Çok gürültü yapan komşularınız mı var? Uyumanıza veya çalışmanıza engel oluyorlarsa onlarla kavga etmeden bu probleme bir çare bulunabilir mi? Bu konuda size bir müjdemiz var. Artık özel olarak imal edilen bir tür duvar kağıdı, hem dekorasyonu sağlamakta, hem de dışarıdan gelen ses ve gürültüleri kendine has frekanslarla, otomatik olarak nötr hale getirebilmektedir. İnsanoğlu kendisine ihsan edilen akıl nimetiyle bu sefer de kâğıda şaşırtıcı bir hizmet özelliği daha kazandırmıştır. İki katlı özel bir polimer kaplanmış kâğıt yüzeyine çarpan ses dalgaları, elektronik bir kontrol paneline aktarılmakta, oradan da piezoelektrik hücreye intikal etmektedir. Bu hücre ise gelen ses dalgalarına karşılık 180° faz farklı dalgalar üreterek onları nötr hale getirir. Radarlara yakalanmayan uçak ve denizaltılar için yapılan araştırmaların bir sonucu olan bu marifetli ürün sayesinde büyük salonlarda, ders anfilerinde, atölyelerde ve hatta arabalarda daha sessiz bir yaşantıya kavuşabilmemiz çok yakında gerçekleşebilir.


Bugün çok gizlilik sürdürülen, malzemelerin özelliklerini araştırma ve bunlardan istifade ederek teknoloji yarışında diğer kurum veya devletlere üstünlük kurma mücadelesi müthiş bir hızla devam etmektedir. Bu çalışmaların meyveleri gün geçtikçe hayatımızın içine girmekte ve biz onlardan bazı dersler almadan istifade etmekteyiz. Milyarlarca türde malzemelerin her birisine farklı özellikler kazandıran ve ancak çalışmaları karşılığında bunlardan istifade imkânlarını insanoğluna bağışlayan Yüce Yaratıcı'nın kudreti karşısında ise ancak gerçek âlimler kendilerinden geçmekte ve onlar maddeyi de aşıp mana âlemindeki ince sırları yakalayabilmektedirler.


Yiyeceklerin üzerine yapıştırılan basit bir etiket... Ne olacak böyle bir etiketten denilebilir. Fakat bu etiket, yiyecekler uygun olmayan nem ve sıcaklık ortamında saklandığı takdirde renk değiştiriyor ve insanoğlunu ikaz ediyorsa bu davranış farkını hangi kaynaktan aldığı konusu çoğumuzun kafasını meşgul edecektir. Evet kendisine bazı ekler yapılan basit bir etiket vazifesini layıkı ile yapıyor ve takdirimizi kazanıyorsa, kendisi her türlü cihazatlarla donatılan insanoğlunun da kendi sanatkarına karşı vazifesini eksiksiz yapması ve böylece O'nun takdirini kazanması gerekmez mi?


Şehirleşmenin alabildiğine hızla ilerlediği günümüzde yolların, binaların, köprülerin inşası kaçınılmaz bir gerçektir. Bu yapılarda kullanılan malzemelere ne kadar güvenilir acaba? Bu problemler de "akıllı malzeme" teknolojisi ile halledilmeye çalışılmaktadır. Çok katlı ve büyük binalarda hatalı bölgenin tespiti fiber-optik alıcılar kullanılmak suretiyle kolaylıkla mümkün olabilmektedir.Fiber-optik alıcıdan ışık normal durumda kırılmadan geçebilir. Eğer bir yerde korozyon veya çatlak gibi bir arıza varsa ışık o bölgede kırılmakta ve arıza böylece tesbit edilmektedir. Hatta beton içine karıştırılan gözenekli cam fiber ve polipropilen karışımı katkı malzemesi bir ağ gibi arızalı bölgeyi sarmakta, çatlakları doldurmakta ve yapıyı kendi kendine emniyete dahi almaktadır.


"Akıllı malzeme" teknolojisinde söz sahibi olmaya çalışanlar yeni bir buluşun malzemelerini tesbit ederken, önce insan uzuvlarını dikkate almaktadır ve en ideal çözümü, insanda bulmaktadır. Akıllı malzeme teknolojisinde temel prensip, malzemenin çalışılan konudaki duyarlılığı, onu merkez kontrole gönderip değerlendirmesi ve daha sonra geri-sinyali alarak uygun pozisyona geçmesidir. Bu ise insanın beyin ve sinir sisteminde en mükemmel ifadesini bulmaktadır.