Maddeye Eşlik Eden Dalga Nedir ? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Maddeye Eşlik Eden Dalga Nedir ?

 1. Maddeye Eşlik Eden Dalga
  Klasik fizikte dalgalar; elektromanyetik dalgalar ve mekanik dalgalar olarak iki tiptedir. Dalga deyince öncelikle hepimizin aklına sudaki dalga hareketi gelir. Bu bir mekanik dalgadır. Bir taşın suya düşmesi ile oluşan bir dalga, üzerinde bulunan bir topu yer değiştirmeden hareket ettirir. Topu sürüklemez, bulunduğu yerde düşey olarak salınır. Bu nedenle, yüzeyde suyun ilerlemesi söz konusu değildir.


  Yer değiştiren su değil yüzeyindeki düzensizliktir. Sudaki dalga enerji taşır ama suyu taşımaz. Yine ses dalgaları da enerji taşırlar, havayı taşımazlar. Aradaki fark, su dalgalarının "enine", ses dalgalarının ise "boyuna" dalga olmasıdır. De Broglie dalgaları iki dalga türünden farklı üçüncü bir grubu oluştururlar. Bu dalgalar olasılık dalgalarıdır. Yani, bir parçacığın belirli bir t anında, x konumunda bulunma olasılığını verir.


  James Maxwell'in çalışmalarıyla (1865) elektromanyetik dalgaların birbirine dik bir E elektrik alanı ve bir B manyetik alanının aynı anda salınımından kaynaklandığı anlaşıldı. Bu dalgaların yayılma hızı ışık hızı ile aynıdır. Elektromanyetik dalgalar, kozmik, gamma, X-ışını, mor-kızılötesi ve mikrodalga, TV ve radyo olarak ayrılabilir. Bunlar boşlukta yayılabilirler. Işık ta bir elektromanyetik dalgadır. Işığı oluşturan fotonlarda hem dalga hem de parçacık özelliği çok belirgindir.


  Fotonun kendisi bir enerji paketi, bir momentum taşıyıcısı olduğu halde fotonun içyapısında elektrik (E) ve manyetik (B) alanlarının, sönümlü şekilde dalgalandığı görülür. E ya da B'nin salınım frekansı fotonun frekansıdır. Böyle hem tanecik hem de dalga karakteri taşıyan parçacıklara dalga (wave) ve parçacık (particle) kelimelerinin birleştirilmesinden türetilmiş wavicle (dalgalı-tanecik) adını verenler de olmuştur (ancak yaygın kabul görmemiştir). Daha sonraki denklem hesaplarından da anlaşılacağı üzere, yavaş hızlarda parçacık karakteri ağır basarken, ışık hızına yakın hızlarda ise dalga karakteri ağır basar. Işık hızına yakın hızla atılan bir taş camı kırmadan geçebilir.


  Her parçacığa bir de Broglie dalgası eşlik eder. Örneğin bir foton için; E=hc/λ=mc2 denkleminden yola çıkarak eşlik eden dalgaboyu, Planck sabitinin momentuma bölünmesi ile (λ=h/mc) hesaplanabilir (E: enerji, h: Planck sabiti, m: kütle, c: ışığın hızı, λ: dalgaboyu, p: momentum). Bu denklemlere genelde foton denklemleri de denir. Örneğin, ışığın %1 hızıyla hareket eden (1.0*106 m/s) elektrona 7.3*10-10 m ya da 7Å'luk bir dalga eşlik eder.


  Güncelleme : 2013-11-24
  Okunma: 3753 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -