Manisa'nın köklü ve itibarlı ailelerinden birine mensup olan Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu 1900 yılında Manisa'da doğdu. İstanbul Halkalı Yüksek Ziraat Okulu'nu bitirerek Yüksek Ziraat Mühendisi oldu.


Gençlik yılllarında Dergah Dergisi'nde yazarlığa başladı ve Son Telgraf'ta devam etti. Bu gazetede "Terakkiperver Parti" lehine yazdığı bir yazı nedeniyle, Elazığ İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı ve beraat etti. Ancak bu kısıtlı basın özgürlüğüne alınganlık göstererek yazı hayatını noktaladı, çiftliğe çekildi. Bir süre Manisa'da ziraatla uğraştı.


Karaosmanoğlu DP'nin kurucularındandır. Menderes Kabinesi'nde Devlet Bakanı oldu. Ünlü Marshall Yardımı'nın akışını organize etti. Ayrıca İçişleri Bakanlığı yaptı.

Basına özgürlük, "İspat Hakkı" istiyordu. Olayı sahiplendi, mücadelesine girdi. Ancak "basına özgürlük" tartışmalarının öncülüğünü yaparken Menderes'le ters düştü, kurucusu olduğu DP'den atıldı.

Arkadaşlarıyla birlikte Hürriyet Partisi'ni kurdu ve genel başkanlığını yaptı. Dokuz, on ve birinci dönem Manisa Milletvekiliydi. 1978 yılında vefat etti.