Yukarıdaki başlık Kur'an'daki bir mesajdan alınmıştır '' Ne kadar az şükrediyorsunuz ! ''
Gerçekten öyle değil mi ?
Bu mesaj tam 4 yerde tekrarlanıyor: 7/10, 23/78, 34/13, 67/23
Sözlükte '' karşılığını vermek, yapılan iyiliği dile getirmek ve sahibini övmek, nankör olmamak demektir. Kul, Allah'ın lütuf v nimetlerini dile getirir ve O' nu överse şükretmiş olur.
Ancak esas şükür verilen nimetleri yerli yerince kullanmaktır. Bu da nimeti bilme, elde edilen nimetten dolayı sevinç duyma, nimete karşılık olarak yapılması gerekeni dil, beden ve kalp ile yerine getirmek suretiyle olur.
Bir organın şükrü, onu iyi ve güzel şeylerde kullanmak, günaha ***ürücü şeylerden uzak tutmakla olur.

Şükür konusunda Kur'an'da verilen diğer mesajlardan bazıları:

*** Allah'a kulluk ( ibadet ) et ve şükredenlerden ol ( 39/66 )
*** Allah'a tapıyorsanız O' na şükredin. ( 2/172 )
*** Rabbinizin rızkından yiyin ve O' na şükredin. ( 34/15 )
*** Şükrederseniz ( size nimetlerimi ) arttırırım. ( 14/7 )
*** Şükrettiğiniz zaman Allah size niye azap etsin ? ( 4/147 )
*** Allah'a şükredenler ödüllendirilecektir. ( 3/144-145, 14/7, 4/147 )
*** Bana şükredin nankörlük etmeyin ( 2/152 )
*** Allah, şükredenleri bilmez mi ? ( 6/53 )

Bir kimsenin yaptığı iyiliğe karşı teşekkür etmek ahlaki bir görevdir. İyilikte bulunanı övmek ve ona dua etmekte bir teşekkürdür.
İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmemiş olur. ( Hadis )

Şükür secdesi

Bir nimete kavuşulması, veya bir musibetin atlatılması sebebiyle yapılan secdeye denir. Şükür secdesi şu şekilde yapılır :

Abdest alınır, kıbleye dönülür, tekbir getirilir ve secdeye gidilir. Secdede üç defa '' sübhâne Rabbiye'l'a'lâ denir, sonra Allahü ekber denir ve ayağa kalkılır.


*************************************************