Kekemelik bugün tamamen ruhi bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Daha ziyade küçük yaşlarda geçirilen bir şok veya korku sonunda meydana gelir.

Kekemeliğin tedavisi mümkündür.Hasta beş altı hafta müddetle rahatça dinlenebileceği değişik bir ortama qötürülür hemen sonrada bu konuda uzman bir doktorun tedavisine bırakılırsa çok iyi neticeler alınabilir.

Tedavi tamamen psikolojik yöntemlere dayandığından hastanın doktoruna inanıp güvenmesi, hatta onun dostluğundan, memnuniyet duyması şarttır.Kekemeliğin tedavisi genellikle altı ile sekiz haftalık eksersizler halinde devam eder.

Bu arada bazı kekemelerin,konuşurken kekeledikleri halde gayet güzel şarkı söyledikleri çok görülmüştür.