Safranbolulu İzzet Mehmet Paşa I. Abdülhamit saltanatında, 4 Ağustos1774 - 6 Temmuz1775 ve 20 Şubat1781 - 25 Ağustos1782 tarihleri arasında toplam iki yıl beş ay altı gün, III. Selim saltanatında 19 Ekim1794 - 30 Ağustos1798 tarihleri arasında üç yıl on ay on iki gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. II. Mahmut ve Abdülmecit saltanatlarında sadrazamlık yapmış Darendeli Topal İzzet Mehmet Paşa ile karıştırılmamalıdır.


Bebek sahilinde III. Selim'in kızkardeşi Beyhan Sultan Sahilsarayı'nın üst setinde padişaha mahsus inşa ettirdiği (günümüzde de bir ismi İzzetabad Kasrı diğer ismi Boyalı Köşk olan) kasrın (15 Mayıs1798'de Arnavutköy semtini ve Akıntıburnu ötesini kül eden bir yangında yok olması nedeniyle sadrazamlıktan azledilmiştir. Önce Sakız Adasına sürülmesine karar verilmiş, sonradan sürgün yeri Manisa'ya çevrilmiştir. 18 Eylül1812'de Manisa'da vefat etmiştir. Köşk ise 1800-1804 arasında yeniden inşa edilmiştir.