İsimlerin hiç bir takı almamış, değişikliğe uğramamış ve birer adetlerini gösteren yalın şekillerine „der Singular" denir.

Das Fenster (pencere)
das Kino (sinema)

Çoğul hal ise o isimden birden fazla bulunduğu zaman kullanılır. Almancada bu der Plural olarak adlandırılır. Türkçe'de isimler -ler ve -lar ekleriyle çoğul yaparız. Almancada ise çoğul yapmak için böyle belirli bir takı, belirli bir kural yoktur. Her sözcüğün çoğulu değişiktir. Bu bakımdan isimleri öğrenirken bunların „der", „die", „das" artikellerinden hangisini aldıklarını ve çoğullarının nasıl olduğunu birlikte ezberlemek gerekmektedir. Örnekler;


das Fenster (pencere) - die Fenster (pencereler)
der Stuhl (sandalye) - die Stühle (Sandalyeler)
die Frau (kadın ) - die Frauen (kadınlar) gibi..


 • Bütün isimlerin çoğulda artikeli „die" dir.


İsimlerin Çoğul Yapılış Biçimleri: Bunun için Almancada belirli bir kural yoktur. Ama bir sınıflandırma yapmamız mümkündür. Öğrenmeyi kolaylaştırmak açısından. Bu biçimler şunlardır:


 • Sonlarına -e harfi gelerek çoğul yapılan isimler. Örnek: der Tisch (masa)- die Tische (Masalar)
 • Sonlarına -e harfi getirilerek ve ilk sesli harflerine nokta koyup incelterek: Bu noktaya Almancada „der Umlaut" denir. Umlaut harfler sunlardir: a - ä , o - ö, u - ü Örnek; der Stuhl (sandalye) - die Stühle (sandalyeler) veya der Ball (top) - die Bälle (toplar) gibi.
 • Sonlarına -er takısı getirilerek çoğul yapma biçimi: Örnek; das Bild (resim) - die Bilder (resimler)
 • Sonlarına takı almayan tekil haliyle kalan isimler de vardır. Bunlarda sadece artikelleri değişir. Örnek: der Schüler (erkek öğrenci) - die Schüler ( erkek öğrenciler)
 • Sonlarına takı almayan ama ilk sesli harfleri Umlaut olan isimler: örnek: der Bruder (erkek kardeş) - die Brüder ( erkek kardeşler )
 • Sonlarına -n eklenerek çoğul yapılır bazı isimlerde. Örnek; die Lampe (lamba), die Lampen (lambalar) gibi.
 • Bazı isimler sonlarına -en takısı alır çoğul olmak için. Örnek: das Ohr (kulak) die Ohren (kulaklar)
 • Almancadaki genelde yabancı kökenli isimler -s takısı alarak çoğul olur. Örnek: das Auto (araba) - die Autos ( Arabalar) gibi.
 • Bazı sözcükler yalnızca tekil veya çoğul halde kullanılırlar. Örnek: die Leute (halk) die Eltern ( ebeveyn) die Ferien (tatil), die Gebrüder (biraderler) gibi.
 • Düzine, derece, gram, çift, kilo, çuval, euro gibi ağırlık miktar, hacim ve para birimleri birden fazla miktarda da olsalar tekil halde kullanılırlar. Örnek: 4 Dutzend Apfel (4 düzine elma), 8 glas Bier ( sekiz bardak bira) gibi.
 • Sayılarla birlikte kullanılan zaman birimleri de çoğul halde bulunur. Örnek: Null Sekunden (sıfır saniye) , drei Tage ( üç gün)
 • Soğuk, sıcak, çocukluk, korku, müzik gibi soyut isimler ve renkler sadece tekil halde bulunur. Örnek: die Freiheit (özgürlük) die Hitze (sıcaklık) gibi.
 • Madde ve malzeme isimleri de genelde tekil halde bulunur. Örnek; die Milch (Süt) die Wolle (demir)
 • Belirsiz artikelde „ein" veya „eine" nin çoğulu yoktur. Örnek: ein Buch (bir kitap) - die Bücher (kitaplar) olur. Ama olumsuz belirsiz artikel olan „kein" ve „keine" sözcüklerinde çoğul durumunda „keine" olarak kullanılır. Örnek: keine Bücher (kitaplar değil). „kein" veya „keine"yi değil yerine cümlenin fiiline eklenen -me, -ma takılarıyla türkçeleştirmek daha mantıklıdır. Örnek: Das sind Fahrkarten (bunlar biletlerdir) Das sind keine Fahrkarten (bunlar bilet değildirler) gibi.