Kur’an’dan ve Peygamberimizden Dua Örnekleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Kur’an’dan ve Peygamberimizden Dua Örnekleri

 1. «Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!» (Fâtiha 1/2-7)


  Kur’an’dan ve Peygamberimizden Dua Örnekleri

  «Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.» (Bakara 2/128)

  Kur’an’dan ve Peygamberimizden Dua Örnekleri 1


  «...Ey Rabbimiz! İman ettik; bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru!» (Âl-i İmrân 3/16)

  Kur’an’dan ve Peygamberimizden Dua Örnekleri 2

  «Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle» (İbrâhim 14/40)

  «Ey Rabbimiz! Duamı kabul et! Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, anababamı ve müminleri bağışla!» (İbrâhim 14/41)

  Kur’an’dan ve Peygamberimizden Dua Örnekleri 3

  «…Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme…. Bizi affet! Bizi bağışla!» (Bakara 2/286)

  Kur’an’dan ve Peygamberimizden Dua Örnekleri 4

  «…Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! ….» (Bakara 2/201)


  Güncelleme : 2018-01-12
Bölüm: Dua Köşesi

Konu Etiketleri

kur'an'dan dua örnekleri arapça, kur'an'dan dua örnekleri kısa, kurandan bir dua kısa, kuranı kerimden dua ayetleri, peygamberimizden dua örnekleri

  Okunma: 1846 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -