Hüseyin Nihal Atsız Şiirleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Hüseyin Nihal Atsız Şiirleri

 1. Hüseyin Nihal Atsız Şiirleri

  Geri Gelen Mektup

  Rûhun mu ateş, yoksa o gözler mi alevden?
  Bilmem, bu yanardağ ne biçim korla tutuştu?
  Pervâne olan kendini gizler mi alevden?
  Sen istedin, ondan bu gönül zorla tutuştu...

  Gün senden ışık alsa bir renge bürünse;
  Ay secde edip çehrene yerlerde sürünse;
  Her şey silinip kayboluyorken nazarımdan
  Yalnız o yeşil gözlerinin nûru görünse...

  Ey sen ki kül ettin beni onmaz yakışınla,
  Ey sen ki gönüller tutuşur her bakışınla!..
  Hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince,
  Çehren bana uğrunda ölüm hâzzı verince,
  Gönlümdeki azgın devi rüzgârlara attım;
  Gözlerle günâh işlemenin zevkini tattım.
  Gözler ki birer parçasıdır sende İlâh?ın,
  Gözler ki senin en katı zulmün ve silâhın,
  Vur şanlı silâhınla gönül mülkü düzelsin;
  Sen öldürüyorken de, vururken de güzelsin!

  Bir başka füsûn fışkırıyor sanki yüzünden,
  Bir yüz ki yapılmış dişi kaplanla hüzünden...
  Hasret sana ey yirmi yılın taze baharı,
  Vaslınla da dinmez yine bağrımdaki ağrı.
  Dinmez! Gönülün, tapmanın, aşkın sesidir bu!
  Hasret çekerek uğruna ölmek de kolaydı,
  Görmek seni ukbâdan eğer mümkün olaydı.

  Dünyayı boğup mahşere döndürse denizler,
  Tek bendeki volkanları söndürse denizler...
  Halâ yaşıyor gizlenerek rûhuma "Kaabil";
  İmkânı bulunsaydı, bütün ömre mukabil
  Sırretmeye elden seni bir perde olurdum.
  Toprak gibi her çiğnediğin yerde olurdum.

  Mehtaplı yüzün Tanrı'yı kıskandırıyordur.
  En hisli şiirden de örülmez bu güzellik.
  Yaklaşması güç, senden uzaklaşması zordur,
  Kalbin işidir, gözle görülmez bu güzellik!


 2. 2007-01-03 #2
  Mutlak Seveceksin

  Sevda gibi bir gizli emel ruhuna sinmiş;
  Bir haz ki hayalden bile üstün ve derinmiş.
  Gökten gelerek gönlüne rüzgar gibi inmiş,
  Bir sır ki bu, ölsen bile asla açamazsın...

  Anlatması imkansız olan öyle bir an ki,
  Hülyadaki ses varlığının gayesi sanki...
  Bak emrediyor: Daldığın alemden uyan ki,
  Mutlak seveceksin beni, bundan kaçamazsın...


  Hüseyin Nihal Atsız


 3. 2007-02-01 #3

  Eski Bir Sonbahar

  Sonbahardı... Seninle geçiyorduk o yoldan;
  Topraklardan, havadan bir hüzün taşıyord
  Bize yaklaşıyordu

  Gönlümüzde yepyeni bir duygu yaşıyordu.
  Rüzgarların değildi bu musiki, bu hüzün;
  Hatırladın değil mi? Kuşlar ağlaşıyordu...
  Havada bir serinlik... Tatlı bir hayal gibi...
  Torak nasıl meçhuldü tıpkı istikbal gibi?
  O gün tabiat başka bir türlü yaşıyordu.
  Kalbin acı, gözlerin yaşla dolmuştu senin;
  Yapraklar gibi yere dökülüyordu enin;
  O nağme mesafeyi, zamanı aşıyordu.
  O bir beste değildi: Kuşlar ağlaşıyordu.
  En hazin şey muhakkak öksüz kalan ocaktır.
  Bu ocak hüzünlerle dolup boşalacaktır.

  Eski bir sonbaharı, küçük kuşları anmak
  Belki veda etmektir sana birkaç satırla...
  Yine bir sonbaharda ordan yalnız geçersen
  Beraber geçtiğimiz serin günü hatırla!..

  Hüseyin Nihal Atsız


 4. 2007-02-04 #4
  Bahtiyarlık

  Bahtiyarlık ne zafer kısrağına binmektir;
  Ne yaşarken dünya uçmağına inmektir.
  Şekli olmaz, rengi yok, belirsizdir ve tektir.
  Bahtiyarlık: Ömründe bir kere sevinmektir.

  Bir karanlık geceye akıyorken bu varlık
  Bulunur mu dünyada ebedi bahtiyarlık?
  Mükafatın, yapsan da en büyük bir yararlık
  Nihayet zafer adlı bir kısrağa binmektir.

  Dört hecelik söz olan "bahtiyarlık"... O bir sır...
  Bilmeyecek insanlık bunu daha bin asır.
  Bilgi, bolluk, din, para... Hepsi boş, hepsi kısır...
  En fazlası bir dünya uçmağına inmektir.

  Her şeyin bir şekli var, her derdin bir ilacı...
  Türlü türlü yemişler verir dünya ağacı.
  Zafer çetin, ilim güç, bozgun kötü, aşk acı.
  Halbuki bahtiyarlık: Belirsizdir ve tektir.

  Bahtiyarlık: Boraca yüce dağları aşmak
  Varılmadan ölünen uzak yerlere koşmak,
  Tanrı'nın sofrasında mest olarak konuşmak
  Ve ömründe bir kere, bir kere sevinmektir...

  1933


 5. 2007-02-07 #5
  Ayrılık

  Sevdiğim, kemençede titretiyorken yayı,
  Bülbül sustu, unuttu o eski ağlamayı.
  Öyle sandım ki gökte kızıllık sardı ayı,
  Sevdiğim, kemençede inletiyorken yayı...

  Ağaçların dalları saygılarla eğildi,
  İçimden çarpıntıyı, gözümden yaşı sildi,
  Böceklerin sesleri birdenbire kesildi,
  Sevdiğim, kemençede söyletiyorken yayı...
  Ayın on dördü gökte yavasça yükselince,
  Bir bağlama başladı önceden ince ince ...

  Birdenbire gürleşip kemençeye karıştı,
  Biri coşkun bir öfke, biri bir yalvarıştı.
  Birini inletirken bir kadının elleri,
  Birinde bir erkeğin kırılmış emelleri...
  Sonra kemençe sustu... Yalnız kaldı bağlama,
  Çalkalanarak diyor ki: "Boşunadir, aglama!
  Kemençen, baglamam ve ... Gönüllerimiz kiriktir;
  Her tatli sevişmenin sonu bir ayriliktir...

  Gök onun kadar derin , o gök kadar berrakti,
  Biraz sonra nazik ay bizi yalniz birakti...
  Bu ayrilik çaginin hicranini bir düşün,
  Beni hala yakiyor tadi en son öpüşün!?..

  Hazin hiçkiriklari birakilmiş bir kizin,
  Hatirlatti bütün o eski ayriliklari.
  Söndürür neşesini gönlümüzdeki hizin,
  Birakilmiş bir kizin hazin hiçkiriklari...


 6. 2007-02-28 #6
  Unutma

  Yetmiş gün bir öksüz gibi yaşadın;
  Annenin gittiği günü unutma!
  Senin için kendini harcayan kadın,
  Unutulmaz oğlum, onu unutma...

  Mezarı olursa koy birkaç çiçek,
  Babanın rüyası olunca gerçek.
  İstersen dünyada her şeyden el çek;
  Bayrağı, ırkını, dünü unutma!

  Anneni konuştur getirip dile;
  Anlatsın nasıldı çektiğim çile.
  Gurbette tükenip dönmesem bile
  Unutma oğlum hiç, beni unutma!


 7. 2007-03-14 #7
  Kader

  Dünyada gerçi olmadı bir şeyde kârımız
  Ukbâda belki olsa gerek itibârımız.
  Ağyâr gül kopardı dikenden demet demet,
  Hâr oldu bağrımızda çiçek yüzlü yârımız.
  Yükseldi arşa neşvesi dünun, esâfilin;
  Toprakta gizli kaldı bizim âh ü zârımız.
  Baş eğmedik edâniye ikbâl ü câh için;
  Mâziye, ırka, sancağadır iftihârımız.
  Şâd olmamak olur mu, Kızıl Elma semtine
  Bir gün dönerse râyet-i âli-tebârımız.
  Hiçbir emel gönülde karâr etmiyor bugün,
  Ermektedir, şitâya hazin sonbahârımız.
  Hakanların dikilmeli Altay'da tuğları,
  Varsın cihanda olmayagörsün mezârımız.


 8. 2007-03-28 #8
  Gönlümde yazdığım bu son ağıta
  Nazire yaparak coşan dalgalar!
  Hastası olup da geç vakit hekim
  Arayanlar gibi koşan dalgalar!

  Sizin de elbette var ki bir sızınız,
  Bundan mı geliyor korkunç hızınız?
  Beni de beraber alır mısınız
  Kederle kabarıp şişen dalgalar?

  Sizinle paylaşssak bu korkunç gamı;
  Bitmiyor bu sonsuz ecel akyamı.
  Bilmem ki bundan mı titriyor gemi
  Ey dalgakıranı aşan dalgalar?

  Hey Atsız! Çöküyor eski bir direk.
  Baksan da dünyaya titremeyerek
  Hepimiz beraber haykırsak gerek
  Ey bela dehrinde pişen dalgalar!..

 9. 2007-03-29 #9
  Bu gün yollanıyorken bir gurbete yeniden
  Belki bir kişi bile gelmeyecektir bize.
  Bir kemiğin ardında saatlerce yol giden
  itler bile gülecek kimsesizliğimize

  Gidiyorum: gönlümde acısı yanıkların...
  Ordularla yenilmez bir gayız var kanımda.
  Dün benimle birlikte gülen tanıdıkların
  Yalnız bir hatırsı kaldı artık yanımda.

  Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz;
  Çünkü bu yol kutludur, gider Tanrı Dağına.
  Halbuki yoldaşını bırakıp dönenlerin
  Değişilir topuda bir sokak kaltağına.

  İster düşün... Kendini ister hayale kaptır...
  Uzar uzar, çünkü hiç sonu yoktur yolların.
  Bakarsın aldanmışsın, gördüğün bir seraptır
  Sevimli bir hayale açılırken kolların.

  Ey doğunun anlımı serinleten rüzgarı!
  Ey karanlıkta bana arkadaşlık eden ay!
  Arzularım bir oktur, aşar ulu dağları.
  Düştüğü yer uzakta "DİLEK" adlı bir saray.

  O sarayda bulunca Tanrılaşan erleri
  Artık gözüm arkaya bir daha dönmeyecek.
  Hepsi sussa da "Kür şad" uzatarak elini;
  "Hoş geldin oğlum ATSIZ, kutlu olsun! " diyecek.

 10. 2007-04-27 #10

  Sona Doğru

  Bilsin cihan ki ben bu cihanın nesindeyim,
  Bir ülkünün mehabetinin zirvesindeyim.
  Dünya denen mezellete dalsın her isteyen,
  Ben ırkımın şeref taşan efsanesindeyim.
  Herkes bir özleyişle yaşar... bende öylece
  Altaylar'ın ve Tanrıdağ'ın çevresindeyim.
  Merdanelikle şöyle bakıp ayrılıklara
  Son menzilin hüzün dolu kaşanesindeyim.
  Artık veda zamanına pek fazla kalmadı;
  Yorgun ve kimsesiz ölümün bahçesindeyim...


 11. 2007-07-03 #11  Bütün Türk Gençliğine

  I
  Yer bulmasın gönlünde ne ihtiras, ne haset.
  Sen bütün varlığınla yurdumuzun malısın.
  Sen bir insan değilsin; ne kemiksin ne de et;
  Tunçtan bir heykel gibi ebedi kalmalısın.

  Iztırap çek inleme... Ses çıkarmadan aşın.
  Bir damlacık aksa da bir acizdir göz yaşın;
  Yarı yolda ölse de en yürekten yoldaşın,
  Tek başına dileğe doğru at salmalısın.

  Ezilmekten çekinme ... Gerilemekten sakın!
  İradenle olmalı bütün uzaklar yakın,
  Dolu dizgin yaparken ülküne doğru akın,
  Ateşe atılmalı, denize dalmalısın.

  Ölümlerden sakınma, meyus olmaktan utan!
  Bir kere düşün nedir seni dünyada tutan?
  Mefkuresinden başka her varlığı unutan,
  Kahramanlar gibi sen ebedi kalmalısın...


  II
  Sen ne elde ve dilde gezen billur bir sağrak,
  Ne de sıska bir göğse takılan bir çiçeksin;
  Seninde bu dünyada nasibin var savaşmak!...
  Kayalarla güreşip dağlarda öleceksin.

  Yoldaşlık ederekten gökte güneşle, ayla,
  Aşarsın tepe, ırmak; yürürsün ova ,yayla...
  Hayata ne biçimde geldinse bir borayla
  Daha sert bir kasırga içinde biteceksin.

  KIZIL ELMA uğruna kılıç çekince kından,
  Bahtiyarlık denen şey artık geçmez yakından.
  Mesut olup gülmeyi sök, çıkar hatırından.
  Belki öldükten sonra bir parça güleceksin.

  Yüz paralık kurşunla gider "HAYAT" dediğin;
  " Tanrı yolu" uzaktır; erken kalk sıkı giyin.
  Yazık, bütün ömrünce o kadar özlediğin
  Güzel Kızıl Elma'na varmadan öleceksin.


  III
  Belki bir gün çöllerde kaybedersin eşini,
  Belki bir gün ağlarsın kaçtı diye karına.
  Işıksız kulübende boranın esişini
  Dinleyerek çıkarsın bir ümitsiz yarına.

  Gün olur ki mertliğin uğrar kahpe bir hınca;
  Namert bir el arkandan seni vurur kadınca;
  Bir gün sabrın tükenir... Silahını kapınca
  Haykırarak çıkarsın yurdunun dağlarına...

  Hayatın kamçısıyla sızar derinden kanlar,
  Senin büyük derdinden başkaları ne anlar?
  Vicdanını "Paris"e, "Moskova"ya satanlar,
  Küfür diye bakarlar senin dualarına.

  Hey arkadaş!.. Bu yolda bende coşkun bir selim,
  Beraberiz seninle, işte elinde elim.
  Seninle bu hayatın gel beraber gülelim,
  Ölümüne , gamına, tipisine, karına...


  IV
  Atandan kalmış olan kılıcı iyi bile,
  Onu bütün gücünle vuracaksın çağında.
  Savaş... Bunu tadını ey Türk sen bulamazsın,
  Ne sevgili yanında, ne baba ocağında...

  Savaşmaktan kaçınır, kim varsa alnı kara,
  Kan dökmeyi bilenler hükmeder topraklara...
  Kazanmanın sırrını bilmiyorsan git, ara
  "Çanakkale" ufkunda, "Sakarya" toprağında.

  Siyasette muhabbet... Hepsi yalan, palavra...
  Doğru sözü "Kül Tegin" kitabesinde ara...
  Lenin'den bahsederse karşında bir maskara,
  Bir tebessüm belirsin sadece dudağında.

  Yatağında ölmeyi hatırından sök, çıkar!
  Döşeğin kara toprak, yorganındır belki kar...
  Sen gurbette kalırsan, ben ölürsem ne çıkar?
  Ruhlarımız buluşur elbet "Tanrıdağı"nda...


  V
  Mukadderat isterse seni yoldan çevirsin ,
  Sen hele bu yollarda yıpranarak aşın da,
  Varsın bütün ömrünce bir an nasip olmasın,
  Yorgunluğu gidermek serin bir su başında.

  Bir gülüşten ne çıkar, ne çıkar ağlamaktan?
  Kullar kancıklık eder, bela bulursun Hak'tan.
  Gün olur ki bir yudum su ararsın bataktan,
  Gün olur ki bir tutam tuz bulunmaz aşında.

  Bir çığ gibi yürürsün bir lahza durmaksızın,
  Bir ilahi kaynaktan geliyor çünkü hızın.
  Duyguların ölmüştür... Tapınılan bir kızın,
  Bir füsun bulamazsın gözlerinde, kaşında.

  Iztırabı kanına kat da göz kırpmadan iç!
  Varsın gülsün ardından, ne çıkar, bir iki piç...
  Bu varlık dünyasında yalnız senin hiç mi hiç,
  Bir şeyin olmayacak hatta mezar taşında....

  Hüseyin Nihal Atsız 12. 2007-07-25 #12
  Dosta Sesleniş

  od düşmüş gönlüme
  söndürde derdine yan
  muhanne yolu kesmiş
  çöldeki merdine yan
  yarınlar kalleş dolu
  mert olan her düne yan

  Hüseyin Nihal Atsız

  mert olan düne yan bugünlerde sık okuduğum bir şiir.

 13. 2007-07-25 #13
  Selâm

  İçim yine sevinçle dolup yanıyor;
  Sanki deniz olmuş, dalgalanıyor.

  Uzak uzak ülkelerden döndüm seferden;
  Yaralarım ağır, fakat mestim zaferden;

  Zafer,ümit kaynağının bir çeşmesidir.
  Zafer bir çok gönüllülerin birleşmesidir.

  Gönülleri birleşenler ölse de bir gün
  Gök kubbede kalacaktır seslerinden ün.

  Gönülleri birleşenler! Selam sizlere!
  Uzaklarda dertleşenler! Selam sizlere!

  Selam sana hücrelerde benzi solan genç!
  Selam sana ey yılları heba olan genç!

  İstikbalim gitti diye yaslanma sakın!
  İstikbalin değil, ruhun Tanrı`ya yakın!

  O yalancı istikbale bir perde indir!
  "Gerçek yarın" unutma ki bir gün senindir!

  Selam sana yavrusundan ayrılan kadın!
  Kim bilir sen gizli gizli nasıl ağladın!

  Ne bir damla gözyaşı dök, ne yasla dövün;
  Sen yaşarken öksüz kalan yavrunla övün!

  Gür sütünle asladığın erlik cevheri
  Yapacaktır onu yaman bir çeri...

  Tek bir kadın değilsin sen...Sen bir ocaksın!
  Madem ki bir adın Atsız, katlanacaksın!

  Kafkasya'da can veren bir şehidin kızı
  Bir çeliktir... Yüreğinde erir her sızı...

  Varsın,bağrin fırkatiyle yavrunun yansın...
  Yansın,dayan! Çünkü sen de bir kahramansın!

  Ey ekmeği alınanlar! Selam sizlere!
  Ey rütbesi çalinanlar! Selam sizlere!

  Kardeş yahut arkadaştır diye evleri,
  Ocakları dağıtılan ülkü devleri!

  Selam size! Üstünüzde bütün bakışlar,
  Bir gün olur, tarih sizi elbet alkışlar!

  Ey ciğeri parçalanan kahpe veremden
  Ne beklersin dünyadaki sahte keremden?

  Ciğerlerin sönüyorken Tanrı`yı andın;
  Tasa etme,gerçekleşir mukaddes andın.

  Hepinize sevgilerle coşkun selamlar!
  Şehitlerimiz bile sizi belki selamlar

  Içtiğiniz ıztıraplar size kımızdır
  Bu acılar mazimize selamımızdır.

  En tatlı bir hayalimdir bu selam benim
  Kırk derece sıcaklıkta erirken tenim...

  Çekiyoruz bunalarak fakat ne çıkar?
  Ulu Tanrı bir gün elbet bizi yargılar.

  Bütün dünya sağırlaşsa o bizi dinler
  O`nun rahmet denizinde ruhlar serinler.

  Ey hırçın genç,ey güzel kız!Bırakın yası...
  Yeter temiz gönüllerin bizi anması...

  Toprak ana uyuturken koynunda bizi
  Yarınkiler biçecektir ektiğimizi,

  Yeşermesi ektiğimiz tohumun haktır,
  İşte o gün ruhlarımız şad olacaktır!

  Selam şanlı mazimize!Selam yarına!
  Selam zafer ordusunun silahlarına!

  Ey geçmişin yiğitleri!Selam sizlere
  Ey yarının şehitleri!Selam sizlere!

  Siz tarihe yazıyorken şanlı bir satır
  Aranızda bulunacak güleçtir;

  Atsız oğlu Yağmur denen bu yağız çeri
  Atılarak hepinizden daha ileri

  Güldürecek babasının yanık ruhunu
  Ruh ve yürek sağırları anlamaz bunu

  Karışınca gövdem yurdun topraklarına
  Ruhum uçar ırkımızın bayraklarına,

  Varlığın sevgisi onlara taşır
  Kendisi de ay-yıldıza belki karışır

  Bir gün gelip ırkımızın gürbüz erleri
  Adım adım dolaşırken kutlu yerleri

  Vaktiyle bir Atsız varmış derlerse ne hoş
  Anılmakla hangi bir ruh olmaz ki sarhoş?

  Haydi artık dinsin bütün ıztırapların
  Ufuklardan şanlı bir gün doğacak yarın

  Güzellikle sıcaklıkla ve ihtişamla...
  Kumandasız hazır olup onu selamla!

  Gönlündeki yaraların kanını dindir...
  Yüzde yüz Türk olduğun gün cihan senindir...


  Hüseyin Nihal Atsız


 14. 2007-07-30 #14
  Yarının Türküsü

  Arkadaşlar, haydi artık saflar dizilsin!
  Uzak, yakın ufuklardan koşup gelerek
  Belde çelik kılıç, içte çelikten yürek
  Taşıyanlar saflardaki yerini bilsin!

  Bir çığ gibi yürüyelim gözler ilerde;
  Keder, elem her ne varsa geride kalsın!
  Tehlikeler duman gibi tüterken yerde
  Arkadaki her düşünce sönüp ufalsın.

  Kahramanlar yürük gider ölüme karşı,
  Bir sevgili gibi onu basar bağrına!
  Bak, uzaktan çalınıyor bir zafer marşı,
  Yürüyelim şu doğmakta olan yarına...

  Sen ne kadar güzel şeysin, ey şanlı ölüm!
  Bizim bütün talihimiz sende saklıdır.
  Ey dünyada her yiğite nişanlı ölüm,
  Zevki sende arayanlar elbet haklıdır.

  Köprüköy'den, Pilevne'den gelen ses nedir?
  Çanakkale şehitleri dirildiler mi?
  Çocuklarda yeni doğan bu heves nedir?
  Kocamışlar bir sır için gençlik diler mi?

  Saflarımız seylerse de yine ileri!..
  Düşenlerin kanlarından doğar bir şafak!
  Haydi sarssın yeri, göğü cenk türküleri;
  Kanımızla burda yarın güller açacak.

  Hüseyin Nihal Atsız


 15. 2007-10-18 #15
  KAHRAMANLARIN ÖLÜMÜ (İTHAF)


  (Şehit Tayyareci Kurmay Yüzbaşı KÂMİ`nin büyük hâtırasına)

  Gerilir zorlu bir yay
  Oku fırlatmak için;
  Gece gökte doğar ay
  Yükselip batmak için.
  Mecnûn inler, kanını
  Leylâ`ya katmak için.
  Cilve yapar sevgili
  Gönül kanatmak için.
  Şair neden gam çeker?
  Şiir yaratmak için.
  Dağda niçin bağrılır?
  Feleğe çatmak için.
  Açılır tatlı güller
  Arılar tatmak için.
  Göğse çiçek takılır
  Solunca atmak için.
  Tanrı kızlar yaratmış
  Erlere satmak için.
  İnsan büyür beşikte
  Mezarda yatmak için.
  Ve..............................
  Kahramanlar can verir
  Yurdu yaşatmak için...


 16. 2007-12-06 #16
  Aşkınla
  Aşkınla senin bunca gönül etmede nale...
  Uğrunda akan gözyaşımız oldu şelale.
  Onmaz kara sevdamızı kan söndürecektir...

  O füsunkar ve güzel gözleri her kalbi deşen
  Öyle bir nazlı kızın aşkına düştüm ben ki...

  Ey bir eşi bulunmaz fedakar,mert arkadaş!
  Kıskandırdın bizi sen,bak ölümün ne kadar şanlı!

  Arkadaşımızın mert ve şan dolu göğsünde
  Şehitliğin nişanı kızıl bir gül açıldı....
  Hüseyin Nihal Atsız


 17. 2009-06-11 #17
  TÜRK KIZI

  Pınar başına geldi
  Bir elinde güğümü;
  Çattı yay kaşlarını
  Görünce güldüğümü,
  Bağlamıştı gönlümü
  Saçlarını düğümü.
  Bilmiyordum bu örgü
  Acaba bir büğümü?

  Sordum: nerdedir yerin?
  Nedir senin değerin?
  Yedi kral vurulmuş,
  Ne bu ceylan gözlerin?
  Hangisine varırsın
  Bu yedi ünlü erin?
  Şöyle dedi bakarak
  Göklere derin derin:

  Kıralların taçları
  Beni bağlar büğü mü?
  Orduları açamaz
  Gönlümdeki düğümü.
  saraylarda süremem
  Dağlarda sürdüğümü.
  Bin cihana değişmem
  Şu öksüz Türklüğümü...  Güncelleme : 2009-06-17
 18. 2009-06-11 #18
  Ay Yüzlü Güzel Konçuy

  Mestim bugün aşkınla ay yüzlü güzel konçuy,
  Gönlümde esip çınla, ay yüzlü güzel konçuy.
  Şevkinle serab ettin, aşkınla harab ettin,
  Payında türab ettin,ay yüzlü güzel konçuy.
  Sensiz yaşamak boştur, birlikte ölüm hoştur,
  Coştum, daha çok coştur, ay yüzlü konçuy.
  Sevginle geçip serden, bildim yaralar nerden;
  Eyvah kara gözlerden, ay yüzlü güzel konçuy.
  Zulmetteki mahımsın, gönlümdeki ahımsın,
  Ömrümde günahımsın, ay yüzlü güzel konçuy.
  Lebler sücü, bir tas ver; hem neş'e ve hem yas ver;
  Hançer mi o kirpikler, ay yüzlü güzel konçuy.
  Almış beni albızlar, gönlümde yaran sızlar,
  Kurban sana Atsızlar, ay yüzlü güzel konçuy...  Güncelleme : 2009-06-17
  Okunma: 10430 - Yorum: 17 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -