Max Weber Kimdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Max Weber Kimdir?

  1. Max Weber (21 Nisan 1864-14 Haziran 1920), Alman düşünür ve sosyologdu. Modern antipozitivistik sosyoloji incelemesinin babası olduğu düşünülür. Sosyolojiyi metodolojik olgunluğa ulaştırmıştır.


    Weber, siyaset sosyolojisi ve eğitim sosyolojisi alanında yaptığı araştırmalarıyla da tanınır. Marx'ın sınıf temelli çözümlemelerinin yerine statü kavramını getirmiştir. Bürokrasi üzerine çalışmalarıyla tanınır. İshak Torun'un Weber'de İktisadi Gelişme Düşüncesi adlı değerli kitabı incelenilebilir.


    Max Weber 1921 yılında Ekonomi ve Toplum adlı 1000 sayfalık kitabını çıkarmıştır. Bu kitabıyla beraber dilimize pekçok sözcük yerleşmiştir. Hatta sadece Türkçe diline değil hemen hemen bildiğim bütün Avrupa dillerine Karizma sözcüğü onunla beraber dilde kullanılmaya başlamıştır. Karizma Yunanca bir sözcük olmasına rağmen tüm Avrupa dillerince kabul görmüştür.


    1491 - Max Weber Kimdir?

  2. 2011-12-05 #2
    özensiz hazırlanmış 1920 de ölen adam 1921 de nasıl kitap çıkarıyor

  Okunma: 4949 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -