AKHİLLEUS (Achilles)

Truva savaşının Yunanlı kahraman savaşçısı. Thessalia'ki Myrmidon kralı Peleus ile Nereid Thetis'in oğlu. Tnrılar soyundan olan annesi onu ölümsüz kılmak için doğunca tılsımlı bir ateşe tuttu ama kocası Peleus'un ansızın gelmesi üzerine işi yarım kaldı. Şimdi Akhilleus'un kaderinde iki hayattan biri vardı; ya kısa ama şan ve şerefi ölümsüz bir hayat ya da uzun fakat sönük bir hayat. Akhilleus'u hekimlikten anlayan Kentaur Khiron büyüttü. Truva savaşı başlayınca annesi Akhilleus'a kız elbiseleri giydirerek onu Skyros kralı Lykomedes'in kızları arasına saldı. Odysseus başka Yunan prensleriyle adaya geldi. Çarşıda satıcıymış gibi önüne mücevherler, silahlar koydu.


Öteki kızlar kaçışırken Akhilleus silahlara yöneldi böylece kimliğini belli etti. Şimdi oda Truva'ya gidiyordu. Lykomedes'in kızı Deidamia'dan Pyrrhos (Neoptolemos) adında bir oğlu oldu. Dostu Patroklos, ihtiyar silah ustası ve kocası Phoinikis, Myrmidonlar 50 gemiye binerek Akhilleus'la beraber yola çıktılar. Homeros'un İlias (İlyada) destanı Akhilleus ile Yunan ordusu komutanı Agamemnon'un arasında çıkan kavga ile başlar. Agamemnon, Akhilleus'un güzel gözdesi Briseis'i Akhilleus'un elinden almıştır. Buna çok kızan Akhilleus savaştan çekilir. Thetis'in yalvarmaları üzerine Zeus savaşı Truvalılar dan yana çevirir. Çok zor durumda kalan Agamemnon, Akhilleus'a Odysseus, Aias, Phoiniks'ten kurulu bir ricacılar heyeti gönderir. Zengin hediyelerle beraber Briseis'i geri vermeyi teklif eder. Akhilleus kararından dönmemektedir.


Ancak Truva kahramanı Hektor, Yunan gemilerini ateşe vermeye kalkınca Akhilleus kendi zırh ve silahlarını arkadaşı Patroklos'a verir. Böylece Akhilleus'un savaşa döndüğü izlenimi verilmiştir. Ancak Hektor Patroklos'u öldürür. Buna çok öfkelenen, öcünü almaya yemin eden Akhilleus savaş alanına döner. Sonunda Akhilleus, Hektor'la birebir savaşarak onu öldürür, ölüsünü savaş arabasına bağlayarak yerlerde süründürür. Sonunda merhamete gelip Hektor'un babası Truvalı Priamos'a gömmesi için oğlunun ölüsünü verir. Homeros'tan sonraki destanlar, Akhilleus'un Habeş kralı Memnon ve Amazonlar kraliçesi Penthesileia ile de savaştığını yazarlar. Akhilleus, Korkak Paris'in attığı bir ok ile öldü. Apollon okun yönünü Akhilleus'a doğru çevirip Paris'e yardım etmişti.