Hacı Bektaşi Veli Kimdir ? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Hacı Bektaşi Veli Kimdir ?

 1. İsmi, Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata'dır. Horasan - Nişabur doğumludur. 606/1209 yılında Horasan’ın Nişabur şehrinde doğup 63 yaşında 669/1270-71 yıllarında vefat ettiği kabul edilir.

  Hacı Bektaşi Veli Kimdir ?

  Hacı Bektaş Veli, 13. asırda yaşamış bir mutasavvıf ve düşünürdür. Lokman Parende'den ilk eğitimi almış ve Ahmet Yesevi (1103-1165)'nin öğretilerini takip etmiştir. Anadolu'ya geldikten sonra kısa zamanda tanınarak kıymetli talebeler yetiştirdi.

  Hacı Bektaş Veli’ye atfedilen diğer eserler

  - Şerh-i Besmele

  -Fevaid

  - Şathiyye

  - Fatiha Tefsiri

  - Makalat-ı Gaybiyye

  - Kelimat-ı Ayniyye

  - Hacı Bektaş’ın Nasihatları

  Hacı Bektaş-ı Veli kendisinin de bağlı olduğu "Ahilik Teşkilatı" ile, Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Anadolu'da sosyal yapının gelişmesinde önemli katkılarda bulundu.

  O, Anadolu'yu İslam inancı ile özüne ulaşan Türk-İslam kültürünün engin hoşgörüsünü Anadolu’da hâkim kılan, Türkmen kültürünün Ahmet Yesevî öğretisiyle şekillenmiş hayat biçimini yaşayan ve yaşatan bir halk lideridir.

  Hacı Bektaş Veli'ye bağlı Türkmen’lere, Bektaşi denilmiştir. Bugün Hacı Bektaş Veli, Anadolu gibi Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Bosna, Arnavutluk, Macaristan, Romanya gibi ülkelerde yerleşik halklar tarafından bilinen, saygıyla anılan bir önderdir.

  Yeniçeri ocağının kuruluşunda da Hacı Bektaş Veli'nin düşünceleri etkili oldu. Osmanlı Devleti, devşirme denilen Hıristiyan çocuklarından oluş- turduğu orduyu Hacı Bektaş Veli'nin düşüncelerinden yararlanarak eğitti ve şekillendirdi. Yeniçeri Ordusu denilen bu ordunun başında bulunan ağa da Bektaşi idi. Yeniçeri ordusu, törenlerde gülbank çeker (dua okur) ve bu gülbankta da Hacı Bektaş Veli'nin adı anılırdı.

  Hacı Bektaş Veli sadece bir düşünür ve din adamı değil, devlete şekil veren siyasal bir kimlik olarak da son derece önemlidir. Hacı Bektaş Veli, 1273 tarihinde öldüğü kesin olan Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Ahi Evren’le ile çağdaştır.

  Hacı Bektaş Veli, 1263-1264’te Anadolu'dan Kırım'a geçen Türkmen’lerin başında bulunan Sarı Saltuk'un da mürşididir.


  Güncelleme : 2018-02-07
  Okunma: 2342 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -