Mümtaz Tarhan Kimdir?

Mümtaz Tarhan, (doğum 1908 İstanbul - ölüm 1970 İstanbul)

1930 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Maliye Bakanlığı Kanunlar Müdürlüğü, İzmir Defterdarlığı, İstanbul İrat ve Servet Vergileri Müdürlüğü, Maliye Gelirleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sayıştay Başkanlığı, Ankara Milletvekilliği, T.B.M.M. Maliye Encümeni Başkanlığı, Çalışma Bakanlığı gibi görevlerde bulundu.

Valiliği sırasında özellikle İstanbul'un temizliğini sağlama yönünden kente büyük yararı oldu. Tarhan, bütün ailelerin şikayetçi olduğu "Çocuk Kumarhaneleri" yani her türlü oyun salonlarını kapatmış, şehrin temizliği için de "Tükrük Yasağı" olmak üzere sıkı tedbirler almıştır.

Mümtaz Tarhan'ın basılmış eserleri vardır. 29 Kasım 1957'de başlayan İstanbul Valiliği görevi 11 Mayıs 1958 tarihine kadar devam etti.

07 Ekim 1959 tarihinde, bünyesinde Özel Tarhan Koleji 'ni de barındıran Tarhan Eğitim Kurumları'nı kurmuştur.