İnsan sağlığına zararlı gazların etkileri ve alınması gereken önlemler konusunda hazırlanan ve günümüzde uygulanan bir projedir.İlk olarak 2000'li yılların başında A.B.D'de fabrikalarda çalışan işçilerin zararlı gazlardan ne derece etkilendiğine yönelik hazırlık çalışmasıyla başlanmıştır. okuma

Amerika'dan sonra Avrupa Birliği ülkelerinden Belçika'da 2004 yılında kurulan laboratuarla kapsamı genişletilmiştir.

Belçika'da sadece fabrikada çalışan insanların maruz kaldığı zararların yanında günlük hayattaki insanların atmosfere salınan gazlardan ne derece etkilendiğine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Belçika ile beraber İrlanda,Polonya gibi ülkelerde proje kapsamına alınmıştır.Bu projede yaklaşık 150 kimyasal maddenin insan sağlığına etkileri araştırılmaktadır.Avrupa Birliği bu projenin genişlemesi için 2010 yılına kadar olan bir plan yürütmektedir.

Türkiye'de ise Almaya'dan alınan kredi ile bu projeye benzer bir laboratuar yakın bir zamanda açılmıştır.