Başkent Tarihi

Diğer Avrupa şehirlerinin aksine, Berlin 800 senelik geçmişi ile nispeten genç bir kent profili çiziyor ancak kentin tarihi ve başından geçenlerden dolayı, tarihsel açıdan Berlinin önemi tüm çevreler tarafından kabul ediliyor.

Berlin'in Tarihteki Yeri

1307 yılında Köln ile birleşen Berlin, II. Kurfürst Friedrich in duyduğu rahatsızlıklar nedeniyle bu birlikten ayrıldı ve tek şehir olarak tarihteki macerasına devam etti. 1701 yılında Kurfürst Friedrich in kendisini kral ilan etmesi ile Berlin bir krallık haline geldi. II. Enkel Friedrich (1740-1786) zamanında şehir mimari açısından bambaşka bir görünüme büründü. 1806 yılında şehir, Napolyon tarafından işgal edildi ve Quadriga atlıları kentten götürüldü. Fakat aynı Quadriga 1814 yılında Brandenburger Tor a -ait olduğu yere- geri getirildi. İlerleyen yıllarda Schinkel in klasik yapıları ve Lenné sanatsal park alanları şehrin bir parçası haline geldi.


Berlin ve I. Dünya Savaşı19. yüzyıldan itibaren ekonomide önemli bir sıçrama yaşandı. Nüfus bu yüzyıl içerisinde büyük bir hızla artmaya başladı. Berlinin Alman İmparatorluğunun başkenti olduğu 1871 yılından sonra Berlinde tam anlamıyla bir göç ve nüfus patlaması yaşandı ve başkent milyonların yaşadığı bir kent haline geldi.

Birinci Dünya Savaşından sonra imparatorluk büyük sarsıntı geçirdi ve 1918 yılında derin bir kriz yaşandı. Ağır şartlara ve devrim çağrılarında rağmen bu dönemi izleyen yıllarda tiyatro ve sinema gibi bir çok alanda yaratıcı çalışmalar yapıldı ve "Golden Twenties" gece yaşantısının merkezi konumuna geldi. 1933 sonlarında ise Hitler in yönetimini ele alması ile Yahudiler, eşcinseller, komünistler ve muhaliflere karşı programlar uygulanmaya başlandı. Nazi diktatörlüğünün devamında 1945 senesinde savaşın bitimi ile beraber şehir farklı güçler tarafından devralındı. Şehrin doğusu Rusların, güneybatısı Amerikalıların, batısı İngilizlerin, kuzeybatısı da Fransızların kontrolü altına girdi. 1948 Berlin Bloğu ile birlikte şehir SSCB ve ABD çatışmalarının arasında bir oyuncağa dönüştü. ABD ve İngiltere "Üzüm bombardımanı" uçakları ile batı alanına destek verdiler ve kentin her iki tarafında yeniden yapılanma başladı.

Berlin Duvarı

624 - Berlin Duvarı Hakkında Bilgi

Berlin duvarı 13.8.1961 tarihinde şehrin resmi olarak bölünmesi anlamına geldi ve bununla beraber halk da ikiye ayrılmış oldu. Bu ayrım 9.11.1989 tarihinde duvarın yıkılmasına kadar sürdü ve Berlin o tarihten itibaren tekrar bir bütün haline geldi. Bunun devamında 1990 senesinde Berlin tekrar meclisi bünyesine aldı ve başkent oldu. 19.04.1999 yılında yeniden inşa edilen mecliste ilk oturum düzenlendi.

Meclis yeni mimarisi, modern yapısı ve özellikle camdan yapılmış kubbesi ile tüm Berlinlilerin ve turistlerin görmeden ve incelemeden geçmeyeceği bir eser haline geldi.

Berlin zaman içinde çok değişti ve bu değişim oldukça kısa bir zaman dilimi içinde gerçekleşti. Söz konusu değişim devam ediyor ve gelecekte de devam edecek.