Kahramanları

Hildr veya Hild ; İskandinav (Norse) mitolojisindeki valkyrierelerden biridir

Skuld (Norn) ; Norse mitolojisindeki üç Norndan biridir. Skuld (gelecek)aynı zamanda bir
Valkyrienin ismidir..

Urd (Norn) ; Norse mitolojisindeki üç Norndan biridir.

Verdandi ; Norse mitolojisindeki üç Norndan biridir. Verdandi


Tanrıları

Bragi ; İskandinav mitolojisinde şiir tanrısı tanrısı..

Freyr ; İskandinav mitolojisi ve İskandinav paganizmindeki en önemli tanrılardan birisidir. Fallik bereket tanrıssı olarak tapılan Freyr'in fanilere barış ve zevk bahşettiğine inanılmaktaydı. Yağmuru, güneşin parlayışı ve tarım ürünlerini yönetirdi.

Vanir'den birisi olan Freyr, deniz tanrısı Njörðr'ün oğlu ve Freyja'nın erkek kardeşiydi.

Odin ; (eski İskandinav dilinde "Óðinn") İskandinav mitolojisinde ve paganizminde en büyük tanrıdır. Germen mitolojisi'nde bulunan Woden ve Wodanaz ile benzerlikler gösterir.

Adı "tahrik", "hiddet" ve "şiir" anlamına gelen óðr'dan gelmektedir. İskandinav panteonundaki diğer birçok ilahi varlık gibi karmaşık bir rol üstlenir; savaş ve bilgelik tanrısıdır. Ayrıca büyü, zafer ve av tanrısı olarak bilinir. Güneş ve Kelt haçı ile sembolize edilir.

Thor ; İskandinav Mitolojisinin, kutsal savaş ve yıldırım tanrısıdır. Odin ve Frejya'nın çocuğunu olup tanrı Tyr'ın kardeşidir. Odin'den sonra gelen en önemli tanrı olarak kabul edilir.

Çok popüler bir efsaneye göre; Tanrıların evlerini yapan dev Mjollnir'le ödüllendirilecektir. Çekiç dev Thrym'in eline geçtiğinde Thor Frejya kılığına girerek ondan çekicini alır.

Thor yeryüzüne insan olarak inerdi. Fakat insan olduğu zaman bir ayağı sakat hale gelirdi. Çekicide bastonu haline gelirdi. Kılık değiştireceği zaman çekici ile kendi yörüngesinde hızlıca dönerdi. Gücünün çoğunluğuda çekicinde Fırtınaları çekici ile kontrol eder, yağmurları onunla yağdırırdı. Uçmayı da yine çekici ile yapardı.

Tanrıçaları
Freya veya Freyja; İskandinav mitolojisinde Frey'in (Freyr ) kız kardeşi ve Niord'un (Njǫrðr ) kızı olan bereket ve aşk tanrıçası.

Eski Nors dilinde Freyja hanımefendi, kadın yönetici veya efendi anlamına gelir. Bereket getirmesi için çağrıldığına dair delil bulunmasa da aşk, cinsellik, savaş, güzellik ve çekicilik tanrıçasıdır.
Snorri'nin Edda'sına göre Freya'nın Odr isminde bir kocası vardı. Çoğunlukla uzun yolculuklara çıkardı ve bu yüzden Freya kırmızı altın gözyaşları dökerdi.

Sol ; İskandinav mitolojisinde güneş tanrıçasıdır. Mundilfari ve Glaur'un kızı, Glen`in karısıdır. Eski İngilizce'de ismi Sigel`dir.

Diğerleri
Astrild ; (Eski Norveççe'de aşk ateşi) bir tür aşk tanrıçası. İskandinav kültüründe Cupid'in feminin şekli. Bazı araştırmacılar Astrild'in İskandinav mitolojisinin bir parçası olduğunu belirtse de birçok uzmana göre Astrild'i ilk kez İsveç'li şair Georg Stiernhielm yazılarında kullanmıştır ve İskandinav mitolojisinde yer almaz.
Atla ; İskandinav mitolojisinde bir su tanrıçası. Heimdallr'ın dokuz annesinden biri. Atla, Ran'ın kızıdır.
Glut ; İskandinav mitolojisinde Loki'nin eşidir. Loki'nin ilk eşi olan Glut'un Loki'den Eisa ve Einmyria isimlerinde çocukları olmuştur.

Mjollnir ; İskandinav mitolojisindeki tanrı Thor'un savaş çekicidir.

Nornlar ; (Eski Norse: norn, çoğul: nornir), Norse mitolojisindeki üç dísirdir: Urd (geçmiş), Verdandi (şimdiki) ve Skuld (gelecek). Skuld aynı zamanda bir Valkyrienin ismidir.

Trol ; İskandinavya folkloründe geçen ve korkunç gözüken bir mitik, insanımsı yaratıktır. Troller folklörde, İngiliz peri masallarındaki Ogreler benzeri şeytani devlerden, dağlarda yaşayan daha insanları kaçıran, vahşi ve daha insan benzeri yaratıklara kadar birçok farklı şekilde tasvir edilmişlerdir. Shetland ve Orkney masallarında, troller trowe olarak anılmıştır. Japonca'da ise troll için kullanılan sözcük tororu`dur.

İskandinav edebiyat, sanat ve müziği, romantik dönemden başlayarak bugüne kadar trolleri birçok farklı şekilde adapte ederek, genelde çok büyük kulak ve burunlara sahip bir yerli halk biçiminde, kullanmıştır.

Tyr ; Mitolojide tek kolu ve gözünün olmadığı belirtilen, viking sembolü adalet tanrısı. Simgesi yukarı doğru ok şeklindedir.

Valkyrie ; Valkyrieler norse mitolojisinde dísirlerdir, ve Odinne hizmet ederler