Dünya üzerindeki ilk Psi Araştırmalar Kurumu S.P.R 'dir. Kuruluncaya kadar kısaca aktarmaya çalıştığımız 30-40 yıllık bir hazırlık döneminin yaşanmış olması da son derece doğaldır.

O dönemde, Darwin 'in rakibi İngiliz Antropoloji Derneği başkanı ünlü doğa bilimcisi "Russel Wallace" Psi araştırmaları için şunları söylüyordu. "Ben tam manası ile inanmış bir materyalist idim, pisiye ait en ufak bir düşüncem dahi yoktu. Fakat olgular ısrarla bana geldiler, peşimi bırakmadılar. Psi fenomenleri diğer bütün bilimlerin olguları kadar müspettir."


1870 yıllarında manyetizm ve psişizmle ilgili olarak La Maison Durville isimli tesisi kuran "Hector Durville" Baron du Potet 'nin manyetik çalışmalarını kendine rehber edinerek çok üstün yetenekli bir manyetizör olmuştur. Psi fenomenleri, araştırıcıları tarafından bağımsız olarak incelenirken, her alanda olduğu gibi, bu konuda da bir örgütlenme, bu olayları derli toplu olarak bir arada ve bir merkez çevresinde inceleme ihtiyacı doğuyordu.


1916 - SPR'nin Kurulması

12 Eylül 1876'da Dublin'li fizik Profesörü "Sir William Barret" İngiltere'de ‘Bilimi İlerletme Derneği' üyelerine bir konferans verdi. Konu, hipnoz sırasında düşüncelerin ve duyguların aktarılması idi. Ve birkaç deney de yaptı. Barret 'in amacı bu konuları araştırmak için bir komite kurulması hakkında işbirliği yaratmaktı. Konferans sonunda kimse bu fikre karşı çıkmadı ama nedense böyle bir komite kurulmadı.


Sir William Barret özellikle materyalizasyon fenomenleri ile çok yakından ilgileniyordu ve bu fenomenlerin gerçek dışı olduklarını iddia eden bilim adamlarına şöyle yanıt veriyordu;

"Psi fenomenlerinin hiçbiri, bilime aykırı değildir. Bunu ispatlamak için en olağanüstü olgulardan birini, örneğin materyalizasyonu ele alalım. Önce görünmeden oluşan sonra aynen canlı bir insan gibi, bütün organları ve aklı ile bir varlığa dönüşen, canlılarla konuşan, aramızda dolaşmadan ibaret gözüken bu olgu, gerçekte garip,inanılmaz bir şeydir!

Daha garibi de psişik süjenin, ayna anda, bu maddeleşmiş psinin yanında, bedeninden hiçbir şey kaybetmeden bulunmasıdır!
Psi 'nin insan şekline dönüşmesi ne kadar duyulmamış bir olgu olursa olsun, anlamsız ve boş addedilemez, pozitif bilimlere de aykırı düşmez; Psi 'nin insan şeklinde görünemeyeceğini hangi bilimsel deney ispat edebilir ki?"

Materyalizasyon:Telekinezik yani fiziksel Psi araştırmalarında psişik süjeden ektoplazmik maddenin görünmez halden çıkıp beş duyuya hitap eder tarzda maddeleşmesi,demateryalizasyon ise oluşan buharımsı ektoplazmik maddenin beş duyunun gözleyebileceği halden çıkmasıdır. Psikokinetik ya da diğer adıyla Telekinezik Psi araştırmaları için fizik Psi mediumları gerekir. Psi araştırmalarının başladığı 1850'li yıllarda hemen hemen tüm süjeler psikokinezik özellikler taşıyordu. Beş duyuya hitap eden bu görünümlerin araştırmacıların ve bilim adamın işini kolaylaştırdığı ise tartışılmaz bir gerçektir. Kendine has bir tür laboratuar şartlarına zemin hazırlamıştır

Ektoplazma:Fizik Psi süjesi yani Telekinezik ya da psikokinetik yetenekleri olan süjeden çıkan macunumsu, buharımsı, bazen de hiç görünmeden kendini gerçekleştiren fizikoşimik ve antropomorfik seyyal maddeler topluluğudur. Beyaz, kirli beyaz, kurşuni bazen de kırmızı renkte olan katı macunumsu tarzda ortaya çıkan bu maddenin Süje ile arasında çok sıkı bağ vardır. Hassasiyet taşır ve etkendir. Bedenden çıktıktan sonra hemen organize hale gelir. Ektoplazmanın kimyasal analizi yapılmıştır. Albümine benzer bir maddedir. Yağ zerreleri vardır. İnsanda bulunan hücrelerden oluşmuştur. İçinde çokça lökosit vardır. Daha ziyade lenf sıvısını andırır. Su miktarı yarı yarıyadır. İçinde albümin ile kükürt vardır. Süjenin ve Psi gücünün etkisi ile türlü şekiller alabilir.