John Rawls, Amerikalı filozof.21 Şubat 1921'de doğdu.24 Ekim 2002'de öldü. Temel eseri Bir Adalet Kuramı'dır.Bu kitap 20.yüzyılın siyasal felsefe alanında hazırlanmış en önemli kitap olarak görülmektedir.1971'de yazdığı bu kitaptan sonra 1993'de Siyasal Liberalizm'i yazmıştır.Bu kitap da bir anlamda onun adalet kuramı çalışmasının bir devamı niteliğindedir. 1950'lerde ceza üzerine yazdığı ilk yazılarından, doğruluğun (ve dolayısıyla Etik'in) temellerine yönelik yazılarına kadar onun bütün yazılarında toplumsal adalet ya da adaletin eşit dağılımı sorunlarıyla uğraşmış olduğu görülür.Sözkonusu Bir Adalet Kuramı kitabın da Rawls, " doğruluk olarak adalet" fikrini şekillendirmeye çalışır.O faydacı ahlak felsefesi karşısında toplumsal bir adalet düşüncesi oluşturma arayışındadır.Bu bağlamda şekillenen liberal adalet anlayışını sözleşmecilik ilkesiyle birlikte temellendirir.Bu bir anlamda "toplumsal sözleşme" geleneğinin devam ettirilmesi olarak görülmektedir.Rawls'ın adalet kuramı şu iki ilkeyle belirtilebilir.Bir; özgürlükler konusunda eşitlik.İki; toplumsal eşitsizliklerin çoğunluğun yararı gözetilerek çözümlenmesi.Kuramı ve formülasyonları cok yoğun tartışmalara yol açmıştır.Özellikle kuramın içerdiği rasyonel çekirdek, yani neden ve nasıl diğerlerine nazaran Rawls'ın belirttiği adalet anlayışını tercih edecegimiz konusundaki rasyonellik, kuramın tartışmaya açık yanını oluşturmaktadır.Rawls, çogulcu ve eşitlikçi bir siyasal liberalizm anlayışı içinde doğruluk olarak adalet fikrine imkan olacağını düşünmektedir