Bu görkemli kalenin inşasına ilk olarak Rodos Şövalyelerinin 1402 yılında bodrum fethetmesi ile başlandı. Antik limanın doğusunda yer alan kale bir ada üzerinde yer alır Kaleye giriş 7 ana kapı vasıtasıyla olur. Bir rampa ziyaretçileri giriş kapısına oturur ki buradaki kitabe casusları uyarır. Yaklaşık 250 adet arma kalenin Rodos şövalyeleri döneminin sessiz tanıklarıdır. İlk duvarların Alman Mimar tarafından insaf edilmesine rağmen, kale balistik silahların gelişmesine paralel olarak bir cok tadilatlar girerek güçlendirilmiştir. Bu inşaat ve tamir faaliyetleri sırasında Rodos Şövalyeleri hem antik Halikarnas'ın hem de Mausoleion'un taslarını, sütunlarını hatta kabartmalarını kullanmışlardır. Kalenin en yüksek kulelerinden biri olan İtalyan Kulesi 1436 yılında İtalyan Ancelo Muscetola tarafından inşa edilmiştir. İngiliz mimar John Candall 1480 yılında İngiliz kulesini yapmıştır. Kalede ki Şövalyeler zamanındaki en son tadilatlar ise Pierre Abusson zamanında 1476-1503 yılları arasında yapılmıştır.


Kalenin Planı

Şövalyeler kimdi?

Aziz Jean Şövalyelerinin kurduğu düzende buradaki insanları üç ana kısımda izleyeliriz. Bunları Şövalyeler, tanrının hizmetçileri ve Chaplinler den meydana gelir

Bu düzenin Büyük Üstadı hayat boyu seçiliyor. Şövalyeler soylu ailelerden veya olarak kraliyet soyundan geliyor ve bu düzene hiç bir para almadan hizmet etmekte idiler. Öldükleri zaman bütün malları ve sahip olduğu şeyler bu organizasyonun malı oldu. Barış zamanlarında serbestçe seyahat edebilen sövalyeler, ülkelerine giderek kendi arazileri ile ilgilendiler. Savaş ilanını duyar duymaz en kısa zamanda görevli oldukları kalelerine dönmek zorunda olan şövalyeler, aslında dini kurallar altında yasamlarını sürdürmediler. Bu kalelerde bir manastırın dini kuralları yoktu. Öte yandan Şövalyeleri kendi organizasyonlarının katı kurallarına tabi idiler. Bu özellikle eğitim goren genç şövalyeler için çok önemli idi.


Şövalyeler konuştukları lisanlara göre guruplara ayrılıyorlardı. Ingiltereden, İtalya'dan, Almanya'dan, Fransa'nın değişik yerlerinden şövalyeler bulunuyordu. Bu dönemde Fransa ve İspanya ana bölgelere ayrıldığı için Provence, Auvergne ve Aragon de şövalyelerin geldiği bölgelerdi.


Alman Kulesi


Alman Şövalyeleri kaledeki en küçük guruplardan birini oluşturmakta idi. Toplantı salonu ve yemek odası olarak kullanılan Alman Kulesinin üzerinde çift başlı kartal figürü bulunur. Alman kulesinin ayni zamanda hastahane olarakta kullanıldığı sanılır.

Fransız Kulesi

Fransız Kulesi, kalenin tam ortasında yer alan iki görkemli kaleden biridir. KAlenin ilk inşasında Kale Komutanı olan Philibert Naillac özellikle bu kulenin çok etkileyici olmasına özen göstermiştir. Kulenin dogu duvarı üzerinde, onun armasını Fransa ve Papanın armaları yakınında görürüz.


İngiliz Kulesi

Kalenin güney batı köşesinde yer alan İngiliz kulesi, İngiltere'den gelen yardımlarla inşa edilmiştir. Üç katlı olarak planlanmış bu kulenin girişi 2 katta bulunur ve bu kapıdan üç pencereli ve tonoz kemerli büyükçe bir odaya geçilir. Toplantı odası ve yemek salonu olarak kullanılan bu oda iç ve diş duvarlarında birçok kitabe, armalar bulunur. Özellikle ana giriş kapısı üzerinde İngiliz kraliyet ailesinin armaları bulunur. Kral Henri zamanında inşa edilen kulede Kralın, kraliyet ailesi fertlerinin ve önemli şövalyelerin 14 arması bulunur.

Kulenin batı duvarında Mausoleion'dan geldiği sanılan bir aslan figürü ve İngiliz armaları bulunur.