Paul-Henri Thiry, Baron d'Holbach (1723-1789), yeni ve özgün bir düşünce geliştirmemiş olmakla birlikte, Lamettrie tarafından kurulmuş olan Fransız maddeciliğini daha ayrıntılı ve kesin bir sistem haline getirmeye çalışmış olan filozoftur.

Holbach'ın temel eseri Doğa Sistemi (Le Système de la Nature)'dir.
şu anda türkiyede pek tanınmamakla birlikte önemli bir detayı vermek yerinde olur.türkiyenin modernleşme öncülü olan fransız ihtilalinin fikri hazırlayıcılarındandır. ve felsefi bir materyalizmi siyasal alanda kullanmaya çalışan bunuda politik deha olarak başaran şahıstır. diğer yandan ateizmin de ilk sistemleştiricisi olduğu bilinmektedir. bknz. Lange materyalizmin kısa tarihi çev. Ahmet Arslan bknz. MEHMET FATİH DOĞRUCAN 18 yy. Fransız materyalizminde Baron D'hollbach'ın yeri ve önemi In 18th century's French materialism respect and stand of the Baron D'hollbach