Başlat|Çalıştır|Cmd işleminden sonra açılan pencerede komutları kullanabilirsiniz komutlar hakkında ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız. Komut penceresinde Komut adı /? şeklinde yazmanız yeterli olucaktır.VOL : Disk birim Etiketi ve Seri numarasını görüntüler.VER : Windows Sürümünü görüntüler.

TREE : Bir Sürücü ya da yolun Resimsel Dizin Yapısını görüntüler.

TIME : Sistem Saatini görüntüler ya da ayar yapabilirsiniz..

START :
Belirli program ya da komutu çalıştırmak için ayrı Pencere açar.

SET :
Windows çevre değişkenlerini gösterir Ayarlar ya da Kaldırır.

MODE : Bir sistem aygıtını Yapılandırır.

ASSOC : Dosya uzantısı ilişkilendirmesi görüntüler ya da değiştirir.

CD : Geçerli dizinin adını değiştirir ya da görüntüler.

CHCP : Etkin kod sayfası numarasını görüntüler ya da değiştirir.

CHKNTFS : Önyükleme sırasında disk denetimini görüntüler ya da değiştirir.

CLS : Ekranı siler.

DIR : Bir dizinde ki dosya ve alt dizin listesini görüntüler.

ERASE : Bir yada birden çok dosyayı siler.

EXIT : Çıkış!

FORMAT : Windows'da kullanmak üzere bir diski biçimlendirir.

LABEL : Bir diskin birim etiketini oluşturur değiştirir ya da siler.

MD : Bir dizin oluşturur.

MDDIR : Dizin kaldırır.

NET : Sistem hakkında bir sürü bilgi verebilen bir komut..

RENAME:
Belirtilen dosyayı Yeniden Adlandırır.

TELNET: Telnet.

DEFRAG:
Disk Birleştirici hakkında ayrıntılı bilgi verir.