El Adjetivo Sıfat

Varlıkları herhangi bir özelliğini belirtmek suretiyle niteleyen veya kime ait olduğunu, yerini yada sayısını göstermek suretiyle belirten kelimelere denir. Sıfatlarda tanımdan da anlaşılacağı üzere ikiye ayrılmaktadırlar.

Adjetivos Calificativos(Niteleme)

Bu durumda sıfat isimden sonra gelmektedir. İnceleyelim.

La casa blanca
Beyaz ev

El nino pequeno
Küçük çocuk

La montana alta
Yüksek dağ

El hombre bajo
Kısa adam

Adjetivos Determinativos (Belirtme)

Bu durumda sıfat isimden önce gelmektedir. İnceleyelim.

Mi silla
Benim sandalyem

Esta casa
Bu ev

Tres cajas
Üç kutu

Bu kuralı unutmayın
Sıfatlar cins bakımından bağlı oldukları isme uyarlar

El chico alto
Uzun erkek çocuk

La chica alta
Uzun kız çocuk

Dikkat edin kız çocukdan bahsetdiğimizde "alta" kullanıldı

Los chicos altos
Uzun erkek çocuklar

Erkek çocuklardan bahsetdiğimizde "altos" haline büründü

Las chicas altas
Uzun kız çocuklar

Kız çocuklardan bahsetdiğimizde "altas" haline büründü

İsim erkek tekil ise sıfat "o" eki ile sonlanır.

İsim bayan tekil ise sıfat "a" eki ile sonlanır.

İsim erkek çoğull ise sıfat "os" eki ile sonlanır.

İsim bayan çoğul ise sıfat "as" eki ile sonlanır.

El chico alto

La chica alta

Los chicos altos

Las chicas altas

Diyelim ki ; "Beyaz kitap ve kitaplar " demek istiyoruz.

El libro blanco
Beyaz kitap

Los libros blancos
Beyaz kitaplar

Diyelim ki ; "Kırmızı kitap ve kitaplar " demek istiyoruz.

El libro rojo
Kırmızı kitap

Los libros rojos
Kırmızı kitaplar

Diyelim ki ; "Kırmızı ev ve evler" demek istiyoruz.

La casa roja
Kırmızı ev

La casas rojas
Kırmızı evler

Fakat -e yada -a ile sonlanan sıfatlar tekil isimlerde şekil değiştirmez.Çoğul biçimlerinde ise -es ve -as ile sonlanırlar.

La chica inteligente
Zeki kız

El chico inteligente
Zeki erkek

Las chicas inteligentes
Zeki kızlar

Los chicos inteligentes
Zeki erkekler

La chica triste
Üzgün kız

El chico triste
Üzgün erkek

Las chicas tristes
Üzgün kızlar

Los chicos tristes
Üzgün erkekler

La chica realista
Realist kız

El chico realista
Realist erkek

Las chicas realistas
Realist kızlar

Los chicos realistas
Realist erkekler