Bilimadamları Evrenin ilk dönemlerine ait verilere ulaştılar.

Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) grubu üç yıllık verilerine ait sonuçlarını yayınladılar. Grup son veriler ışığı altında, Kozmik Mikrodalga Fonun (KMF) hassas sıcaklık ölçümleri dışında KMF nin polarizasyonu (ışığın yönelimine ait ölçümler) hakkında önemli sonuçlara ulaştı. Grup, yeni bir teknik kullanarak Büyük Patlamadan sonra ki ışığın polarizasyonunu ölçtü. Bugün uydunun ölçtüğü polarizasyon sinyali üç yıl önce ölçülenden yaklaşık 100 kat daha zayıftır.


1357 - Evren'in Bebekliği

Bilimadamları, uydunun ilk yılda elde ettiği verilerde, ışığın saçılmasının ilk yıldızlardan mı yoksa evrenin genişleme etkisinden mi kaynaklandığını ayırt edemiyorlardı. Polarizasyon ölçümleri ilk yıldızlara duyarlı olduğundan bilimadamları bugün bu iki olayı birbirinden ayırt edebilmektedir. Çok erken evreden gelen ışık polarize değildir. Böylece bilimadamları WMAP polarizasyon ölçümlerini kullanarak büyük patlamadan sonraki ilk bir saniyenin trilyonda birindeki zamandaki evreni inceliyorlar. Yapılan son ölçümler ilk yıldızların Büyük Patlamadan 200 milyon yıl sonra değil, 400 milyon yıl sonra oluştuklarını gösteriyor. Grubun elde etmiş olduğu önemli sonuçlardan biri de evrenin yoğunluk parametreleridir. %4 madde, %22 karanlık madde ve %74 karanlık enerji.