Satranç Dersleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Satranç Dersleri

 1. Ders 1- Tahta ve Taşlar

  TAHTA VE TAŞLAR

  498 - Satranç Dersleri

  Bu bir satranç tahtasıdır. Üzerinde 8'er kareden oluşan 8 yatay ve 8 dikey vardır. Hepsi toplam 64 karedir.
  498 - Satranç Dersleri

  Karelerin yarısı bu tahtada gridir. Tahtada daha açık renkte olan karelere BEYAZ KARELER denir.

  Karelerin diğer yarısı bu tahtada yeşildir.Tahtada daha koyu renkte olan karelere SİYAH KARELER denir.

  498 - Satranç Dersleri

  Bu tahta doğru biçimde yerleştirilmiştir. Sağ alt köşede beyaz kare vardır.

  498 - Satranç Dersleri

  Bir satranç oyuncusu bir ordunun komutanı gibidir. Herkesin 16 askeri vardır.
  Bir oyuncu Beyaz taşların komutanıdır. Diğer oyuncu da siyah taşların komutanıdır.
  Satranç oyunu sırayla oynanan bir oyundur. İLK HAMLEYİ HEP BEYAZLAR YAPAR.

  499 - Satranç Dersleri

  Satranç takımındaki kısa boylu, şişman taşlara KALE ismi verilir. Her oyuncunun İKİ KALESİ vardır. Kalelerin oyuna başlangıç kareleri köşelerdir.

  500 - Satranç Dersleri

  At başlarına benzeyen taşlar ise AT ismini alır. Gene iki beyaz ve iki siyah at vardır. Oyuna Kalenin yanında başlarlar.

  501 - Satranç Dersleri

  Sivri uçlu attan biraz uzun taşlar FİLLERDİR. İki beyaz iki de siyah fil vardır.

  502 - Satranç Dersleri

  Üzerinde artı işareti bulunan taşlar ŞAHTIR. Uzun boyludurlar. Bir beyaz bir de siyah şah vardır.
  Beyaz şah, Filin yanındaki SİYAH KAREDE oyuna başlar.
  Siyah şah Filin yanındaki BEYAZ KAREDE oyuna başlar.

  503 - Satranç Dersleri

  Şah dışında uzun boylu iki taş
  daha vardır. Tepelerinde taç benzeri bir şekil vardır.Buna VEZİR denir.Fil ile şah arasına yerleştirilirler.
  BEYAZ VEZİR oyuna BEYAZ KAREDE başlar.
  SİYAH VEZİR oyuna SİYAH KAREDE başlar.
  Geriye dizilmek üzere ufak taşlar kalmıştır.Bunlara PİYON denir.8 beyaz ve 8 siyah piyon vardır. Piyonlar oyuna öteki taşların önünde dizili olarak başlarlar.
  Şahların ve Vezirlerin uygun bir biçimde yerleştirildiğine çok dikkat ediniz. BEYAZ VEZİR BEYAZ KAREDE, SİYAH VEZİR SİYAH KAREDE olmalıdır.


 2. 2008-03-09 #2
  Ders 2- Kale

  KALE HAREKETİ

  494 - Satranç Dersleri

  Bu ders size Kalenin hareketini öğretecektir. Kale ileri, geri ,sağa ve sola istediği miktarda ilerleyebilir.

  495 - Satranç Dersleri

  Kalenin önünde aynı renkten bir taş varsa Kale o taşın üzerinden geçemez. Yani o yöne doğru hareket etmek isterse sadece o taşın olduğu yere kadar gidebilir.

  496 - Satranç Dersleri

  Kale rakip taşı, onun bulunduğu karenin üzerine gelerek ALIR. Bu durumda Beyaz Kale Siyah Piyonu ALABİLİR. Bir taşı alabilmek için, rakip taşı tahtadan kaldırırsınız ve kendi taşınızı o kareye koyarsınız. Taş alış damadan farklıdır. Taşın üzerinden atlayıp ALAMAZSINIZ.
  Filmi izleyin ve Beyaz Kalenin taşları nasıl aldığını görün.


  497 - Satranç Dersleri

 3. 2008-03-09 #3
  Ders 3- Fil

  FİL HAREKETİ

  490 - Satranç Dersleri

  Bu ders Filin hareketlerini öğretecektir. Fil çapraz (diagonal) olarak istediği miktarda hareket eder. Filin hep aynı renkteki karelerde gidebildiğine dikkat ediniz. Eğer aynı karede iki Filiniz varsa hata yapmışsınız demektir!

  491 - Satranç Dersleri

  Filin önünde aynı renkten bir taş varsa fil o taşın üzerinden geçemez. Yani o yöne doğru hareket etmek isterse sadece o taşın olduğu yere kadar gidebilir.

  492 - Satranç Dersleri

  Fil rakip taşı, onun bulunduğu karenin üzerine gelerek ALIR. Bu durumda Beyaz Fil, Siyah Piyonu ALABİLİR. Bir taşı alabilmek için, rakip taşı tahtadan kaldırırsınız ve kendi taşınızı o kareye koyarsınız. Taş alış damadan farklıdır. Taşın üzerinden atlayıp ALAMAZSINIZ.
  Filmi izleyin ve Beyaz Filin taşları nasıl aldığını görün.


  493 - Satranç Dersleri

 4. 2008-03-09 #4
  Ders 4- Vezir

  VEZİR HAREKETİ

  486 - Satranç Dersleri

  Bu ders Vezir hareketini öğretecektir.Vezir hem Kale hem de Fil gibi gidebilir. Kale gibi yukarı, aşağı, sağa ve sola gidebilir. Aynı zamanda Fil gibi çaprazlarda hareket edebilir. Vezir tahtadaki en güçlü taştır. Tahtanın merkezindayken 27 kareye gidebilir.

  487 - Satranç Dersleri

  Vezirin önünde aynı renkten bir taş varsa Vezir o taşın üzerinden geçemez. Yani o yöne doğru hareket etmek isterse sadece o taşın olduğu yere kadar gidebilir.

  488 - Satranç Dersleri

  Vezir rakip taşı, onun bulunduğu karenin üzerine gelerek ALIR. Bu durumda Beyaz Vezir, Siyah Piyonlardan birini ALABİLİR. Bir taşı alabilmek için, rakip taşı tahtadan kaldırırsınız ve kendi taşınızı o kareye koyarsınız.Taş alış damadan farklıdır. Taşın üzerinden atlayıp ALAMAZSINIZ.
  Filmi izleyin ve Beyaz Vezirin taşları nasıl aldığını görün.


  489 - Satranç Dersleri

 5. 2008-03-09 #5
  Ders 5- At

  AT HAREKETİ

  482 - Satranç Dersleri

  Bu ders atın nasıl hareket ettiğini öğretecektir. At "L" harfine benzer şekilde hareket eder.ıki kare yukarı veya aşağı sonrada bir kare sağa veya sola. Yanda At işaretlenmiş herhangi bir kareye gidebilir.

  482 - Satranç Dersleri

  Atın hareketinde diğer önemli bir olay ise eğer At Beyaz bir karedeyse Siyah bir kareye gitmelidir. Eğer At Siyah bir karedeyse de Beyaz bir kareye gitmelidir.

  483 - Satranç Dersleri

  Diğer taşlar gibi At, rakip taşın bulunduğu kareye giderek o taşı kaldırır ve o taşın yerine geçebilir. Bu şekilde taş almış olur.

  484 - Satranç Dersleri

  Diğer taşlardan farklı olarak At ismine de uygun olarak diğer taşaların üzerinden atlayabilir. Yanda At etrafında pek çok taş olmasına rağmen, hala 8 kareye gidebilir.
  Filmi izleyin ve Beyaz Atın taşları nasıl aldığını görün.


  485 - Satranç Dersleri

 6. 2008-03-09 #6
  SATRANÇ TAHTASI ve TAŞLAR

  Taşların dizilişi aşağıdaki gibidir :

  Her iki oyuncunun da, sol tarafındaki en kenardaki kare siyah olmak zorundadır.
  Oyunun başında iki tarafın sekizer piyonu (Eski dilde Paytak), bir Şah ve Vezir (veya Ferz) iki Kale (Azerbaycan 'da top, eski dilde ruh) ve iki Atı vardır.

  Satranç oyununda amaç, rakip şahı ele geçirmek yani "MAT" etmektir.

  ŞAH
  Şah hemen bitişiğindeki karelere gidebilir, tek hamlede daha uzak karelere gidemez.
  470 - Satranç Dersleri

  Şah satranç oyununda her şey demektir; şah esir alınca oyun sona erer. Şah her yönde tek kare hareket edebilir.
  Şekilde şahın gidebileceği kareler işaretlenmiştir

  (Şah tahtadaki en önemli taştır)

  İki şah asla yan yana gelemezler! (Karikatürdeki gibi bir sahne asla olamaz)

  471 - Satranç Dersleri 472 - Satranç Dersleri 473 - Satranç Dersleri

  Şah sadece çarpı ile işaretlenen karelere gidebilir.
  İlk örnekte şah istediği kareye gitmekte serbesttir.
  İkinci örnekte KALE'nin tehdit ettiği karelere gidemez, ama kaleyi alabilir.
  Üçüncü örnekte sadece kalelerin tehdit etmediği tek kareye gidebilir.(Kaleler korunduğu için alamaz.)

  972 - Satranç Dersleri

  VEZİR

  Vezirin hareketi fil ile kalenin birleşiminden oluşur, yani hem dikey hem çapraz hareket edebilir.
  Vezir fil ve kalenin hareketlerini tek başına yaptığı için kale ve filin toplam gücünden daha kuvvetlidir.

  Şekilde vezirin ve piyonun gidebileceği kareler işaretlenmiştir.
  474 - Satranç Dersleri

  Şekilde vezirin hareketi büyük ölçüde diğer taşlardan etkilenmektedir.

  Şekilde vezir kale veya fili alabilecek pozisyondadır.

  475 - Satranç Dersleri

  Ve ikinci diyagramda vezir kaleyi alıyor...

  973 - Satranç Dersleri

  KALE

  Kalenin yatay ve dikeylerde düz hareket eder

  476 - Satranç Dersleri

  Kaleler dik ve yatay sütunlarda hareket ederler.

  Diğer taşlar kalenin hareketini kısıtlar.

  Kale yukarıdaki gibi taş alır.

  477 - Satranç Dersleri

  FİL

  Filler çapraz hareket eder.

  974 - Satranç Dersleri

  Oyunun başında her iki tarafında bir siyah ve beyaz olmak üzere iki fili vardır. Bir fil tüm maç boyunca aynı renk karelerde dolaşabilmesi en büyük dezavantajıdır. Fakat iki fil birbirini tamamlayarak taşların basit toplamından daha güçlü hale gelebilir.

  Şekilde fil at veya kaleyi alabilir ve işaretli olan karelere gider.

  AT
  At diğer figürlere benzemeyen ve daima sıçramadan ibaret olan orijinal bir hareketi vardır. Atın bu hareketi yatık veya dik herhangi doğrultuda iki hane ilerledikten sonra sağ veya solda bulunan herhangi bir kareye oturmasından ibarettir.
  Atın en büyük dezavantajı hareket yeteneğinin kısıtlı olmasıdır. Örneğin a1 hanesindeki bir at h8 hanesine gidebilmek için altı hamle yapması gerekirken bir fil tek hamlede bunu başarabilmektedir.

  Şekilde at e4 karesinde bulunmaktadır ve kırmızı ile işaretli olan alanlara gider.(d2,c3,c5,d6,f6,g5,g3,d2)

  At diğer figürlerin üstünden atlama yeteneğine sahip olan tek taştır. Diğer taşlar atın hareketini kısıtlamaz.

  At f6 karesinde bulunan piyonu alabilir.

  PİYON

  478 - Satranç Dersleri

  Piyonlar düz olarak ilerlerler. Piyonlar açılışta (ilk hamlelerinde) isterlerse
  iki kare ilerleyebilir.

  479 - Satranç Dersleri

  Piyonlar önlerinde taş bulunduğu zaman ilerleyemezler

  Piyonlar tek kare çapraz olarak alabilirler.

  480 - Satranç Dersleri

  Piyon bir önceki diagramdaki kaleyi almıştır

  TERFİ

  Şekilde siyah piyon herhangi bir taşa dönüşebilir. Beyaz piyon ise iki taşı alabilir veya ilerleyebilir.
  Piyonlar gidebilecekleri son kareye ulaştıkları zaman istedikleri herhangi bir taşa dönüşebilirler (Şah hariç tabiki). Satranç tarihinde beş vezirle! oynanmış parti bile vardır. Çoğu zaman bu dönüşüm hakkı vezir için kullanılır, fakat her zaman istisnalar vardır.

  GEÇERKEN ALMA (EN PASSANT)
  Piyonlar için geçerli olan bir diğer alma şeklidir. Bu yeni başlayanların en fazla gözden kaçırdığı hamledir..

  481 - Satranç Dersleri

  Beyaz eğer gösterilen şekilde oynadıysa siyah hemen sonra beyaz taşı alabilir.

  ROK

  Şah sahip olduğumuz en önemli taş olduğu için mümkün olan en güvenli noktaya taşımak önemli bir noktadır. Aynı zamanda kalenin de oyuna girmesi için rok yaparız.. Aşağıdaki diyagramlarda nasıl rok yapıldığı gösterilmiştir.

  Rok yaptığımızda şahımızı iki kare sola veya sağa kalemizi de şahın diğer tarafına taşırız Küçük Rok

  Büyük Rok
  Aşağıdaki durumlarda rok yapılamaz;

  Eğer şah veya kale daha önce oynamışsa, Diyagramda büyük rok yapılamaz

  Şah ve kale arasında taş bulunmamalıdır. Diyagramda büyük rok yapılamaz

  Şah kiş altında bulunmamalıdır. Diyagramda rok yapılamaz.

  Şahın geçeceği kareler rakip taşların kontrolü altında bulunmamalıdır.
  Diyagramda küçük rok yapılamaz.

  Şahın geçeceği kareler rakip taşların kontrolü altında bulunmamalıdır.
  Diyagramda büyük rok yapılamaz

  ŞAH ÇEKME


  Şahın rakip bir taş tarafından tehdidine şah çekme (kiş) denir. Satrançta temel amaç şahı esir almak olduğu için böyle bir durumda aşağıda belirtilen şekilde hareket edilebilir.
  Rakip şah çektiğinde aşağıdakilerden birini yapmalıyız:


  1. Şah tehdit altında olmayan bir kareye kaçmalıdır.
  2. Tehdit eden taşla, şah arasına bir taş konulmalıdır. (Tehdit eden taş at ise bu madde geçersizdir.)
  3. Tehdit eden taş alınmalıdır.


  Şah fil tarafından tehdit edilmektedir.
  YAPILABİLECEK OLAN HAMLELER

  Araya taş koyma

  Şahı Kaçmak

  Tehdit eden taşı alma


  Okunma: 19456 - Yorum: 5 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -