Soru 1

Aşağıdakilerin hangisinde bulutluluk oranı en fazla ve yıllık güneşlenme süresi en kısadır?

A)Dicle bölümü
B)Yukarı Murat Van bölümü
C)Yıldız Dağları bölümü
D)Batı Karadeniz
E)Adana bölümü


Soru 2

Marmara Bölgesinde yer alan Yıldız Dağları bölümünde nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır.
Bu duruma genel olarak;

I. Yağış yetersizliği

II. Kavşak yollarına sapa kalması

III. Engebeli arazi

gibi özelliklerden hangileri gösterilebilir?


A)Yalnız II
B)Yalnız III
C)I ve II
D)II ve III
E)I, II ve III


Soru 3

Karadeniz Bölgesi'nde yer şekillerinin engebeli olması;

I. Kentleşme oranını

II. Maden rezervini

III. Tarımda makineleşmeyi

hangilerini olumsuz etkilemiştir?


A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)I ve III
D)II ve III
E)I, II ve III


Soru 4

Karadeniz Bölgesi'nin coğrafi koşulları düşünüldüğünde;

I. Rüzgar erezyonu

II. Kimyasal çözülme

III. Akarsu erezyonu

olaylarından hangisinin daha az görülmesi beklenir?


A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D)II ve III
E)III ve IV


Soru 5

Marmara Bölgesinde iklim çeşidinin fazla olması aşağıdakilerden hangisini etkilememiştir?A)Tarım ürünü çeşidini
B)Bitki örtüsü çeşidini
C)Sanayi ürünleri çeşidini
D)Maden çeşitliliğini
E)Hayvancılık faaliyetini


Soru 6

Türkiye'de en çok yağışın sonbahar mevsiminde düştüğü bir bölge için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


A)Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine uygundur.

B)Koyun yetiştiriciliği yaygındır.
C)Nadas yöntemine duyulan gereksinim azdır.
D)Güneş enerjisinden yararlanma şansı azdır.
E)Ormanın alt sınırı deniz seviyesine yakındır.


Soru 7

Karadeniz Bölgesi'nde kıta sahanlığının dar olmasına neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?


A)Jeolojik yapı
B)Dağların denize paralel uzanması
C)Toprak türleri
D)Yer şekilleri
E)İklim


Soru 8

Batı Karadeniz bölümünün genel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?


A)Bulunduğu bölgede kış turizminin en çok geliştiği bölümdür.
B)Demir-çelik, kağıt, orman sanayisi gelişmiştir.
C)Bölgenin en soğuk bölümüdür.
D)Bölgede en fazla göç olan bölümdür.
E)Bölümün en önemli merkezi Kastamonu'dur.


Soru 9

Marmara Bölgesi aşağıda verilenlerden hangisinde Türkiye'de ilk sırayı almaz?


A)Elektrik tüketimi
B)Turizm geliri
C)Kentsel nüfus miktarı
D)Hizmet ve endüstri sektöründe çalışan insan sayısı
E)Zeytin üretimi


Soru 10

Marmara Bölgesi'nin bölümleri;


I. Nüfus yoğunlukları

II. Akdeniz ikliminin görülmesi

III. Endüstri yatırımları

IV. En çok yetiştirilen ürün

V. Denize kıyısı olmaları

verilenlerden hangileri açısından benzerlik gösterir?


A)I ve II
B)II ve III
C)III ve IV
D)IV ve V
E)Yalnız VCevaplar:


1) D
2) D
3) C
4) A
5) D
6) B
7) D
8) E
9) E
10) E
1 numaralı soru için açıklama: Verilen bölümler arasında Batı Karadeniz bölümünden bulutluluk oranı en fazla, güneşlenme süresi kısadır.


2 numaralı soru için açıklama: Yıldız Dağları bölümü Marmara Bölgesinin en çok yağış alan bölümüdür. Bölümün gelişmemesinde yağış yetersizliği etkili değildir. Bölüm önemli ulaşım yollarına sapa bir yerde ve engebeli arazinin fazla olması nedeniyle fazla nüfuslanmamıştır.


3 numaralı soru için açıklama: Karadeniz Bölgesİ'nde yer şekillerinin engebeli olması nedeniyle şehirleşme oranı ve tarımda makine kullanımı azdır. Ülkemizde şehirleşme oranının en düşük olduğu bölge Karadeniz Bölgesi'dir.


4 numaralı soru için açıklama:Karadeniz Bölgesi her mevsimi yağışlı ve dağlık bir yapı göstermektedir. Bu nedenle kimyasal çözülme, heyelan ve akarsu erozyonu görülme olasılığı çok yüksektir. Fakat gür bitki örtüsü nedeniyle rüzgâr erozyonu görülmemektedir. Rüzgar erozyonu yağışların az olduğu yarı kurak iklim bölgelerinde görülür.5 numaralı soru için açıklama: Bir bölgede iklim çeşitliliğin fazla olması maden çeşitliliği üzerinde etkili olmaz. Maden çeşitliliği bir bölgenin jeolojik yapısı ile ilgilidir.


6 numaralı soru için açıklama: Türkiye'de en çok yağışın sonbahar mevsiminde düştüğü bölge Karadeniz'dir. Bu bölge gür otlaklar nedeniyle büyükbaş hayvancılığa uygundur, sulamaya fazla ihtiyaç duyulmaz, bulutlu gün sayısı fazla olduğu için güneş enerjisinden yararlanma şansı azdır ve enlem ve deniz etkisi nedeniyle ormanın alt sınırı deniz seviyesine yakındır. İklim koşullarından dolayı bölge koyun yetiştiriciliğine uygun şartlar taşımaz.


7 numaralı soru için açıklama: Karadeniz Bölgesi'nde dağlar denize paralel uzanır. Dağların kıyıya paralel uzandığı kıyılarda kıta sahanlığı dar olur.Verilen yer şekilleri kıyının sığ oldu da oluşur. İstanbul'da Terkos, Büyükçek ve Küçükçekmece gölleri ile Çukurova Deltasındaki Akyatan Gölü lagün özelliği taşır. Erdek, Bandırma Körfezleri arasındaki Kapıdağ Yarımadası bir tombolo ile karaya bağlanmıştır. Muğla'da Kızkumu ve Fethiye Ölüdeniz kıyı okuna örnek gösterilir. Rize kıyılarında ise deniz derinliğinin fazla olması bu şekillerin oluşumunu zorlaştırmıştır.

8 numaralı soru için açıklama: Batı Karadeniz bölümünün en önemli merkezi Zonguldak'tır.


9 numaralı soru için açıklama: Marmara Bölgesi zeytin üretiminde ilk sırayı almaz. Bu alanda Ege Bölgesi ilk sıradadır.


10 numaralı soru için açıklama :Marmara Bölgesi'nde Çatalca-Kocaeli, Yıldız, Güney Marmara ve Ergene bölümleri yer almaktadır. Bölümlerin nüfus yoğunlukları, endüstri yatırımları en çok yetiştirdikleri ürünler farklıdır. Akdeniz iklimi yalnızca Güney Marmara bölümünde etkilidir. Fakat tüm bölümlerin denize kıyısı bulunmaktadır. Bu açıdan benzerlik gösterirler.