Astrofizikte "Trigonometrik Paralaks" diye bir şey vardır ve yıldızların bize uzaklıklarını ya da bir ikili sistemdeki (birbirlerinin çevresinde dönen iki yıldız. Evrendeki yıldızların çoğunluğunun böyle ikili ve çoklu sistemler oluşturduğu sanılıyor) yıldızlar arasındaki ayrım açısını ölçmeye yarar. Daha iyi anlaşılması için başımızı göklerden, bastığımız yere çevirelim.


Paralaks, yıldızların mesafelerini ölçmek üzere kullanılmaya başlamadan çok önceleri keşfedilmiş bir şeydir. Geometrinin temel öğretilerindendir ve menzil, erim, uzaklık ölçer. Kolaylıkla ulaşabileceğimiz iki noktayı alalım, ve diyelim ki bu iki nokta arasındaki mesafe 100 metredir. İki nokta arasındaki uzaklığı bildiğimize göre, bu iki nokta ve uzaktaki başka bir nesne,(bu da seyir halinde bir yelkenli olsun), arasındaki açıyı ölçtüğümüzde, Öklid geometrisinin ilkelerinden yararlanarak teknenin kıyıdan ne kadar uzakta olduğunu saptayabiliriz. Bu teknikten yararlanarak bir nesnenin sizden ya da bir başka nesneden uzaklığını, yüksekliğini ya da genişliğini ölçmek mümkündür. Hatta mühendislik ilkeleriyle birlikte kullanıldığında, bir binanın dengeli ve yıkılmayacak şekilde ne kadar yüksek olabileceği de ölçülebilir.