Türkiyenin Matematik Konumu ve Etkileri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Türkiyenin Matematik Konumu ve Etkileri

 1. Türkiye, Kuzey Yarım Küre'de, 36-42 derece kuzey enlemleriyle 26-45 derece doğu boylamlarında arasında yer alır. Bu durumu ülkenin kutuptan çok Ekvator'a yakın olmasına ve ılıman kuşakta bulunmasına neden olmuştur. Bu durum, Türkiye'nin iklimi üzerinde etkili olmaktadır. Onun için Türkiye'nin iklimi ne kutup bölgelerindeki kadar soğuk, ne de ekvatoral bölgedeki kadar sıcak ve yağışlıdır.


  Özel Konum ve Etkileri
  Türkiye özel konum bakımından çok çeşitli özelliklere sahiptir. Bunlar aşağıdaki başlıklar halinde belirtilir.

  * Asya, Avrupa ve Afrika kıt'alarından oluşan ve Dünya Adası olarak isimlendirilen kara parçaları arasında menteşe durumundadır. Doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birbirine bağlar.
  * Türkiye dünya üzerinde iki kıtada toprakları bulunan üç ülkeden (diğerleri Rusya Federasyonu ve Mısır'dır) biridir.
  * Kafkas, balkan ve Orta Doğu ülkeleri arasındadır.
  * Doğu Akdeniz'de bir yarım ada durumunda olup üç tarafı denizlerle çevrilidir.
  * İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla Ege denizi üzerinden Akdeniz'e, oradan da okyanuslara bağlantısı vardır.
  Türkiye çok çeşitli yönlerden bir köprü görevi yapar:
  Asya ile Avrupa Kıt'aları arasında,Ø
  Avrupa ülkeleriyle Orta Doğu ülkeleri arasında,Ø
  Batı ile Doğu ülkeleri arasında,Ø
  Müslüman ülkeleri ile Hristiyan ülkeleri arasında,Ø
  Sanayi ülkeleri ile petrol ve tarım ülkeleri arasında,
  Doğu kültürü ile Batı kültürü arasında,
  Serbest ekonomi düzeni uygulayan ülkelerle devletçi ekonomi düzeni uygulayan ülkeler arasında köprü görevi yapmaktadır.

  Türkiye Asya ile Avrupa kıt'alarında bulunan sekiz ülke ile sınır komşusudur. Türkiye biri büyük (Anadolu) diğeri küçük (Trakya) iki yarımadadan oluşan bir ülkedir. Dünya üzerinde sayılı ülke, bu kadar çok ülkelerle sınır komşusudur. Çok ülkeyle sınır komşusu olmak, jeopolitik yönden olumsuz bir özelliktir. Ayrıca bu sınırların uzun olması ve topoğafik engellerin bulunmaması da Türkiye için sorunlar yaratmaktadır.

  TÜRKİYE'NİN SINIRLARI
  Bugünkü milli sınırlarımızın başlıca özelliklerini genel olarak şöyle özetlenebilir:
  1. Deniz ve kara toplam uzunluğu 11.086 km dir. Bunun 8333 km si (%75.7) deniz sınırları, 2753 km si ise (%24.3), kara sınırlarından oluşur.
  2. Sınırlarının uzunluğu bakımından Türkiye, dünyanın en uzun sınırlı ülkeleri arasında yer alır.
  3. Türkiye kıyılarının büyük bölümünü Anadolu kıyıları oluşturur. Örneğin 8333 km lik toplam kıyı uzunluğunun sadece 786 km si (%9.4) Trakya ve 1067 km si (%12. adaların kıyı uzunluklarıdır. Oysa, Anadolu kıyılarının toplam uzunluğu 6480 km yi bulur.
  4. İran sınırımız dışındaki kara sınırlarımız hemen tümüyle yakın tarihimizde belirlenmiştir.
  5. Kara sınırlarımızda coğrafi anlamda, sadece İran Irak sınırları dogal sınır niteliği taşımaktadır. Diğerleri ise yer yer bazı engellerden geçmekle birlikte çoğunlukla yapay sınır niteliği taşırlar.
  6. Sınırlarımızın bazıları (İran, Irak ve Yunanistan sınırlarında olduğu gibi) tamamen politik sınırlar olup Türk nüfusunun bütünlüğünü bölmüşlerdir. Örneğin, İran sınırı Güney Azerbaycan'ı, Irak sınırı Musul-Kerkük-Erbil ve dolaylarında Türklerin yaşadığı yerleri, Yunan sınırı ise Batı Trakya'yı Anadolu Türklerinden ayırmaktadır.

  Türkiye'nin sekiz komşusu vardır. Bunları bulundukları bölgelere göre üç grupta toplayabiliriz

  Balkan Ülkeleri

  1. Yunanistan :212 km lik uzunluğa sahiptir. Sınır Meriç Irmağının ağız kısmında başlar ve Türkiye-Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarının kesişme noktasında son bulur.

  2. Bulgaristan: 269 km lik uzunluğa sahip olan Bulgaristan sınırı Meriç ırmağının Türkiye girişinden başlar ve Karadeniz kıyılarında son bulur.

  Kafkas Ülkeleri:

  1. Gürcistan : 276 km olan sınır Sarp Köyünden başlar ve Türkiye-Gürcistan ve Ermenistan kesişmesinde biter.

  2. Ermenistan :Genel olarak Arpaçay ve Aras vadisini izleyerek Nahcivan-Türkiye sınırında biter.316 km uzunluğundadır.

  3. Azerbaycan : Azerbaycan kendisine bağlı Nahcivan Özerk Cumhuriyeti vasıtasıyla Türkiye'ye komşudur.Türkiye-Nahcivan sınırı sadece 18 km uzunluğundadır.

  Orta Doğu Ülkeleri

  1. İran :Aras'ın ülkemizden ayrıldığı yöreden başlar ve Türk-İran-Irak sınırlarının kesişme noktasında biter.454 km uzunluğundadır.

  2. Irak :Türkiye-İran sınırının bitiminden başlayarak Türkiye-Suriye-Irak kesişim noktasında biter.331 km uzunluğundadır.

  3. Suriye : 877 km olan bu sınır kara sınırlarımızın en uzunudur.


  Eklenmiş Dosya
  Okunma: 3165 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -