HERMES ( Merkür )

Eski Yunan tanrılarından biri olan Hermes, tanrılar kralı Zeus ile tanrıça Maia'nın oğludur. Tanrıların en kurnazı sayılır. Üstün nitelikleri olan Hermes, efsaneye göre daha bir günlükken ayağa kalkar, beşiğinden çıkar, kaplumbağa kabuğundan yaptığı bir lir'i çalıp ondan çıkan seslerle eğlenir. Bir gün kırlarda dolaşırken tanrı Apollon'un koruması altında ki inekleri çalar. Apollon olayı öğrenince çok kızar, cezalandırması için kolundan tutup Zeus'a g*türür. Ne var ki Hermes'in lir'inden çıkan sesler Zeus'u da Apollon'u da büyüler. Zeus onu cezalandıracağı yerde Hermes'e kanatlı bir başlıkla kanatlı bir ayakkabı vererek onu tanrıların habercisi yapar.


Habeci Hermes, ölülerin ruhlarını yeraltına gtürür, yolunu şaşıran yolculara kılavuzluk eder. Yaşlı Kral Priamos'u Hektor'un ölüsünü almak için Aşil'in barınağına gtürende odur. Hermes'in İo efsanesinde de önemli bir görev üstlendiği görülür. Zeus'un karısı Hera, İo adlı bir rahibeyi kıskandığı için ineğe dönüştürür, başına da bekçi olarak 100 gözlü canavar Argos'u diker. Argos uyurken en fazla iki gözünü yumduğundan ona yaklaşmak çok tehlikelidir. Zeus İo' nun kurtarılması için Hermes' i görevlendirir. Hermes canavarın yanına oturarak tatlı tatlı lir' ini çalmaya başlar. Bu hoş müzikle Argos'un gözlerinin hepsi yavaş yavaş kapanmaya başlar, derin bir uykuya dalar.


Hermes' de uyuyan canavarın kafasını keser. Çevik haberci Hermes, tüm atletlerin koruyucusu olduğu gibi, akıllı ve kurnaz olduğu için hırsızların, kumarbazların ve tüccarların da koruyucusuydu. Sürülerin tanrısıdır. Arkaik dönem Yunan sanatında çoğu kez omuzlarında bir koçla tasvir edilir. Güzel ve kandırıcı konuştuğu için hatipler onu kendilerine tanrı edindiler. Odysseus'un karısı Penelope ile Arkadia dağlarında birleşmelerinden çobanların tanrısı Pan doğmuştur.Hermes Roma mitolojisinde Merkür olarak anılır. Güneş e en yakın gezegene onun adı verilmiştir