Türk Avukatının Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi bilindiği üzere, ülkemizde bugüne kadar yaygın uygulanan bir poliçe örneği değildi.

Özellikle Avrupa Birliğine giriş sürecinde gerek uyum yasaları neticesi, gerekse ülkemizde mülk edinen yabancı uyruklu ailelerin, ticari ilişkileri mevcut yabancı sermayeli şirketlerin, turizm sektöründe çalışan firmaların ve müvekkillerin, hatta Türk Avukat Büro ve Ortaklıklarıyla çalışan, yabancı ülkelerdeki Avukatlık Bürolarının talepleri sonucu Avukatlarımız ve Mevcut Müvekkilleri için garanti niteliğine haiz "Avukat Mesleki Sorumluluk Poliçesi" artık önemli bir ihtiyaç, talep edilen bir konu haline gelmiştir.


SİGORTALI :TÜRKİYE BAROLARINA KAYITLI (ÜYE) AVUKATLARDAN OLUŞAN
AVUKATLIK BÜRO VE AVUKATLIK ORTAKLIKLARI

LİMİT :200.000.-YTL (İKİYÜZBİNYENİTÜRKLİRASI)

POLİÇE KAPSAMI...:

Avukatlık mesleğini icra ederken, avukatlık bürosunda çalışan tüm personel
ve avukatların olası ihmal ve hatalı eylemlerinden kaynaklanan,
müvekkillerinin maddi zararlarını teminat altına alır.

POLİÇE MUHTEVİYATI


1) Asgari 200.000.-YTL limit, talep halinde 10.000.000.-YTL ye kadar
yükseltilebilir.

2) Poliçe ABD ve Kanada hariç tüm dünya ülkelerinde geçerlidir.

3) Poliçe geriye dönük bir yıllık hataları da kapsar.

4) Ödenen hasarlar avukatlık bürosuna rücu edilmez.

5) Olası hata sonucu, maddi olarak mağdur olan müvekkilin avukatlık
bürosuna yazılı olarak müracatı yeterlidir. Mutlaka dava açılması gerekli
değildir.

6) Avukatlık bürosu iddia edilen hatalı eylem veya maddi zararla ilgili
savunma davası açmak ister ve hatalı olmadığını savunursa tüm giderler
sigorta şirketine aittir. Yönetici için günlük 500.-YTL, çalışanlar için
günlük 250.YTL duruşma günleri iş gücü kaybı ödenir.

7) Avukatlık bürosunda kaybolan kayıp dökümanlar için yeniden tedarikiyle
ilgili masraflar sigorta şirketince karşılanır.

8) Somut örnek olarak, temyiz süresini kaçırmak, faiz istemeyi atlamak
gibi hatalı eylemler kapsam dahilindedir.

9) Avukatlık bürosunun yıllık cirosuna göre yıllık net pirim 300.-YTL ile
800.-YTL arasında değişmektedir.
Bu poliçe 1,5 yıllık araştırma sonucu Dünya nın en büyük sigorta ve
reasürans şirketi A.I.G. Sigorta A.Ş. garantisinde ve dünyada hizmet
verdiği 140 ülkedeki standart ve şartlarla Türk Avukat ve Bürolarının
istifadesine sunulmuştur.
İştigal konusu olarak Avukat Mesleki Sorumluluk Sigorta konusuyla ilgili
kurulan Baron Sigorta Aracılık Hizm.Ltd.Şti.olarak gerek Türk Avukatının
gerekse Türk Halkının yararına olan böylesi anlamlı bir hizmeti Hukuk
camiasına hayırlı olmasını dileriz.