Uzun ve kalın kaşlar ideal kaş tipidir. Dengeli bir şekilde (yapısı, rengi, kalınlığı) gelişmiş kaşlar; duyguların, aklın ve karakterin de dengeli olduğunun belirtisidir. Sert kıllı kaşlar ise aksi karakterin belirtisidir.


Kaşlar, sahibinin çevredeki insanlarla ilişkilerini yansıtır. Düzgün kaşlar, sahibinin çevredeki insanlarla iyi ilişkiler kurabildiğinin göstergesidir. Dış uçlarındaki tüyler dik duran ve yukarıya doğru kalkan kalın kaşlar, sahibinin cömert ve cesur olduğunun göstergesidir. Bu tip kişilerin doğuştan başarılı doğdukları söylenmektedir. Dış uçların aşağıya doğru eğilmesi utangaçlık göstergesidir.


Bu tip kaşların yapısı ve rengi sönük etki uyandırırsa, bunun iç enerjinin tükenmesinin bir göstergesi olduğu düşünülmektedir. Zariften fonunda belirgin düzgün ve uzun kaşları olan erkekler, yüksek entelekte sahip olmaları ile bilinirler. Aynı tip kaşları olan kadınlar rüküş olarak bilinirler. Bu kadınlardan genel kabul görmüş davranış kurallarına aykırı her türlü hareket beklenir. Kısa kaşlar her zaman tam karşıt durumu gösterir. Kısa ve kalın kaşlar çabuk sinirlenen tiplere özgüdür.


Kalın ve dik kaşlara sahip olan insanlar "şeytani" bir karaktere sahiptirler. Dik kaşlar her zaman isyankâr, başına buyruk ve uzlaşmaz bir karakterin belirtisidir. Kalın ve birbiriyle birleşen kaşlara sahip kişiler egemen olmaya meyillidirler. Böyle kaşlara sahip olan kadınlar güçlü karakter yapısına sahiptirler. "Ev kadını" tiplemesi bu kadınlara uymaz. Yüksek kaşlar gayretlilik ve çalışkanlık belirtisidir. Çok aşağıda yerleşmiş kaşlar ise bunun tersinin göstergesidir. Ortadan bükük kaşlara sahip olan kadınlar bağımsız ve gizemli bir yapıya sahiptirler.


1712 - Vücut Okuma Sanatı Kaşlar

(Solda) Düz kaşlar - Rahatına düşkün
(Ortada) Aşağıya doğru inen kaşlar - Ters, hoşgörüsüz, kendi düşüncesinden başka hiçbir fikri kabullenmeyen
(Sağda) Göz kapaklarına doğru eğilmiş kaşlar - Yalancı, riyakar

1713 - Vücut Okuma Sanatı Kaşlar

(Solda) Göz kapakları üzerine kadar inen kaşlar - Hasetçi
(Ortada) Kısa kaşlar - Sakin karakterli
(Sağda) Kalın, siyah kaşlar - Dürüst, alçakgönüllü

1714 - Vücut Okuma Sanatı Kaşlar

(Solda) Gelişmemiş kaşlar - Hastalıklı
(Ortada) Burnun üzerinde birleşen kaşlar - Çabuk sinirlenen, cimri
(Sağda) Kalın, aşağıya doğru kavisli kaşlar - Hayal gücü kuvvetli

1715 - Vücut Okuma Sanatı Kaşlar

(Solda) Gözlere yakın, hilal şekilli kaşlar - Ters, başına buyruk
(Sağda) Kavisli (hilal), yüksek kaşlar - Hayat aşkıyla dolu, enerji dolu