAYBARS : Eski Türklerin beslediği kaplan
  BAYBORA : Fırtına
  BAYCAN : Zengin
  BAYEZİT/BEYAZIT : Birçok Osmanlı şehzadesinin ortakadı.
  BAYHAN : Zengin ve güçlü
  BAYKAL : Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl
  BAYRAKTAR : Bayrak taşıyan.
  BAYRAM : Ulusca kutlanılan, Kutsal ve önemli günler.
  BAYSAL : Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz.
  BAYÜLKEN : Göğün 16.katında oturan barış tanrısı
  BEDİR : Ayın ondördü. Dolunay. Ay.
  BEDİRHAN : Ay+ Han gibi Bedir + Han
  BEDRETTİN : Ayın ondördü gibi ışık saçan, temiz ve yüce
  BEDRİ : Ay gibi, aya benzeyen, Aya ait
  BEHÇET : Sevinç, güzellik, güler yüzlülük.
  BEHİÇ : Şen. Güleryüzlü, Neşeli.
  BEHLÜL : Hayır sahibi - Daima gülen
  BEHRAM : Merih Yıldızı.
  BEHZAT : Doğuştan iyi, soylu kişi
  BEKİ / BEKRİ : El değmemiş, Bakir, Tertemiz, bozulmamış.
  BEKİR : Yeni doğmuş, bakir
  BEKTAŞ : Saygın, aziz, denk, eşit.
  BERAT : İzinli, müsaadeli olmak / Diploma
  BERHAN : Han soyundan, Hanla ilgili, han üzerine.. (Han=Hakan)
  BERK : Sağlam güçlü, dayanıklı
  BERKAN : Parlama - Kıvırcık kuzu postu
  BERKANT : Sağlam Yemin . Berk + Ant.
  BERKAY : Sağlam yapılı ve ayışığı gibi parlak olan. Ay ışığı, Güçlü ay
  BERKE : Cengiz Han'ın torununun adı. Değnek, sopa, kamçı anlamında da kullanılır
  BERMAL : Birşeyler yapmakla ilgili, yapan, ortaya çıkaran, becerikli
  BESİM : Güler yüzlü
  BİLAL : İlk ezanı okuyan Bilal-i Habeşi'nin adından..
  BİLGE : Derin bilgi sahibi
  BİLGEHAN : Göktürk hakanı
  BİLGİN : Bilgi sahibi. Alim
  BİRANT : Tek yemin. Özelliği olan yemin
  BİRCAN : Tek, eşsiz
  BİROL : Tek ol, anlamında . Bir + Ol
  BOĞAÇ : Bir Dedekorkut kahramanı
  BOĞAÇHAN : İnanılmaz derecede güçlü , insanüstü gücü olan
  BORA / BORAN : Ardından yağış getiren şiddetlirüzgar.
  BOZKURT : Türklerin Orta asyadan çıkışında yol gösterdiğine inanılan efsanevi kurt
  BUĞRA : Erkek deve

  Gerisi Ektedir.


  Eklenmiş Dosya
 2. 2010-12-15 #2
  [lang=de]I must say that its really a helpful contents and name you have provided in this i really need a name to my newly born cousin .. I wil select it from your list.[/lang]

 3. 2011-04-09 #3
  süper modern erkek isimleri. tşk ederim.

 4. 2011-05-28 #4
  çoook sşn cgşlş.hjön şöjpyşyiploprjk maefuı

 5. 2011-08-07 #5
  ne si modern lan bunun abidin

 6. 2011-09-07 #6
  nerede geçiyor kaynak olarak?

 7. 2011-10-27 #7
  bunlar modern diilkii kimsede olmayan bi isim olmali bnceeee

 8. 2011-11-14 #8
  Bu isimler güncellenebilir bence.

 9. 2011-11-23 #9
  ACAR: Atılgan,çevik, Gürcü soyunda
  ACUN: Evren, kainat
  ABDULLAH: Allahın kulu
  ADAL: Ün kazan
  ADAR: Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı; olgunluk, erginlik; omuzdaş
  ADNAN: İnsanlardan üstün olan; Vatan tutmak; Cennetin orta yerinin
  ADSAY: Moğol hakanlarından biri (Ölümü:1434)
  AFŞİN: Zırh,silah; Sultan Alparslan'ın komutanlarından biri
  AHSEN: En güzel
  AKAL: Beyaz ve kırmızı
  AKAN: Akmakta olan
  AKANAY: Akıp giden ayAKARSU: Sürekli akıp giden su
  AKDORA: Karlı dağın doruk noktası
  AKEL: Eli uğurlu anlamında
  AKIN: Düşman topraklarına yapılan saldırı. Birşeyin ardıarkası kesilmeyen geliş durumunda olması
  AKINALP: Savaşan yiğit kişi
  AKGİRAY:Temiz ve yaraşır
  AKGÜN: Parlak gün, uğurlu gün
  AKSOY: Temizsoy, paksoy; Uğurlu soy, kutlu soy
  AKSU: Kayalardan sızan tatlı ve duru su. Anadolu'da birçok akarsu ve yer adı.
  AKTAN: Ak renkli tan, kutlu tan, uğurlu tan
  AKTUĞ: Beyaz renkli tuğ; Kutlu tuğ, uğurlu tuğ
  ALANER: Alan eri, meydan yiğidi
  ALATAN: Güneşin doğ
  uşundan önceki vakit
  ALATUĞ: Alaca renkli tuğ
  ALAZ: Yanan bir şeyin yayılan alevi
  ALDENİZ: Kızıldeniz, al renkli deniz
  ALDOĞAN: Al renkli doğan kuşu
  ALEMDAR: Sancak ya da bayrak taşıyan
  ALGAN: Kentleri, ülkeleri ele geçiren, alan
  ALGÜN: Kızıl gün; kızıl renkli güneş
  ALİ: Yüksek,büyük
  ALİCAN: Ali+Can: üstün yaradılışlı yüce kişi
  ALİHAN: Ali+Han
  ALİNUR: Ali+Nur
  ALİZE: Bir rüzgar adı
  ALKAN: Al renkli kan, temiz kan
  ALKANALP: Al kanlı yiğit
  ALKIM: Gökkuşağı
  ALKOR: Al renk almış kor ateş
  ALP: Büyük işler başaran; yiğit
  ALPAY: Cesur, ay gibi parlak, yiğit
  ALPER: Yiğit er
  ALPEREN: Ermiş yiğit, ermiş kahraman
  ALPERGİN: Yiğit ve olgun, ermiş
  ALTAN: Hakan'lara verilen san, güneişn doğarken ufka yaydığı kızıl renk
  ALTUNA: Tuna ırmağının gün batarken aldığı durum için Osmanlılar'ın verdiği ad.
  AMİL: Etken, etmen
  ANDAÇ: Anılar, hatıralar
  ANGIN: Ünlü, tanınmış
  ANIL: "Başkaları tarafından sözün edilsin", sakin, yavaş, ağır
  ARAS: Bir ırmak adı
  ARDA: Meriç ırmağının bir kolu; Sonra gelen; İşaret olarak yere dikilen nişan değneği
  ARDAHAN: Arda+HAN; Doğu Anadolu'da bir ilimiz
  ARDIÇ: Yemişleri ilaç olarak kullanılan ağaç
  ARCEM: Ar+Cem (Namuslu, arlı hükümdar, padişah)
  ARGUN: Gizli, saklı, arınmış. Kamıştan yapılmış bir çalgı; Vahşi hayvan
  ARIN: Arınmak eyleminden arın; sade ol
  ARKAY: Yükselmek, göğe doğru çıkmak. Her yana çıkık durmak
  ARKIN: Yavaş, ağır, sakin
  ARMAĞAN: Ödül
  ARMAN: Kutsal rüya, ermek istenilen şey, arzu
  ARSUN: Yüreğindeki temizliği yansıtan
  ASLAN: Güçlü ve yırtıcı bir hayvan. Gürbüz ve yiğit kişi
  AŞKIN: Aşmış, ileri
  ATA: Dede ve büyükbabalardan herbiri
  ATABEK: Selçuklularda şehzadelerin eğitimcisi
  ATAHAN: Soyu hükümdarlardan gelen
  ATAÇ: Atalardan gelen
  ATALAY: Ünlü, soylu, tanınmış
  ATANER: Baban, atan, soyun yiğit anlamındaATAOL: Yüce bir insan ol
  ATASAGUN: Doktor, hekim
  ATASOY: Ecdadı soylu
  ATEŞ: Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla ortaya çıkan ısı ve ışık
  ATİK: Çabuk davranan, çevik
  ATIL: Bir amaca doğru hızla ilerleme (A harfi uzatılarak okunmalıdır, aksi halde atıl durağan anlamına gelir)
  ATILAY: İleri atılan
  ATILGAN: Girişken, hevesli
  ATİLLA: Hun hükümdarı (Attila olarak yazılan şekli de türkçedir.)
  AYAZ: Hava ve gece için soğuk
  AYBARS: Ay gibi parlak, pars gibi çevik ve güçlü. Hun Hükümdarı Atilla'nın amcası
  AYBERK: Güçlü ışığı olan ay
  AYDEMİR: Yüzü kavisli bir çeşit keser
  AYDOĞA: Ay doğsun anlamında
  AYDONAT: Işık donat, parlaklık donat anlamında
  AYERDEM: Ay+Erdem
  AYGEN: Dost, gönüldeş
  AYKUT: Kutlu ay, uğurlu ay
  AYTAÇ: Ay+Taç
  AYTAN: Ay+Tan
  AYTAŞ: Ay gibi parlak ve sert
  AYTEK: Ay+Tek
  AYTUĞ: Ay gibi parlak tuğ
  AYVAZ: Savaş gemilerinde cerrah yamağı
  AZAD: Özgür, kurtulmuş, başına buyruk anlamında
  AZER: Ateş
  BABÜR: Büyük Moğol devletini kuran hükümdarın adı
  BAHA: Değer, kıymet, üstünlük
  BAHADIR: Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi
  BALKAN: Sarp ve ormanlık sıradağlar
  BALKAR: Kafkasya'da yaşayan Kıpkaç'ların bir kolu
  BALKIR: Şimşek
  BARAN: Direnci kıran, ulu, yüksek
  BARBAROS: Avrupa'lılar tarafından Hayrettin Paşa'ya verilen isim
  BARIŞ: Savaşın bittiğinin bir anlaşmayla belirlenmesinden sonraki durum
  BARLAS: Cenkçi, savaşçı
  BARTU: En eski Türk hanlarından biri
  BAŞAR: Başarılı ol anlamında
  BATIN: Karın, kuşak, nesil
  BATU: Güçlü, kuvvetli
  BATUHAN: Batının hanı; Güçlü, kuvvetli han
  BATUR: Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlükkazanan kişi
  BATURALP: Yiğitler yiğidi
  BAYHAN: Zengin han, soylu han; Beyhan
  BAYKAL: Zengin kal, varlıklı kal anlamında; Deniz
  BAYPARS: Zengin ve kaplan gibi
  BAYÜLKEN: Yüce insan
  BEDİZ: Resim, tasvir, süs
  BEHA: Ender, zor bulunan
  BEHİÇ: Şen, güleryüzlü
  BELEN: Bel, geçit, iki dağ arasından geçen yol
  BELGİ: İşaret, bellenecek şeye konulan im
  BENGİ: Ölümsüz, hep kalacak olan
  BENGİSU: Ölümsüzlük suyu

  BERA: İlim ve cemalde üstünlük

  BERAT: Birine nişan, madalya veya herhangi bir ayrıcalık verildiğini bildiren belge

  BERK: Sert ,sıkı ,sağlam

  BERKAY: Güçlü ve ay gibi

  BERKE: Altınordu Hükümdarı

  BERKİN: Çok kuvvetli, pekiştirilmiş

  BERTAN: BER+TAN=Tan yemişi

  BESİM: Güleç

  BETİM: Kişi veya olayları gözde canlandırma, tasvir

  BİLGE: Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kişi

  BİLGEHAN: Bilgili ve soylu kişi; Göktürk imparatorlarından birinin adı

  BİLGİN: Herhangi bir konuda derin bilgisi olan.

  BİRANT: BİR+ANT= tek yemin

  BİRGE: Hep beraber anlamında

  BİRGEN: Yanlız, yanlızlığa alışkın

  BİRHAN: Tek han, biricik han

  BİRKAN: BİR+KAN= soyu tek

  BORA: Yağmurdan önceki kısa ve sert yel

  BORAN: Gök gürültülü sağnak yağış

  BUĞRA: İki hörgüçlü,iri deve

  BUĞRAHAN: ilk müslüman türk hakanı olan " satuk buğrahan" adının birincisi. Karahanlılar devrinde yaşamış ve topluca türklerin toplu halde müslüman olmasına vesile olmuştur.

  BULUT: Havada asılı durumdaki su damlacıkları topluluğu

  BURAĞAN: Kısa süreli ,güçlü yel.

  BURAK: Kişinin ruh durumu; Hz. Muhammed'in Kudüs'te dağa çıkarken bindiği at benzeri hayvan

  BURÇAK: Baklagillerden bir bitki

  BURKHAN: Heykel

  CAN: Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık

  CANALP: CAN+ALP=Cana yakın, sevimli yiğit

  CANBERK: Sağlam, canlı, metin

  CANDAŞ: Candan, değerli dost

  CEM: Hükümdar,şah

  CEMRE: Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi: "Bu cemre sözü Arapça kor ateş manasındadır."

  CENK: Savaş

  CESUR: Cesaretli,gözüpek,korkusuz

  CEYHAN: Akdeniz bölgesinde bir nehir

  Cihan: Dünya

  CÖMERT: Eliaçık

  CUMHUR: Topluluk,kalabalık

  CÜNEYT: İyi ata binen binici

  ÇAĞ: Başı ve sonu belli olan ve belli bir özellik taşıyan zaman dilimi

  ÇAĞAN: Bayram; Doğan kuşu

  ÇAĞATAY: Cengizhan'ın ikinci oğlunun adı

  ÇAĞDA: Yeni bir çağa adım atılmış

  ÇAĞDAŞ: Çağın koşullarına uyguna uygun;Aynı çağda yaşayan

  ÇAĞHAN: Çağın hanı; Çağdaş han

  ÇAĞIL: Çağlamak eyleminden çağıl; Küçük taş parçacıkları, çakıl

  ÇAĞIN: Yıldırım; Çağa ilişkin

 10. 2011-11-23 #10
  DEVRİM: Hızlı,geniş kapsamlı niteliksel değişim

  DİNÇ: Güçlü ve sağlıklı kimse

  DİRİM: Yaşama gücü

  DOĞA: Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü; tabiat

  DOĞAÇ: Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem

  DOĞAN: Kartalgillerden alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş

  DOĞANHAN: Doğan kuşu gibi çevik ve atılgan han

  DOĞU: Güneişn doğduğu ana yön, şark

  DOĞUKAN: Doğu halkından olan

  DONAT: Giyindir, teçhiz et anlamında

  DORUK: Zirve, dağların en yüksek yeri

  DORUKHAN: Hanlar hanı (Öneren: Bahar Hamarat)

  DUMAN: Bir maddenin yanmasıyla çıkan renkli gaz

  DURU: Berrak,saf

  DURUL: Berrak duruma gel anlamında

  DÜNYA: İçinde yaşadığımız gezegen

  ECEVİT: Çevik, atılgan

  EDİZ: Yüksek yer, herşeyin yükseği

  EFE: Batı Anadolunun yiğidi

  EFKAN: Çığlıklar, inlemeler

  EFLATUN: Açık mor

  EFSUN: Büyü

  EGE: Yaşça büyük,ulu

  EGEHAN: Engin denizlerin hükümdarı

  EGEMEN: Gücü yeter olup buyruğunu yürüten

  EKİM: Sonbahar mevsiminde bir ay; Toprağı ekme eylemi

  EKİN: Tahılın tarlaya atılmasından harman oluncaya kadarki adı

  ELÇİ: Uzlaştırmacı

  ELGİN: Yurdundan evinden uzak düşmüş kişi

  E EMİR: Buyruk, komut

  EMRAH: Saz çalıp, oynayan

  EMRE: Dost, beylerbeyi, büyük erkek kardeş

  EMRİ: Emirle ilgili

  ENGİN: Uçsuz ,bucaksız

  ENGİNSU: Deniz anlamında

  ENİS: Dost,arkadaş

  ENES: Hz. Ali'nin komutanı

  ERDEM: Alçak gönüllülük; Düşünce ve davranışta iyiliklerin bir araya gelmesiyle beliren yetkinlik; Yiğitlik, doğruluk

  ERDENİZ: Deniz gibi geniş ve engin er

  EREN: Kendini tanrıya adamış kişi; Evliya, aziz

  ERENDİZ: Jüpiter gezegeninin adı

  ERGİN: Olgunlaşmış, ermiş kişi

  ERGUVAN: Eflatun ile kırmızı arası çiçek açan süs bitkisi

  ERİM: Bireyin erebileceği uzaklık

  ERİNÇ: Hiç eksiği ve üzüntüsü olmama durumu; Huzur

  ERK: Güç

  ERKİN: İstediği gibi davranabilen,özgür

  ERKSİN: Güçlü ve kuvvetlisin

  ERKUT: Uğurlu er

  ERSEN: Sen ersin anlamında

  ERSİN: Ersin, erkeksin anlamında; Ateş küreği; Bir çeşit güzel kokulu bitki

  iLHAN: Nameler, ezgiler

  ERTAN: Erken gün doğma zamanı

  ERTUNÇ: Tunç gibi sağlam erkek

  ERTUNGA: Yiğit, hakan

  ESER: Yapıt

  ETKİN: Hareketli, yaptırıcı

  EVGİN: Aceleci, bir işin bir an önce olmasını isteyen

  EVREN: Varolan şeylerin tamamı

  EVRENSEL: Her şeyi kapsayan, dünya ölçüsünde olan

  EYLEM: Bir amaç ve yöntemle yapılan hareketlerin tümü

  EYÜP: Bir peygamber ismi

  FADIL: Faziletli, ahlaklı

  FAHİR: İftihar edilecek, övülecek

  FAHRETTİN: Diniyle övünen

  FAHRİ: Şeref ve itibar için yapılan iş

  FAİK: Üstün, yüksek

  FALİH: Başarı kazanan, isteğine ulaşan

  FARUK: Haklıyı haksızı ayırabilen

  FATİH: Fetheden, hüküm veren

  FAZIL: Failetli, ahlaklı

  FEHİM: Anlayışlı, zeki

  FERDİ: Kişiye özgü

  FERHAN: Sevinçli, neşeli

  FERHAT: Güçlüyü yenip bir yeri ele geçiren

  FERİD: Eşsiz, benzersiz

  FERİDUN: Eşsiz, benzersiz

  FERİT: Avcı kuş

  FERRUH: Uğurlu, kutsal

  FETHİ: Fetih ile ilgili

  FEVZİ: Zaferle ilgili; Galip, üstün gelen anlamında

  FEYEZAN: Su baskını ,sel

  FEYYAZ: Bol,verimli,gür

  FEYZULLAH: Allahın bilimi

  FEZA: Uzay

  FIRAT: Türkiye'nin en uzun nehrinin adı

  FİKRET: Düşünce, akıl, anlayış

  FİKRİ: Düşünceyle ilgili

  FUAT: Kalp, gönül

  FURKAN: İyi ile kötü arasındaki farkı gösteren herşey

  GENCAY: Yeni doğmuş ay; Hilal biçimindeki ay

  GERÇEK: Yakıştırma veya yalanı olmayan

  GİRAY: Laik ve uygun anlamında; Eskiden Kırım prenslerine verilen ünvan

  GÖKADA: Samanyolu gibi bağımsız uzay adası

  GÖKALP: Mavi gözlü genç ve güzel yiğit

  GÖKAY: Hem gök, hem ay; Güzel ay

  GÖKBERK: Sağlam ve gök gibi mavi; Engin ve erişilmez

  GÖKDAL: Yeşil dal, yeni dal

  GÖKHAN: Göğün hanı; Oğuzhanın altı oğlundan biri

  GÖKMEN: Sarışın, mavi gözlü kimse

  GÖKOVA: Muğla ilinde bir körfez

  GÖKSEL: Gökle ilgili

  GÖKSENİN: Gök sana ait anlamında

  GÖKTUĞ: Gök+Tuğ= mavi renki tuğ

  GÖKTÜRK: Orta Asya da yaşamış eski Türk ulusu

  GÖNEN: Yazın suyu kuruyan gölcük; Toprağın içerdiği nem, rutubet; Ekilecek toprağın tavlandırılması

  GÖNENÇ: Bolluk ve rahatlık içinde yaşama

  GÖRKAY: Güzel ay

  GÖRKE: İhtişamlı, görkemli

  GÖRKEM: Göz alıcı ve gösterişli

  GURUR: Özsaygı, içdeğer

  GÜÇLÜ: Gücü olan kişi

  GÜN: Güneş, geneş ışığı

  GÜNAL: Işık al, ışıklı ol anlamında

  GÜNDOĞAN: Güneşle doğan, gün doğarken olan

  GÜNDÜZ: Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü

  GÜNEŞ: Gezegenlere ısı ve ışık veren gök cismi

  GÜNEY: Her zaman güneş gören

  GÜNSU: Güneş gibi temiz ve berrak su; Hem

  gün, hem su

  GÜR: Bol ve güçlü

  GÜRDAL: Sık dal, biraraya gelmiş güçlü dal

  GÜREL: Oluş ve dönüşüm durumunda bulunan

  GÜRKAN: Kanı gür, sağlıklı, hareketli, yerinde duramayan

  GÜVEN: Korku ve kuşku duymadan inanma duygusu; Herhangi bir tehlikeden uzak olma durumu

  GÜVENÇ: Güvenme duygusu

  HAFIZ: Koruyan, saklayan; Kuran'ı ezberlemiş kişi

  HAKAN: Eski Türk ve Moğol hükümdarı

  HAKKI: Doğrulukla, adaletle ilgili

  HALDUN: Sonsuz, ebedi olan

  HALİL: Yakın dost

  HALİM: Sessiz, sakin; Yumuşak huylu; Yavaş

  HALİS: Katıksız, saf, temiz; Yanlız

  HALİT: Sonsuz, sürekli

  HALUK

  Herkesle iyi geçinen,temiz huylu

  HAMDİ: Allahı övmek, şükretmek

  HAMDULLAH: Allahın övgüsü

  HAMİ; Himaye eden, koruyan

  HAMİT: Övgüye değer

  HAMZA: Heybetli, azametli

  HARUN: İnat eden, huysuz

  HASAN: Güzellik, iyilik

  HAŞİM: Gösterişli, muhteşem

  HAŞMET: Görkem, gösteriş, büyüklük

  HAYAT: Doğumdan ölüme olan süre

  HAYATİ: Dirilik, canlılık; Hayatla ilgili

  HAYDAR: Cesur, yiğit

  HAYRETTİN: Dinin hayırlı, mübarek kıldığı

  HAYRİ: Hayırla, iyilikle ilgili

  HAYRULLAH: Allahın hayırlı ettiği

  HAZAR: Barış, güven

  HAZIM: Akıllı, işbilir

  HINCAL: Öç al anlamında

  HIZIR: Ölümsüzlüğe kavuştuğuna inanılan kişi

  HİDAYET: Doğru yola girme, müslüman olma

  HİKMET: Bilgelik, özlü söz, vecize

  HİLMİ: Sakin, yumuşak huylu

  HİMMET: Çaba, emek, irade

  HÜDAVERDİ: Allahın verdiği

  HÜR: Özgür

  HULKİ: Yaradılışla ilgili, iyi huylu, ahlaklı

  HULUSİ: Saf, içi temiz, samimi, içten

  HURŞİT: GÜneş

  HÜRAY: Ay gibi özgür

  HÜRCAN: Özgür

  HÜRKAN: Özgür soydan gelen

  HÜSAM: Keskin kılıç

  HÜSAMETTİN: Dinin keskin kılıcı

  HÜSEYİN: Küçük sevgili

  HÜSNÜ: Çok güzel

  ILGAT: Esinli ve akış için kullanılan, yavaş yavaş anlamında

  ILGAZ: Atla doludizgin ve ansızın yapılan akın saldırı

  İLBAY: Vali

  İLGİ: İki şey arasındaki ilişki, bağ; Bir şeye karşı duyulan merak; Belli bir olay veya düşünceye karşı olan eğilim

  İLGÜN: Halk, ulus, ahali

  İLHAM: İçe doğma, esin

  Okunma: 71172 - Yorum: 9 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -