İnsan beyninin bilgisayar belleğiyle karşılaştırılması pek de mantıklı olmasa gerek.

Cornell Üniversitesi'nden Michael Spivey ve arkadaşları, beynin bilgisayardan tamamen farklı çalıştığını saptadılar. Buna göre beyin, bilgileri bilgisayar gibi aşama aşama değil, aralıksız bir süreç gibi işlemekte.

Mesela sözcükler daha algılanır algılanmaz işlenip hareketlere dönüştürülüyor. Algılama teorikçileri uzun bir süredir, beyindeki bilgilerin "küçük paketler" halinde bir işlem aşamasından diğerine iletildiğini sanıyorlardı.

Ancak son zamanlarda bu sürecin adım adım değil dinamik ve aralıksız sürdüğü kanısı yaygınlaşmıştı ki bu tez şimdi Spivey'in yeni sonuçlarıyla da kanıtlanmakta. Bilim adamları 42 katılımcıdan bir fare imleciyle ekran üzerindeki çeşitli objeler üzerinde gezinmelerini istemişler ve her testte iki obje seçeneği verilmiş.

Bilim adamları, aralarında hiçbir bağlantının bulunmadığı sözcüklerde (mesela tava ve palto) deneklerin imleci doğrudan doğruya uygun objeye kaydırdıklarını fark etmişler. Ancak objelerin isimleri birbirine benzediğinde (tarak ve tabak gibi örneğin) denekler daha yavaş reaksiyon göstererek imleci birkaç kez iki obje arasında kaydırmışlar.

Deneklerin okudukları sözcükler arasında seçim yaparken kuşkuya düşüp aynı zamanda değiştirme yetisine sahip olmalarından yola çıkan bilim adamları, dilin algılanması dinamik bir sürece dayanmakta diyorlar. Bu tür bir mekanizmada sadece "hatalı" ve "doğru" değil ikisinin arasındaki değerlerde bulunmakta.