General Electric Şirketinin Niskayuna (NY)'daki Global Research labrutarındaki araştırmacıların Hidrojen elde etme maliyetini önemli ölçüde düşürecek bir sistem geliştirdikleri bildirildi

667 - General Electric'ten Üç Kat Ucuza Hidrojen

Geliştirilen sistemin birkaç yıl içinde ticari kullanıma sunulması öngörülüyor.

Geliştirilen sistemin işleyişi yeni değil. Alışılageldiği gibi su elektrik yardımıyla hidrojen ve oksijene ayrıştırılıyor. GE's elektroliz proje yöneticisi Richard Bourgeois, halihazırda hidrojen elde etmek için uygulanan eletroliz yönteminin kullanılan mtall nedeniyle kilowatbaşına binlerce dolara malolduğunu belirttikten sonra, bu maliyeti düşürebilmek için "Norly" adı verilen kimyasal etkilere ve ısıya dayanıklı bir plastik malzeme geliştirdiklerini, bu yeni malzeme ile hidrojen elde etme maliyetinin kilowat başına birkaç yüz dolara düşürebileceklerini belirtti.


Henüz laboratuarda denemeleri sürmekle birlikte, gelecek yıl kamuya tanıtılacağı bildirilen sistemin, birkaç yıl içinde ticarileşebileceği not edildi. Bourgeois projenin amacını, hidrojenin kilogram maliyetini, benzin fiyatlarıyla rekabet edebilecek biçimde 8 Dolardan 3 Dolara çekebilmek için gereken malzemenin maliyetini düşürmek olarak açıkladı.

Halihazırda hidrojen üretimi sanayi arıtma tesislerinde ve tarımsal alanlarda mtan gazı kullanılarak yapıldığını belirten Bourgeois, geliştirdikleri sistemin küçük bir TIR üzerinde gotürülebilecek biçimde pazara sunulabileceğini ifade ederek, gelecekte sürücülerin gelecekte araçlarındaki eletroliz sistemlerini kullanabileceklerini umduğunu, elektrik elde etmek için gereken enerjinin rüzgar veya güneş enerjisi ile elde edilmesi halinde sistemin çevreye hiç zarar vermeyen bir sistem olabileceğini söyledi.