Hz. İsa ve Deccal Ne Yapacak? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Hz. İsa ve Deccal Ne Yapacak?

 1. Hz. İsa'ya da, küfrün temsilcisi olan deccala da 'mesih' deniyor. Cennetle Cehennem kadar arası açık olan bu meselenin açıklaması nasıldır?


  Hocam, Hz. İsa'ya da, küfrün temsilcisi olan deccala da 'mesih' deniyor. Cennetle Cehennem kadar arası açık olan bu meselenin açıklaması nasıldır?


  Mesih, kelime olarak, bir şey üzerinde el yürütmek, bir şeydeki eseri gidermek, elle temas etmek anlamlarında kullanılır. "Mesh" kökünden gelen bir kavramdır. Bu anlamda Hz. İsa'ya da, Deccala de "Mesih" deniyor. Al-i İmran Suresi'nin 45. ayetinde "Ey Meryem! Allah seni, bir 'Ol!' emriyle yaratacağı bir oğul ile müjdeliyor. Onun adı Meryem oğlu Mesih İsa'dır" geçtiği gibi, Hz. İsa'ya Yüce Allah "Mesih" diyor. Kurtûbî'nin açıklamasına göre, Hz. İsa'ya Mesih denmesinin sebepleri şu maddelerde sıralanıyor:


  1. O yeryüzünü meshetti, yani dünyada çok az bir süre kaldı.

  2. Elini sürdüğü hastaları iyileştirirdi.

  3. Hz. İsa bereket yağı (esansı) kullanırdı. Çok hoş olan bu kokuyu peygamberler sürünür ve o dönemde bir kimse bu kokuyu kullanırsa, onun peygamber olduğu bilinirdi. 4. Onu güzellik meshetmişti. Hz. İsa yaratılışta çok güzel bir insandı. 5. O bütün günahlardan temizlenmişti. 6. 'Mesih' İbranicede mübarek demektir. Cenab-ı Hak onun şanını yüceltmek için bu unvanı vermiştir."1


  Deccale "Mesih" denmesinin birçok sebebi vardır. Ahir zamanda gelecek olan ve bütün dinlere savaş açacak olan, Allah inancını yeryüzünde silecek olan Deccalin bir gözü siliktir. Yani sadece bu dünyayı görür, âhireti görecek gözü kördür. Deccal çıktığı zaman yeryüzünü dolaşacağı ve dünyayı fesada vereceği için kendisine bu lakap verilmiştir.

  Kelime olarak aralarında fark yoktur, fakat en büyük fark şudur: İsa Aleyhisselam "Mesih-i hidayet", doğru yolun Mesihi; deccal da "Mesih-i dalalet", sapkınlığın Mesihidir. Deccala "Mesih" denmesi meselesi, hadislerde yer alır. Bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurur:

  "Bir defa ben uyurken kendimi Kâbe'yi tavaf ediyor gördüm. Bir de baktım ki, kara yağız, salınmış düz saçlı bir adam iki kişinin arasına girdi, başından su damlıyordu. 'Bu kimdir?' dedim. 'Meryem oğlu Mesih'tir' dediler. "Sonra ona iltifat etmek üzere ilerledim. Bir de baktım ki, kırmızı benizli, irice, kıvırcık saçlı, bir gözü kör bir adam, gözü salkımdan uğramış üzüm tanesi gibiydi. 'Bu kim?' diye sordum. 'Mesih Deccal'dir' dediler."2

  Şualar'da ise hadislerde geçen bu mesele özetle şu şekilde izah edilir: Rivayetlerde Hz. İsa Aleyhisselama 'Mesih' adı verildiği gibi, her iki deccala dahi 'Mesih' adı verilmiş ve bütün rivayetlerde deccalın fitnesinden Allah'a sığınılmış. Bunun hikmeti ve yorumu nedir?

  El-cevap: Nasıl ki, Allah'ın emriyle İsa Aleyhisselam Musa Aleyhisselamın şeriatında bir kısım ağır hükümleri kaldırmış şarap gibi bazı şeyleri helâl etmiş. Aynen öyle de, büyük deccal da şeytanın aldatmasıyla Hz. İsa'nın şeriatında var olan bazı hükümleri kaldırır, Hıristiyanların sosyal hayatlarını idare eden bağları bozmuş, anarşistliğe ve Ye'cüc ve Me'cüce yer hazırlar.

  İslam deccalı olan Süfyan da, şeriat-ı Muhammediyenin bir kısım ebedi hükümlerini, nefis ve şeytanın kandırmasıyla kaldırmaya çalışır, insan hayatının maddî ve manevî bağlarını bozar, serkeş, sarhoş ve sersem nefisleri başıboş bırakır, hürmet ve merhamet gibi nurlu zincirleri çözer; kokuşmuş hevesler bataklığında, birbirine saldırmak için zorla bir serbestlik ve tam bir baskı adına hürriyeti verir, dehşetli bir anarşistliğe meydan açar. O vakit, o insanlar, çok ******li bir istibdattan başka kontrol altına alınamaz.3 Son olarak söylemek gerekirse; Mesih İsa, eliyle küfrü silerek imanı; mesih deccal da imanı silerek küfrü getirme görevini üstlenmiştir.

  1. Tefsirü'l-Kurtubî, 4:88-90
  2. Müslim, İman: 277.
  3. Şualar, s. 498.

  Mehmet PAKSU


 2. 2011-08-20 #2
  merak ettigim bir konuydu, gayet yeterli buldum, tesekkurler..

  Okunma: 3578 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -