''Bu memleket dünyanın beklemediği,asla ümid etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine yüksek sahne oldu.Bu sahne yedi bin senelik, en aşağı bir Türk beşiğidir.Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı;beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı,o çocuk tabiatın şimşeklerinden,yıldırımlarından,kasırgalarından evvela korkar gibi oldu,sonra onlara alıştı.Onların oğlu oldu.Bir gün tabiat çocuğu,tabiat oldu;şimşek,yıldırım,güneş oldu;TÜRK oldu.TÜRK budur.Yıldırımdır,kasırgadır,dünyayı aydınlatan güneştir.''(Cemal Kutay (Atatürk Olmasaydı) baskı 1998 Aksoy yayıncılık sayfa 120 )