Alp Tekin Kimdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Alp Tekin Kimdir?

 1. Gaznevî devletini ilk defa kurmuş olan kimsedir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir.

  Alp Tegin, Samanoğulları (Sâmânîler) devletinin hassa ordusundan yetişmiş, önce bu orduya komutan olmuştur. Abdülmelik tarafından 955 te Horasan Valisi tayin edilmişti. Bu hükümdarın ölümünden sonra yerine geçen Nuhoğlu Mansur un hükümdarlığına Alp Tegin taraftar değildi. Bundan dolayı Mansur Alp Tegin den çekinerek onu Horasan Valiliğinden azletti.


  1840 - Alp Tekin Kimdir?

  Alp Tegin, 962 yılında Mansur a isyan ederek dört bin Türk askeriyle Gazne şehrini almış ve orada egemenliğini sürdürmeye başlamıştır. Mansur tarafından kendisini yok etmek üzere gönderilen orduyu da yenmiş bunun üzerine Mansur Alp Tegin ile bir antlaşma yapmak durumunda kalmıştı.

  Alp Tegin in yerine geçen oğlu, Sâmânîlerin tâbii olarak kaldı. Gazneliler devletinin ikinci kurucusu sayılan Sevük Tegin veya Sebük Tegin de Alp Tegin in kölelerindendir.

  Alp Tegin 963 yılında öldü.

  Sultan Alp Tegin tarafından kurulan bu devlet de uzun süreli olmamıştır.Yerini kendinden daha güçlü bir başka Türk devletine bıraktı.
  M.S. 962 - 1183.

  Kurucusu : ALP TEKİN.

  Kapladığı Alan : Maveraünnehir'den Ganj boylarına; Hazar kıyılarından Pamir yaylalarına kadar uzanan bölgeler. (4.700.000 km2)

  Gazneliler İmparatorları :

  • Alp Tekin (Tigin) (962)
  • Ebu - İshak İbrahim (963 - 966)
  • Bilge Tekin (966 - 972)
  • Piri Tekin (972 - 977)
  • Sebük Tekin (977 - 997)
  • İsmail (997 - 998)
  • Gazneli Mahmud (998 - 1030)
  • Celalu'd - Devle ve Cemalu'l-Ebu -Ahmed Muhammed (? - 1041)
  • I.Sultan Mes'ud (1030 - 1040)
  • Sultan Mevlud (1040 - 1048)
  • II.Sultan Mes'ud (1048 - 1049)
  • Sultan Ali (1049 - 1051)
  • Sultan Abdürreşid (1051 - 1052)
  • Sultan Tuğrul (Mütegallibe) (1052 - 1053)
  • Sultan Ferk-Zad (1053 - 1059)
  • Sultan İbrahim (1059 - 1099)
  • III. Sultan Mes'ud (1099 - 1115)
  • Sultan Şir-Zad (1115 - 1116)
  • Sultan Arslan - Şah (1116 - 1117)
  • Sultan Behram-Şah (1117 - 1152)
  • Sultan Husrev-Şah (1152 - 1160)


  Sultan Husrev-Melik (Melik Şah) (1160-1187)  Güncelleme : 2017-06-05
  Okunma: 4937 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -