İbn-i Tufeyl Kimdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

İbn-i Tufeyl Kimdir?

  1. Endülüslü hekim, hukukçu ve filozof. Tam adı Ebu Bekir Muhammad ibn Abdul Malik İbn Muhammed İbn Tufeyl el-Kaisi el-Endulusi'dir. Latin dünyasında Abubacer olarak da bilinir. Tanınmış İslam filozoflarındandır.    İbn-i Tufeyl Kimdir?
    Granada yakınlarındaki Guadiks'de doğdu ve İbn-i Bacce tarafından eğitildi. Fas'da vefat etti.

    Tufeyl Hayy bin Yakzan adlı felsefi romanın yazarıdır. Eserde bir adada tek başına kalan bir adamın hakikati keşfi anlatılır. Bu eseri önemli kılan noktalardan biri İslam felsefesinde ve dönemin doğa bilimcilerinde sıklıkla karşılaşılan evrim fikrini içermesidir. Tufeyl eserde kendi evrim kuramını da şekillendirmiştir.


  2. 2013-02-17 #2
    harika bir anlatım

  Okunma: 4341 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -