Microsoft un Windows Vista sürümlerinde Başlat Menüsündeki Aramayı özelliğini HızlandıralımBaşlat Çalıştır'a regedit
yazın ve kayıt defteri Düzenleyicisini açın.

HKEY_CURRENT_USER|Software|Microsoft|Windows|
CurrentVersion|Explorer|Advanced


içindeki Start_SearchFiles değerini "0″ yapın.

ayarların etkin olması için Windows Vista'nızı Restart (yeniden başlatın)