NASA araştırmacıları yeni bir modelleme tekniğiyle kara deliklerin yerçekimsel dalgalarının bir araya gelmesini simüle ettiler

Bu üç boyutlu simülasyonlar NASA süper bilgisayarı üzerinde şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en büyük astrofiziksel hesaplamalar olmuş oldu. Bu simülasyon evrenin araştırılması için yeni bir temel oluşturacak.
Einstein'ın hesaplamalarına göre iki büyük kara delik birleştiğinde yer cekimsel dalgalar yayılıp evreni bir kase jöle gibi sallıyor.

Daha önceki sımülasyonlar bilgisayarların calışmaz hale gelmesiyle sonlanıyordu. Einstein'ın genel görecelik teorisinin denklemleri fazla karmaşık geliyordu. NASAlı araştırmacılar bu soruna çare bularak denklemleri bilgisayarlar bakımından daha anlaşılır hale getirdiler.

Kara deliklerin birleşmesi şimdiye kadar evrende tespit edilmiş en güçlü olaydır. Her biri evrendeki tüm yıldızların toplamından daha fazla enerji üretir. Bu yeni simülasyonla yer çekimi dalgası alıcılarını daha iyi yönlendirebilecekler.

Bir gölde olusan dalgalara benzeyen yer çekimi dalgaları zaman ve mekanda oluşan dalgalardır. Şimdiye kadar bu dalgalar tespit edilemedi.

Yer çekimi dalgaları kütleler ile etkileşmediklerinden dolayı toz ve gaz bulutları gibi kara deliklerin izlenmesini engelleyen öğelerden etkilenmezler. Bu özellikleri evreni değişik bir açıdan görebilmemizi sağlayacak ve Einstein'in genel görecelik teorisinin sınanmasına olanak sağlayacak. Amerikan Ulusal Akademisinşn Lazer İnterferometre Yer Çekimi Gözlemevi ve üzerinde çalışılan Lazer İnterferometre Uzay Anteni insanda bir atomun büyüklüğünden daha az bir etki yaratan bu yer çekimi dalgalarını tespit etmeyi umuyor.

Kara deliklerin birle süreci bazen yıllar boyunca bolca yer çekimi dalgası oluşturmakta. Kara deliklerin çekim alanı ışığın bile kaçamayacağı kadar güçlüdür ve zaman mekanı değiştirir. Bu zaman mekan kayması simülasyonu oluşturmanın ana sorun kaynağıdır. Yoğunluk sonsuza yaklaştıkça zaman durabilir. Bu tür değişkenler simülasyonun çalışmamasına neden olabilir.

Bu büyük kütlelerin çarpışması, kütlelerin büyüklüğüne bağlı olarak, değişik dalga boylarında ve güçlerde yer çekimi dalgaları oluşturuyor. Araştırma gurubu kendi etrafında dönmeyen eşit kütlelere sahip kara deliklerin değişik noktalardan başlayarak son 2-5 arası yörüngelerini simüle etmeyi başardılar.

Her simülasyonda, başlangıç noktasından bağımsız olarak, kara delikler kararlı yörüngeler izlediler ve çarpışmadan önce ve sonraki yer çekimi dalgalarına eş dalgalar oluşturdular. Bu benzersiz kararlılık ve tekrarlanabilirlik Einstain'ın teorisini destekler nitelikteydi. Araştırma gurubu bu aralar kara deliklerin birleşme safhasını simüle etmeye çalışıyorlar.