Varlıkların gelişimi tek tek gözükmekle beraber esasında belli bir gelişim alanı içerisinde bulunan varlıklar beraberce ortaklaşa gelişirler

Mesela hiçbir zaman dünya tekamülü için dünya üzerinde Fransız Jan, Rus İvan, Türk Ahmet diye düşünülmez. Dünya insanının tekamülü olarak düşünülür. Kozmik olarak düşünülen konu budur. Dünya insanının tekamülüdür esas olan. Yoksa Türkiye'nin herhangi bir yerindeki herhangi bir insanın veya Afrikalı bir kişinin tekamülü düşünülemez.


Tekamül bakımından orada bir hareketlilik meydana getirilmek isteniyorsa, tekamülü teşvik eden olaylar ve eprövler meydana getiriliyorsa, hızlandırılması gerekiyorsa bir kişinin tekamülü söz konusu değildir. Mesela, bir adamın gelişmesi için bir araba kazası atlatması lazım, bir hastane eprövü geçirip vicdanının belli noktalarında bazı şeylerin yeşermesi gerekiyor diyelim. Böyle bir olayla karşılaşıyor. Bu olay tek başına bir olay mıdır? Evet. Aslında kazaya uğramıştır, kolu kırılmıştır ama etrafımdaki birsürü insanın da eprövünü meydana getirmiştir. Kardeşleri, kocası, karısı, anası, babası, çoluğu, çocuğu, dostları, hastanesine varıncaya kadar operatöre, ilk yardımı yapan trafik polisinin gelişine, gidişine, mahkemeye intikal edişine varıncaya kadar yayılan bir iştir. Burada biz tek başına bir tekamülden mi bahsediyoruz? Tek başına bir tekamüle teşvik olayı var, grup halinde, toptan gelen bir şey var. Herkes kendi niyetine, işlemine göre orada vazifesini yapacak, yapmayacak, ihmal edecek, işin içerisine birtakım şeyler karıştırıcak, alacak, verecek, yüksünecek. Binbir türlü içsel duygu birbirinin içerisine girecek, çıkacak, onların şuur hayatında çok büyük gelişmelere Sebep olacak. Bu yüzden tek başına hiçbir şey yoktur.


Bütün bu işler kolektif olarak çok kişiye yansır ve çok kişiye yansımış olan şey de aynı zamanda o kişilere tek tek yansır. Elbette ki varlıkların gelişimi tek tek gözükse bile, dahil olduğu çevresi de kolektif bir gelişme yaşayacaktır. Ruhsal dünyada sadece dünya üzerindeki Mehmet'in, Jak'ın, İvan'ın tekamülünden bahsedilemez. Dünya insanının tekamülünden bahsedilir. Dünyadaki herhangi bir tekamül harekete, teşvik, hızlandırma hareketi, bir şok söz konusuysa, bu şok doğrudan doğruya tek bir insan için değildir. Belli bir bölgede meydana gelen bir şoktur, o şoktan pek çok insanın yararlanması gerekecektir. Pek çok insanın gelişimine hizmet edecektir. Hiçbir hareket eğitimsiz ve öğretimsiz değildir. Ne olursa olsun o olaydan etkilenen ve kendine düşen bilgi payını alan varlıklar mevcuttur. Onun için tekamül toptandır, kolektif bir olaydır. Bilgilendirme sistemi her ne olursa olsun, kolektif bir şekilde bağlı olduğumuz planların bize indirmiş olduğu bilgileri alarak ve o yolda mantal tecrübeler yaparak gelişimimize devam edebiliriz, zaten sistem de bu şekilde çalışıyor.


Yeni dönemde insanların ortak alan şuuruna sahip olmaları ve plansal tekamül, bütün insanların bağıra bağıra söyledikleri küresellikten başka bir şey değildir.

Küresellik Ortak Alan Şuurudur


1658 - Plansal Tekamül Nedir ?

Küreselliğin asıl ismi ortak alan şuurudur. Küreselleşmek lazım deyince herkes kendisini bir şeye benzetmeye çalışıyor. Halbuki ortak alan şuuruna sahip olduğumuz zaman biz küreselleşmişiz demektir. Bizim gene vatanımız, milletimiz, ismimiz, dinimiz, her şeyimiz vardır. Asıl küreselleşmek, Ortak Alan Şuuru'na sahip olmak demektir. Yani bu dünya bizim ortak alanımızdır diyebilmek lazım Benim toprağım, senin toprağın meselesi değil bu. Ortak alanda da herkes birbirine karşı dengeli bir şekilde hayat hakkını tanımak ve faydalı olmak zorundadır. Birileri diğerlerine zararlı oluyorsa o ortak şuuruna sahip bir varlık değildir. Şuurlu olanlar o kimseyi de ortak alan şuuruna getirmek zorundadır. Bugün dünyada yapılan birçok mücadelenin sebepleri altında bunlar yatar.


Kaynak:Astroset (Ergün Arıkdal - Büyük Sentez Tekamül - Ruh ve Madde Yay. Sayf: 116-118)