İnsanların Kötü Alışkanlıklar Kazanmasında Çevrenin Etkisi Nedir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

İnsanların Kötü Alışkanlıklar Kazanmasında Çevrenin Etkisi Nedir?

 1. Mrb ArkadaŞlar Pazartesİ GÜnÜne Kadar Acİlen Bu Konu Hakkinda Bİlgİ Edİnmem Lazim Bana Yardim Edermİsİnİz?? GerÇek Hayattan Bol Örnek Olmasi Gerekİyor Ayrica Detayli Bİlgİyede İhtİyaÇ Var Mesajlarinizi Beklİorum Şİmdİden Çok TeŞekkÜr Ederİm......

 2. 2008-03-01 #2
  Gençlikte riskler daha kolay alınır. Çevreyi etkileme ve kendini ispatlama bunda etkilidir. Olası kötü sonuçlar kolaylıkla göz ardı edilir. "Bana birşey olmaz" düşüncesi hakimdir. Gelecek ve gelecekte olabilecek riskler çok uzak uzak görülür. Genç, o anda oradaki sonuçlarla daha çok ilgilidir. Örneğin alkol ya da maddenin o anda vereceği doyum ya da çevrenin baskılarından kurtulma genç için önemliyken sigaraya bağlı yıllar sonra çıkabilecek sağlık sorunlarını pek de umursamaz. Uyuşturucu ve alkol bağımlıları bu maddeleri kullanmaya genellikle genç yaşta başlarlar; ileride giderek kötüleşecek olan bağımlılık macerasının ilk adımları erken yaşlarda atılır. Bunun pek çok nedenleri vardır. Bu nedenleri anlatabilmek için öncelikle gençlik dönemindeki doğal psikolojik ve sosyal gelişimi anlatacağız.

  Uyuşturucu ve alkol bağımlıları bu maddeleri kullanmaya genellikle genç yaşta başlarlar; ileride giderek kötüleşecek olan bağımlılık macerasının ilk adımları erken yaşlarda atılır.

  Anne ve babadan bağımsızlaşma doğal sürecinde genç, davranışlarını bir grup içinde deneyerek geliştirir. Grup içinde reddedilme bir genç için katlanılabilecek en zor şeylerdendir. Sigara, alkol ya da herhangi bir uyuşturucu o grup içinde ölçü olmuşsa ya de o grubun elemanı olmanın bir şartı gibiyse, gruptaki yerini kaybetme ya da alay edilme endişesi gence uyuşturucunun etkilerinden daha korkunç gelir. Bu grup etkileşimini dar kapsamlı bir arkadaş grubu olarak düşünmemek gerekir. Örneğin okulda, gencin doğrudan yakın arkadaş olmadığı ama ortamda baskın olan diğer kişilerin tutumları dahi gencin davranışlarını yönlendirmede etkilidir.

  Ayrıca, gençlikte farklı bir boyut kazanmaya başlayan kız-erkek ilişkileri ve bu ilişkiler içindeki bağlanma durumları, kendini kabul ettirme çabaları, çekici görünme isteği de kişinin davranışlarını yönlendirir.

  Ergenlikte düşünce dünyası genişler, soyut ve teorik düşünme başlar. Dolayısıyla bu yaşlardaki genç her şeyi sorgular. Yetişkinler için doğal kurallar haline gelmiş şeyleri kendi süzgecinden geçirerek içselleştirmek ister. Çoğu zaman da sırf kendisini farklı bir birey olarak ortaya koyabilmek amacıyla yerleşik değerleri reddedebilir. Çünkü kendisinin anne ya da babasının bir kopyası ya da uzantısı değil ayrı ve bağımsız bir birey olduğunu ispatlamaya çalışma bu dönemin en doğal çabasıdır. Aynı zamanda gençlik, en idealist dönemdir, bu çağda kişi her şeyi mümkün görür. Ayrıca herkesin kendisi gibi düşünmesini bekler. Gereği gibi aşılırsa bu dönemin sonunda hayat felsefesi, kişisel değerler, hayatın anlam ve amacı gibi kavramlar oluşur.

  Bağımlılıkla ilgili risk faktörleri:


  Aile ile ilgili risk faktörleri:

  Anne ve baba desteğinin az olması
  Anne ve babada madde kullanımı
  Anne ve babanın gencin alkol kullanımına izin verici, fazla toleranslı bir tutum içinde olması
  Anne ve babanın çocuk ile ilişkisinin kalitesi (ayrılan vaktin uzunluğundan çok bu vaktin nasıl değerlendirildiği önemlidir.)
  Tutarsız disiplin (anne ve babadan birinin yasakladığına diğerinin izin vermesi ya da farklı zamanlarda aynı ebeveynin farklı tutumlar sergilemesi)
  Anne ve babanın çocuğun aktivitelerine ilgisizliği
  Başarının ödüllendirilmeyişi, suçluluk duygusu uyandırmanın eğitim metodu olarak kullanılması
  Çevrenin gerçekçi olmayan beklentileri (çok başarı beklenmesi ve bu nedenle mevcut başarının takdir edilmeyişi gibi)

  Sosyal risk faktörleri:


  Yaşam stresleri (göç, işsizlik vs)
  Madde kullanan arkadaş grupları içinde olmak
  Düşük okul başarısı
  Düşük sosyoekonomik düzey
  Göç yaşama

  Kişilikle ilgili faktörleri:


  Girişkenliğin az olması
  Kendine güvenin az olması
  Kendini kontrol etme yeteneğinin az olması
  Baş etme mekanizmalarının kötü olması
  Dışarıdan kolay etkilenme
  Agresif kişilik yapısı
  Heyecanlı, dürtüsel, asi, kötümser kişilik yapıları
  Sosyal değerlere yabancılık
  Davranış bozuklukları

  Rol modelleri:


  Gencin kendisine örnek aldığı kişiler, bazı maddelere başlamasını kolaylaştırır. Örneğin ağzında sigarayla çekilmiş pozları ünlü olan James Dean'e hayran olan bir genç, O'nu taklit etmek, O'nun gibi çekici görünmek için sigaraya başlayabilir. Bu yönden de gerek medyaya gerekse anne ve babalara görev düşmektedir. Gençler aile içinden ve çevresinden başlamak üzere iyi rol modelleri bulabilmelidirler.


  Okunma: 45408 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -