Pembe Mavi Resimler - Pink Blue Pictures - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Pembe Mavi Resimler - Pink Blue Pictures

 1. Pembe ve Mavi'nin Serüveni

  Evrenin ve onun içindeki her türlü sürekliliğini sağlayan iki büyük kuvvetin heyecan verici dünyası keşfe çıkıyor.

  Pembe - Mavi


  Hepimiz günlük yaşantımızda bu iki kelimeyi ifade eden eş anlamlı kelimeleri sıklıkla kullanırız:

  Kadın - Erkek

  Olumlu - Olumsuz

  Sıcak - Soğuk

  Pozitif - Negatif

  Pembe ve Mavi Kuramı

  Doğayı ve evreni gözlemleyip, bunların temelini oluşturan yasaları açıklayan bir kuramdır. Temelinde, doğa ve evrendeki her şeyin karşıtlık ilişkileri/ilkeleri içinde yürüdüğünü tespit eder. Üreme, gelişme ve dönüşüm; karşıtların sürekli devingen olan yapısı sonucu gerçekleşir. Hiçbir şey durağan, kalıcı ve mutlak olamaz. Pembe ve Mavi, sadece renk olmaktan çok, karşıtlık ilişkilerini de açıklayan bir kavramı anlatır.

  Pembe ve Mavi'nin Başlıca İlkeleri

  Evrendeki her şey "Karşıt iki kutup ilişkisi" içindedir.
  Oluşumların birbirinden ayrılamaz iki görünümü (kutup) vardır: Pembe görünümü ve Mavi görünümü.
  Hareketin başlamasıyla pembe ve mavi karşıt kutuplarının oluşması bir arada gerçekleşmiştir. Evren Birlik durumundan İkilik durumuna geçiş yapmıştır. Böylece; İkilik, Üçlüğü; Üçlük de her şeyi doğurmuştur.

  Kutuplar zerre oranda bile olsa karşıtını da içinde barındırır.

  Gecenin içinde aydınlık ve sıcağın, gündüzün içinde de soğuk ve gölge bölgelerin olması; dişi görünümün içinde erkek, erkek görünümün içinde dişi olması; her sorunun kendi içinde çözümü barındırması veya pembe-mavi sembolün içindeki küçük çemberler bu özelliği simgeler.

  Karşıtlar, birbirinden bağımsız olamazlar: "Bağımlılık ilişkisi"

  Oluşumlar, pembe ve mavi özellikleri bir arada olmaksızın açıklanamazlar. Gündüz olmadan gece, gece olmadan gündüz açıklanamaz. Gece olmadığı sürece gündüz de yoktur. Olgular birbirinden bağımsız ele alınamazlar. Bu durumda beden ve psikoloji ayrı ayrı incelenemez. Organların kendisi pembe, işlevi ise mavidir.

  Karşıtlar, birbiri ile durmayan bir "Geçişme-Dönüşme ilişkisi" içindedirler.
  Geçişme-dönüşme aşamalarla, kendi sürecine bağlı olarak gerçekleşir. Bunun da ana iki özelliği vardır:

  -Uyum içinde dönüşüm
  -Ani uyumsuzlukla gerçekleşen dönüşüm

  Uyum pembe ve mavi'nin göreceli olarak kararlı seviyelerde olmasıdır. Uyumsuzluk ise pembe ve mavinin göreceli kararlılık durumundan uzaklaşma halidir. Tam denge hiç bir zaman gerçekleşmez. Kararlılık arayışı vardır ve devinim bu yüzden süreklidir. Gündüzden (pembe), geceye (mavi); geceden, gündüze geçiş akş** ve sabah ara aşamalarıyla uyumlu geçişe; ani fırtınaların kopması, deprem, ani beliren hastalıklar, patlamalar vb. gibi durumlar, uyumsuzlukla gerçekleşen geçişe örnek verilebilir. Bizi buna zorlayan, bedenin sürekli bir döngü içinde kendini yenileyen ayrı, koca bir sistem olmasıdır.

  Karşıtlar, birbirini besleyen/tüketen (destekleyen/denetleyen)ilişkisi içindedirler.
  Örnegin, yanan bir mum. Yanmakta olan fitil ve mum ikilisi, alevi besler. Alev ise bu ikiliyi tüketir. Sonunda fitil veya mum bittiğinde, alev de tükenecektir. Mum, fitil ve alev ışık ve ısı olarak ortamın enerjisine geçiş yapar.

  Karşıtların "Sürekli parçalara ayrılma İlişkisi"

  Her Pembe ve her Mavi tekrar tekrar, kendi alt Pembe ve Mavi'lerine bölünebilirler. Örneğin sıcaklık olgusu, sıcak (pembe) ve soğuk (mavi) olarak ayrılabilir. Aynı biçimde sıcak; tekrar, çok sıcak (pembe) ve az sıcak (mavi) olarak bölünür ve böyle devam eder. Son derece basit bir yapı, son derece karmaşık yapının ayrılmaz parçasıdır. Bütün ve onun parçaları, birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı açıklanamaz. Basit yapıyla, karmaşık yapı; Pembe ve Mavi'nin temel ilkelerine sürekli uyar.

  Pembe ve Mavi arasındaki ilişkiler

  Pembe ve Mavi arasında zıtlık

  Pembe ve Mavi farklı karakterde ve farklı özelliklerdedir. İki şey arasında zıt ilişki yoksa bunlar pembe ve mavi olarak ayrılamazlar. Pembe ve Mavi sadece var olan şeylerin mukayesesi, çeşitli kondisyonların değişimindeki uygunluklar ve geçişleri izah etmek, iki zıt şeyin, görüntü veya görüşün birbirine transformasyonunu izah etmek için vardır. Pembe ve Mavi gerçek absolute şeyler değillerdir, tamamen relativ bir anlam içermektedirler.

  Pembe ve Mavi arasında birbirine bağımlılık

  Bunun anlamı biri olmazsa diğerinin de olamayacağıdır. Yani bir yerde pembe yoksa mavi de yoktur. Yani gece olmazsa gündüz de olmaz, eksitasyon olmazsa inhibisyon da olmaz. Mavi Pembe'ye dayanarak var olurken Pembe de Mavi'ye dayanarak varlığını korur, bunlar birbirine destek oldukları sürece vardırlar ve tek bir varlığın içinde aynı zamanda mevcutturlar. Bu karşılıklı dayanışma ilişkisi Pembe ve Mavi'nin koordinasyonunu ve aralarındaki dengeyi oluşturur, bu denge ve koordinasyon da fizyolojik aktivitelerin yaşamsal garantisidir. Pembe ve Mavi arasındaki relativ denge ve uyum kaybolduğunda patolojik değişiklikler ortaya çıkmaktadır.

  Pembe ve Mavi arasındaki birbirine destek olmak ve birbirini tüketmek

  Pembe'nin hiperaktivitesi bütünün fonksiyonel enerjisi Mavi'nin tükenmesini oluşturur ve pembenin artmasıyla yaralanan mavi fonksiyonel enerji soğuk tabiatlı kompleksleri meydana getirir. Mavi'nin hiperaktivitesinde pembe, bütünün sıvıları kolaylıkla azalır ve sıcak tabiatlı kompleksleri oluşur. Bu durumda mavi yükselmiş pembe yaralanmıştır.  Güncelleme : 2014-10-12
 2. 2008-07-22 #2
  422 - Pembe Mavi Resimler - Pink Blue Pictures

  423 - Pembe Mavi Resimler - Pink Blue Pictures 3. 2008-07-24 #3
  312 - Pembe Mavi Resimler - Pink Blue Pictures


 4. 2008-07-26 #4
  259 - Pembe Mavi Resimler - Pink Blue Pictures

  260 - Pembe Mavi Resimler - Pink Blue Pictures


 5. 2008-09-05 #5
  1199 - Pembe Mavi Resimler - Pink Blue Pictures

 6. 2008-09-05 #6
  1197 - Pembe Mavi Resimler - Pink Blue Pictures


 7. 2008-09-09 #7
  137 - Pembe Mavi Resimler - Pink Blue Pictures


 8. 2008-10-13 #8
  1362 - Pembe Mavi Resimler - Pink Blue Pictures


 9. 2008-10-28 #9
  189 - Pembe Mavi Resimler - Pink Blue Pictures 10. 2008-11-05 #10
  813 - Pembe Mavi Resimler - Pink Blue Pictures


 11. 2008-11-23 #11
  253 - Pembe Mavi Resimler - Pink Blue Pictures


 12. 2008-11-30 #12
  9 - Pembe Mavi Resimler - Pink Blue Pictures


 13. 2008-11-30 #13
  840 - Pembe Mavi Resimler - Pink Blue Pictures


 14. 2008-12-01 #14
  1281 - Pembe Mavi Resimler - Pink Blue Pictures


 15. 2009-01-02 #15
  955 - Pembe Mavi Resimler - Pink Blue Pictures


 16. 2009-01-05 #16
  792 - Pembe Mavi Resimler - Pink Blue Pictures


 17. 2009-01-20 #18
  434 - Pembe Mavi Resimler - Pink Blue Pictures


 18. 2009-04-01 #19
  1552 - Pembe Mavi Resimler - Pink Blue Pictures


  Okunma: 17308 - Yorum: 18 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -