"Birbirini seven, iyi anlaşan çiftlerin cinsel yaşamları da iyidir" diye düşünmek yanlış bir inanış, evlilik uyumunun iyi olması eşlerin cinsel sorun yaşamalarına engel değildir...

Toplumda bazı yanlış inanışlar var. "Birbirini seven, iyi anlaşan çiftlerin cinsel yaşamları da iyidir" diye düşünmek yanlış bir inanış, evlilik uyumunun iyi olması eşlerin cinsel sorun yaşamalarına engel değildir. "Cinsel yaşam iyi ise evlilik iyi gider" demek de yanlıştır.

Uyumlu cinsellik için ne gerekir?
Kişinin cinsel yaşamı biyolojik yapısından, yaşam koşullarından, içinde yetiştiği ve yaşadığı kültürel çevreden etkilenir. Bu nedenle de sorunsuz, uyumlu bir cinsel yaşam için neyin gerekli olduğunu, cinsellikte neyin normal neyin ise anormal olduğunu söylemek oldukça zordur. Eşlerin cinsel yaşamında olması veya olmaması gerekenler iki kişinin beklentisine bağlıdır diyebiliriz. Bu beklentilerin anlaşılması için eşler arasında açık bir iletişim olması gerekir. Beklentilerin anlaşılması ve ortak bir noktada buluşulması hemen olmaz, evlilikte cinsel uyum zaman alır ve çaba gerektirir.


Evlilikte cinsel işlev bozuklukları
Evliliğin bütününün sağlıklı olması için hem eşler arasındaki iletişimin hem de cinselliğin sorunsuz gitmesi gerekir ve her iki alandaki sorunlar da birbirini etkiler. Araştırmalar cinsel işlev bozuklukları ve evlilik sorunlarının çoğunlukla bir arada görüldüğünü ortaya koyuyor. Ancak öncelik sırası farklı olabiliyor, yani bazen evliliğin başka alanlarındaki sorunlar cinsel uyumu etkiliyor, örneğin parasal konulardaki sıkıntılar veya iletişimsel çatışmalar cinsel ilgi ve isteğin azalmasına sebep olabiliyor. Bazen de cinsellikteki sorunlar evlilik uyumunu bozuyor.


Evlilikte cinsel yaşam
Toplumda bazı yanlış inanışlar var. "Birbirini seven, iyi anlaşan çiftlerin cinsel yaşamları da iyidir" diye düşünmek yanlış bir inanış, evlilik uyumunun iyi olması eşlerin cinsel sorun yaşamalarına engel değildir. Yine aynı şekilde "Cinsel yaşam iyi ise evlilik iyi gider" demek de yanlıştır. Cinselliğin iyi olması evliliğin bütününün de mutlaka iyi gideceğini göstermez.
Ancak eşler arasındaki ilişki uyumluysa cinsel sorunlar çözülebilir ve uyum sağlanabilir. Çünkü sorun çözme önemli bir ilişki kurma becerisidir, dolayısıyla evlilikte ve cinsellikte mutluluk çiftlerin iletişim becerileri ile ilişkilidir. Evliliğin diğer alanlarında sorun devam ediyor olsa bile terapide çiftlerin cinsel yaşamdaki sorunlarını çözmelerini sağladığımızda evliliğin diğer alanlarındaki sorunların çözümünün de kolaylaştığını, bazen kendiliğinden çözüldüğünü görüyoruz. Cinsellik yakın bir ilişki biçimidir ve doyum duygusu sağlar. Bu alanda yakınlığın ve olumlu duyguların yaşanması kişilerin birbirlerine, yaşamlarına bakışına pozitif etki eder.


PROF. DR. NEVZAT TARHAN- UZM. PSK. ÇİĞDEM DEMİRSOY