Atatürk'ün, Lozan Konferansının kesintiye uğradığı sırada Amerikan Milletine seslenişi.


Büyük Amerikan Ulusuna :

Siz zulüm ve zorbalığı kendi vatanınızdan uzaklaştırdınız. Siz, uzun ve kanlı bir mücadeleden sonra kendi özgürlük ve bağımsızlığınızı kazanarak halk egemenliğine dayanan demokratik bir devlet ve güçlü bir uygarlık kurdunuz. Yer kürenin diğer tarafında diğer bir ulus var ki, o da aynı özgürlük, aynı bağımsızlık ve aynı demokrasi uğrunda mücadele ediyor, kan döküyor. Bu ülkünün arılık ve yüceliğine karşı düşüncelerinizi yanıltmak istiyorlar. Bu propagandayı yapanlar, ya bir takım cahil tutucular veya yeni kazandığımız özgürlüğü kaldırmak ve bizi ondan mahrum etmek isteyen gizli ve açık düşmanlarımıza alet oluyorlar. Yalanlara ve iftiralara inanmayınız. Özgürlük ve bağımsızlık uğrunda savaşan ve tıpkı sizler gibi dünyada ilerleme ve adaleti sağlamak için samimi bir surette mücadele eden Türk halkına kalbinizi açık bulundurunuz.


Not: Bu açıklama, Amerikan Kongresinin 26 Şubat 1923 Tarihli tutanaklarında da yer almıştır.

(Arar, İsmail; Atatürk'ün Amerikan Milletine Seslenişi, Belleten, C. XLV/2, Nisan 1981, Sayı: 178'den Ayrı Basım, Ankara, 1981, s. 111):bravo: