Fizik felsefesi, modern fiziğin temelinde yatan felsefi soruların, madde ve enerjinin etkileşimini inceleyen felsefe dalıdır.

Başlıca soruları, uzam, zaman ve parçacıklar ile ilgilidir. Ayrıca evren bilim, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik, etki ve tepki, determinizm, ve fizik kanunlarının doğası da ilgi alanıdır. Özellikle 20. yüzyılda kuantum kuramının gelişmesiyle evrenin doğasının belirlenirci mi yoksa belirlenemezci mi olduğu çokça tartışılmaktadır.


Günümüzde fizik felsefesi, bilim felsefesinin en etkin koludur.