I walk a lonely road
Yanlız bir yolda yürüyorum

The only one that I have ever known
Bildiğim tek yolu

Don't know where it goes
Nereye gider bilmiyorum

But it's home to me and I walk alone
Ama benim evim olmuş ve yürüyorum yalnız başıma


I walk this empty street
Bu boş sokakta yürüyorum

On the Boulevard of Broken Dreams
Kırık Düşler Bulvarı'nda

Where the city sleeps
Şehrin uyuduğu yerde

And I'm the only one and I walk alone
Bir ben varım ve yürüyorum yalnız başıma

I walk alone
Yürüyorum yanlız başıma

I walk alone
Yürüyorum yanlız başıma

I walk alone
Yürüyorum yanlız başıma

I walk a...
Yürüyorum yanlız başıma...


My shadow's the only one that walks beside me
Bir gölgem var yanımda yürüyen

My shallow heart's the only thing that's beating
Sığ kalbim var tek çarpan

Sometimes I wish someone out there will find me
Bazen birileri beni bulsun istiyorum

'Til then I walk alone
O zamana kadar yalnız başıma yürüyeceğim


Ah-ah, Ah-ah, Ah-ah, Aaah-ah,
Ah-ah, Ah-ah, Ah-ah
Ah-ah, Ah-ah, Ah-ah, Aaah-ah,
Ah-ah, Ah-ah, Ah-ah

I'm walking down the line
Yürüyorum hat boyunca

That divides me somewhere in my mind
Aklımın bir yerinde bölüyor beni o

On the border line
Tam sınırda

Of the edge and where I walk alone
Uçurumun kenarında ve yürüdüğüm yerde yalnız başıma


Read between the lines
Satır aralarını okuyorum

What's fucked up and everything's alright
Ne b.ku yedi ve her şey yolunda

Check my vital signs
Hayati verilerimi kontrol ediyorum ki

To know I'm still alive and I walk alone
Bileyim hala ayaktayım ve yürüyorum yalnız başıma


I walk alone
Yürüyorum yalnız başıma

I walk alone
Yürüyorum yalnız başıma

I walk alone
Yürüyorum yalnız başıma

I walk a...
Yürüyorum yalnız başıma...

My shadow's the only one that walks beside me
Bir gölgem var yanımda yürüyen

My shallow heart's the only thing that's beating
Sığ kalbim var tek çarpan

Sometimes I wish someone out there will find me
Bazen birileri beni bulsun istiyorum

'Til then I walk alone
O zamana kadar yalnız başıma yürüyeceğim


Ah-ah, Ah-ah, Ah-ah, Aaah-ah,
Ah-ah, Ah-ah, Ah-ah
Ah-ah, Ah-ah, Ah-ah, Aaah-ah,
Ah-ah, Ah-ah, Ah-ah

I walk alone
Yürüyorum yalnız başıma

I walk a...
Yürüyorum yalnız başıma

I walk this empty street
Bu boş sokakta yürüyorum

On the Boulevard of Broken Dreams
Kırık Düşler Bulvarı'nda

Where the city sleeps
Şehrin uyuduğu yerde

And I'm the only one and I walk a...
Bir ben varım ve yürüyorum yalnız başıma...

My shadow's the only one that walks beside me
Bir gölgem var yanımda yürüyen

My shallow heart's the only thing that's beating
Sığ kalbim var tek çarpan

Sometimes I wish someone out there will find me
Bazen birileri beni bulsun istiyorum

'Til then I walk alone
O zamana kadar yalnız başıma yürüyeceğim


Holiday (Türkçe Çeviri)

Say hey! hey!
Hey hey deyin!

Hear the sound of the falling rain,
>>Düşen yağmurun sesini dinle,
Coming down like on Armegeddon flame! (Hey!)
>>Kıyametin ateşi gibi geliyor!
The shame,
>>Utanın,
The ones who died without a name.
>>İsimsiz ölenler.

Hear the dogs howling out of key,
>>Yanlış tondan havlayan köpeklerin sesini dinle,
To a hymn called"Faith and Misery"!(Hey!)
>>"inanç ve güven"denen bi ilahi gibi!
And bleed,
>>Ve kanamak,
The company lost the war today.
>>Birlik(dostluk)savaşı kaybetti bugün.

I beg to dream and differ from the hollow lies,
>>Ben hayal etmeye yalvarıyorum ve boş hayat yaşamaktan farklı olmaya,
This is the dawning of the rest of our lives.
>>Bu hayatımızın geri kalanını başlangıcı.
On holiday...
>>Tatildeyken...

Hear the drum pounding out of time,
>>Yanlış zamanda çalan davulu dinle,
Another protestor has cd the line!(Hey!)
>>Başka bir mızıkçı daha çizgiyi geçti!
To find,
>>Bulmak için,
The money's on the other side.
>>Parası öteki tarafta.

Can I get another Amen? (Amen!)
>>Bir tane Amin alabilir miyim?
There's a flag wrapped around the score of men!(Hey!)
>>Çizgide adamlara sarılmış bir bayrak var!
A gag,
>>Ağzı kapalı,
A plastic bag on a monument.
>>Anıtsal bir yerde bir torba var.

I beg to dream and differ from the hollow lies,
>>Ben hayal etmeye yalvarıyorum ve boş hayat yaşamaktan farklı olmaya,
This is the dawning of the rest of our lives.
>>Bu hayatımızım geri kalanının başlangıcı.
On holiday...
>>Tatildeyken...

"The representative from California has the floor"
>>"Mikrofon California'yı temsil eden adamda"

Seig Heil!to the president gas man
>>Seig Heil!bas başkana adamım

Bomb away is your punishment
>>Bombaları düşürmek sizin cezanız

Pulverize the Eiffel Towers
>>Eiffel Kulesi'ni mahvedin(ezin)

Who criticize your government
>>Kim eleştirir hükümetini

Bang bang,goes the broken glass man
>>Bom bom,kırık cam,gidiyor işte adamım

Kill all the fags that don't agree
>>Tüm kabul etmeyenleri gebert(öldür)

Trials by fire,setting fire
>>Ateşli davalar,ateşi yaktıran

Is not a way that's meant for me
>>Bu yol benim için(bana göre)değil

Just cause,just cause because we're outlaws yeah!
>>Çünkü bir tek,bie tek biz asiyiz evet!

I beg to dream and differ from the hollow lies,
>>Ben hayal etmeye yalvarıyorum ve boş hayat yaşamaktan farklı olmaya,
This is the dawning of the rest of our lives.
>>Bu bizim hayatımızın geri kalanının başlangıcı.
I beg to dream end differ from the hollow lies,
>>Ben hayal etmeye yalvarıyorum ve boş hayat yaşamaktan farklı olmaya,
This is the dawning of the rest of our lives.
>>Bu bizim hayatımızın geri kalanının başlangıcı.

This is our lives,on holiday...
>>Bu bizim hayatımız,tatildeyken