Bir defada birçok programı açmak isterseniz, program pencerelerinizingörev çubuğunda nasıl düzenlendiğini ve aralarında hızlı bir şekilde nasıl sıralama yapabileceğinizi anlamanız önerilir. Birden çok pencereyi yönetmeyi öğrenmek, bir pencereye hızlı bir şekilde ulaşmanızı ve açık pencereleri kendinize en uygun şekilde düzenlemenizi kolaylaştırır.


Görev çubuğundaki pencereleri gruplama

Tüm açık pencereler, görev çubuğu düğmeleriyle temsil edilir. Birkaç pencere açıksa (örneğin bir programda birden fazla dosya açarsanız veya web tarayıcısı gibi bir programın birkaç penceresini açarsanız), görev çubuğu düğmeleri için alan kalmayabilir. Daha fazla alan oluşturmak için, Windows aynı programın açık pencerelerini otomatik olarak tek bir görev çubuğu düğmesinde gruplar.


Örneğin birkaç Internet Explorer penceresi açıksa, pencereler tek bir görev çubuğu ile temsil edilen bir grupta toplanır. Bu görev çubuğu düğmesini tıklattığınızda, açık pencerelerin önizlemesini görürsünüz.

Tek bir görev çubuğu düğmesinde gruplanmış pencereler
Pencereleri gruplamak istemiyorsanız, gruplamayı kapatabilirsiniz. Ancak gruplama olmadan, görev çubuğu düğmelerinizin hepsini bir defada göremeyebilirsiniz.


Görev çubuğundaki benzer görev çubuğu düğmelerini gruplamayı durdurmak için:

1. Başlat düğmesi , Denetim Masası, Görünüm ve Kişiselleştirme ve ardından Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü'nü tıklatarak Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü Özellikleri'ni açın.
2. Benzer görev çubuğu düğmelerini grupla'nın yanında bir onay işareti varsa, düğmeler otomatik olarak üst üste gruplanır. Gruplamayı kapatmak için, Benzer görev çubuğu düğmelerini grupla'yı tıklatıp onay işaretini temizleyin.


Windows 3B Hızlı Uygulama Geçişi'ni kullanarak açık pencerelerin önizlemesini yapma

3B Hızlı Uygulama Geçişi ile, görev çubuğunu tıklatmak zorunda kalmadan hızlı bir şekilde tüm açık pencerelerinizin (örneğin, açık dosyalar, klasörler ve belgeler) önizlemesini yapabilirsiniz. 3B Hızlı Uygulama Geçişi, açık pencerelerinizi bir yığında görüntüler. Yığının üst kısmında, açık bir pencere görürsünüz. Diğer pencereleri görmek için, yığın içinde geçiş yapabilirsiniz.

3B Hızlı Uygulama Geçişi ile pencereler arasında geçiş yapma


3B Hızlı Uygulama Geçişi'ni kullanarak pencereler arasında geçiş yapmak için

1. 3B Hızlı Uygulama Geçişi'ni açmak için, Windows logo tuşu +SEKME tuşuna basın.
2. Windows logo tuşunu basılı tutarken, açık pencereler arasında geçiş yapmak için SEKME tuşuna art arda basın veya fare tekerleğini döndürün. Bir pencere ileri geçiş yapmak için SAĞ OK veya AŞAĞI OK tuşuna, bir pencere geri geçiş yapmak SOL OK veya YUKARI OK tuşuna da basabilirsiniz.
3. Yığının ön kısmındaki pencereyi görüntülemek için, Windows logo tuşunu serbest bırakın. Veya, yığındaki herhangi bir pencerenin herhangi bir yerini tıklatarak o pencereyi görüntüleyin.
3B Hızlı Uygulama Geçişi'ni kapatmak için, Windows logo tuşu +SEKME tuşunu serbest bırakın.


  • 3B Hızlı Uygulama Geçişi'ni kullanmanın başka bir yolu, 3B Hızlı Uygulama Geçişi'ni açık tutmak için CTRL+Windows logo tuşu +SEKME tuşuna basmaktır. Ardından, pencereler arasında geçiş yapmak için SEKME tuşuna basabilirsiniz. (Bir pencere ileri geçiş yapmak için SAĞ OK veya AŞAĞI OK tuşuna, bir pencere geri geçiş yapmak SOL OK veya YUKARI OK tuşuna da basabilirsiniz.) 3B Hızlı Uygulama Geçişi'ni kapatmak için ESC tuşuna basın.
  • 3B Hızlı Uygulama Geçişi'ni görev çubuğundaki Pencereler arasında geçiş yap düğmesini tıklatarak da açabilirsiniz. Bir pencereyi görüntülemek için yığında o pencereyi tıklatın veya pencereler arasında geçiş yapmadan 3B Hızlı Uygulama Geçişi'ni kapatmak için yığının dışını tıklatın.NotBilgisayarınızın video kartıWindows'daki gelişmiş görsel efektleri görüntüleyemezse, 3B Hızlı Uygulama Geçişi ve görev çubuğu pencere önizlemeleri çalışmaz.Bir pencereye atlama

Çalıştığınız açık pencereyi hızlı bir şekilde değiştirmenin başka bir yolu da, ALT+SEKME tuşlarına basmaktır. ALT+SEKME tuşlarına bastığınızda, tüm açık dosyalarınızın listesini görürsünüz.

Bir dosyayı seçmek için, ALT tuşunu basılı tutun ve açmak istediğiniz dosyayı vurgulayana kadar SEKME tuşuna basmaya devam edin. Seçili pencereyi açmak için tuşları serbest bırakın.

ALT+SEKME tuşlarıyla pencereler arasında geçiş yapma


İletişim kutusunu açık tutmak için CTRL+ALT+SEKME tuşlarına da basabilirsiniz. Ardından, pencereler arasında geçiş yapmak için SEKME tuşuna basabilirsiniz. ENTER tuşuna basıldığında seçili pencere açılır. ESC tuşuna basıldığında iletişim kutusu kapanır.

Pencereleri düzenleme

Açık pencereleri üç şekilde düzenleyebilirsiniz:
*Pencereleri, pencere başlıkları görünecek şekilde dağıtılmış tek bir yığına koyan basamak seçeneği.
*Pencereleri, açık pencere sayısına bağlı olarak bir veya daha fazla dikey yığına koyan üst üste seçeneği.
*Her pencereyi-açık tutan, ancak hepsini aynı anda görebilmeniz için ekranı kaplamayan-yan yana seçeneği.


Pencereleri basamak (sol), dikey yığın (orta) veya yan yana (sağ) seçenekleriyle düzenleme
Açık pencerelerinizi düzenlemek için, görev çubuğunda boş bir alanı sağ tıklatın, ardından Pencereleri Basamakla,

Pencereleri Üst Üste Göster
veya Pencereleri Yan Yana Göster.
Program veya klasör tarafından gruplanmış pencereleri düzenlemek için, gruplanmış görev çubuğu düğmesini sağ tıklatın ve ardından Pencereleri Basamakla, Pencereleri Üst Üste Göster veya Pencereleri Yan Yana Göster'i tıklatın.

Tüm açık pencereleri simge durumuna küçültme ve masaüstünü gösterme
Açık pencereleri kapatmadan masaüstünü görmek için, görev çubuğundaki Masaüstünü göster düğmesini
tıklatarak pencerelerinizin tümünü aynı anda simge durumuna küçültün.