Tabiatçı, bilim adamı, herbalist, bitkisel ilaç araştırmacısı, yazarı ve bitki özleri üreticisidir. Ömer Coşkun bitkisel ilaç uygulanması düşünüldüğünde şifalı bitkiler ve antioksidanlarla ilgili 47 uluslararası ve 68 ulusal çalışma yapmış bir tıp doktorudur ve Türkiye' de haklı olarak ilk akla gelen güvenilir isimdir. Hekimlerin, eczacıların ve akademisyenlerin büyük çoğunluğunun soğuk baktığı veya bilgi sahibi olmadığı şifalı bitkileri tıbba, sağlıklı yaşama ve ekonomiye kazandırmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin ilk ve tek herbalist akademisyen doktorudur.


Doktor: Aksaray ili Eskil ilçesi Ihlara Sağlık Ocağı'nda 1993 yılında Hükümet Tabibi olarak atandı ve yüzlerce kişiyi muayene ve tedavi etti. Kayseri'de bir hastanede kurucu yönetim kurulu üyeliği yaptı ve acil servisinde çalıştı. Akdeniz bölgesinde turizm hekimliği yaptı. Avrupa Topluluğu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamında bir sendikaya bağlı olarak Türkiye'nin çeşitli illerinde binlerce işçiye işyeri hekimliği, sağlık danışmanlığı, check up hizmeti ve ultrasonografi yaptı. Üniversite hastanelerinde ve çeşitli polikliniklerde hekim olarak görev aldı. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Tüp bebek merkezi'nde çalıştı.


Araştırmacı: Dünyadaki bütün bilim adamlarının yaptığı çalışmaların görüldüğü Home - PubMed - NCBI isimli internet sitesine ‘coskun o' anahtar kelimeleri yazıldığında çalışmalarının bir kısmı görülecektir. İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki Tıp eğitimine başladığı 1987 yılında aynı zamanda Deneysel Tıp Araştırmalar Merkezi (DETAM) da diabet grubuna dahil olarak bilimsel çalışmalarına başladı. Fakültenin bitiminde kazandığı Erciyes Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji (hücre - doku ve anne karnındaki çocuk bilimi) ihtisası sırasında sara hastalığında kullanılan valproat'ın karaciğerde oluşturduğu hasara karşı karnitin uygulanmasının etkilerini araştırmakla da bilimsel makaleler yazmaya başladı (Valproate uygulanan ratlarda hepatotoksisite ve karnitin uygulanmasının etkileri. Erciyes Tıp Dergisi, 19(2): 74-77, 1997). Toplamda 100'ü geçen ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla kendini bilimsel olarak isbat eden Dr. Ömer Coşkun çeşitli kongrelerde ulusal (Coşkun Ö. Kronik Toluen intoksikasyonunda periferik sinir sistemi hasarı. 29. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Kongresi, En iyi üçüncü poster ödülü, 1-5 Eylül, P-27, GATA, ANKARA) ve uluslar arası (Coskun O. 3 Congresso Italo-Turco Di Laringologia 15-16 Ottobre, En iyi poster ödülü, Ottobre 2004 Chieti-Pescara, ITALIA) ödüller kazanmıştır.


Eğitici: Erciyes Tıp Fakültesinde 1998 yılında Öğretim Görevlisi olarak başladığı Tıp Fakültesi öğrencilerinin ve yardımcı sağlık personelinin eğitilmesi görevine yedek subay olarak askerlik vazifesini yerine getirmek amacıyla sevkedildiği Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde devam etti. 2001 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalına Yardımcı Doçent ve Anabilim Dalı Başkanı olarak atandı ve 2005 yılında bu görevinden gördüğü lüzum üzerine istifa ederek memleketi Adana'ya yerleşti. 1987 yılında başlayıp halen devam eden eğitim ve araştırma çalışmalarına profesyonel olarak ve çeşitli kurumlara danışmanlık yaparak devam etmektedir.


Üretici: Yeterli eğitiminden ve bitkisel ilaçlara yönelmesinden sonra konunun uzmanları olan bilim adamları ile sürekli bilgi alışverişine girdi. Yurt içi ve yurt dışı çeşitli üniversitelerin Tıp Fakülteleri, Ziraat Fakülteleri, Eczacılık Fakülteleri ve Tubitak'ın bilim adamları ile diyalog halinde oldu. Prof.Dr. Ayten Doğan, Prof.Dr.Mihri Mimioğlu ve Prof.Dr.Turhan Baytop gibi kendi dalındaki otoritelere pek çok merak ettiği konuyu danıştı ve eserlerini aldı, okudu. Amerika, Almanya ve Fransa'dan getirdiği özel laboratuar makine ve ekipmanlarını Adana'da kurup bir bitkisel ilaç araştırma laboratuarı oluşturdu. Tıbbi bitkilerin etken maddelerini distilasyon ünitesinde ve gaz kromatografi cihazında, birlikte çalıştığı gıda mühendisi, kimyager ve eczacıların da katkıları ile tespite ve üretime başladı.


NASIL BAŞLADI VE NASIL BAŞARDI? Akdeniz Bölgesinde bitkisel ilaçlar çok eskiden bu yana yaygın olarak kullanılır. Özellikle Coşkunlar gibi Türkmen kökenli ailelerin yaşamlarında doğal şifa maddelerinin vazgeçilmez bir yeri vardır. Doktor Ömer Coşkun, Kökü, Orta Asya'dan gelen Türkmen Afşar beyliğinin torunlarındandır. Türk gelenek ve göreneklerine göre yetiştirilmiş bir ailenin ferdidir. Dört kuşak öncesindeki dedeleri Osmanlı'nın ve Çukurova'nın güçlü beylerindendir. Bilgisinin temeli Tıp eğitimine ve Türkiye halk ilaçlarına dayalıdır. Dedesinden, ninesinden ve Çerçi Yusuf gibi aktarlardan şifalı otların çeşitli yararları ve kullanımı konularında denenmiş bilgiler aldı. Doğduğu ve büyüdüğü bölge ise şifalı bitkilerin bolluğu ve etken maddelerinin fazlalığı bakımından dünyada az bulunur bir bölge olduğundan doğal olarak Dr. Ömer Coşkun'da bu ortamda büyüdü. Lokman Hekimin yaşadığı bölge olan Misis yöresinde ölüm hariç her derdin devası olduğuna inanılır. Halkın bitkisel ilaçlarla iyileşmesini olağan ve sıradan bir olay olarak görüp yöresel halk ilaçlarını öğrendi. Araştırıcı yaratılışı nedeni ile, sağlık ve doğa gibi en önemli bir konuya karşı sonsuz bir merak sardı. Adı "Çağdaş Lokman Hekim"e çıktı. Başarısından dolayı haklı olarak ünlü oldu.

Firması Adana'dadır. Anatolian Life Products isimli firmasının ürettiği tıbbi bitkiler ve bitki özlerini iç ve dış piyasaya sunmaktadır. Ayrıca Nurs Lokman Hekim kuruluşuyla birlikte yurt içindeki 1500 civarında eczaneye ve iş yerine bitki özleri, tıbbi bitkiler ve doğal kozmetik ürünler pazarlamaktadır. Çalışmalarını bilen fazla sayıdaki hasta vatandaşların, çeşitli sorunları için gelerek muayenehanesine başvurmaları üzerine Adana içinde perakende satış yapan ve doğal bir eczane görünümünde olan iki işyeri açtı. Sayıları her gün artan hasta insanlara, hem kendi bilgi, deneyim ve gözlemlerinin sonucunda edindiği bilgiler ışığında, hem de Fransız Doktor Jean Valnet, Alman Doktor Zimmerman' ın Türk botanikçi Prof.Dr.Turhan Baytop'un ve yine Türk Doktorlar Emin Derman, Saip Giray ve Rauf Akbarlas' ın kitaplarındaki terkiplere göre geliştirdiği bitkisel drogları önerip, firmalara gerekli danışmanlık hizmeti vererek, binlerce insanın çeşitli hastalıklardan iyileşmelerini sağladı. İyileşen insanların başkalarına tavsiyesi üzerine daha da çok başvuru yapıldığından Türkiye ve yurt dışında haklı bir üne kavuştu. Artık O'na "Çağdaş Lokman Hekim" diyorlardı. Bu birikimlerini www.anatoliannutrition.com ve Doktor Ömer Coşkun isimli sitede topladı. Her gün yüzlerce hasta insana bilgi birikimini aktarmaktadır.

VE MUCİZEVİ ÜRÜNÜ (TANSALP)

TANSALP

hormonsuz, katkı maddesi içermeyen, %100 doğal bir üründür. Özel formül olarak üretilmiştir ve içinde kimyasal gübre, tarım zehiri kesinlikle yoktur. İddia ediyoruz, Söğüt kabuğundan elde edilen Aspirin 20. yüzyıl için ne ifade ediyorsa, ne kadar büyük bir buluş ise, TANSALP 21. yüzyıl için o kadar önemli olacaktır. Çünkü milyonlarca insan tansiyon, kolesterol, şeker (metabolik sendrom) dengesizliklerinden kaynaklanan problemlerle mücadele etmektedir. TANSALP mükemmel dengeleyici özelliğiyle 21 gün kür halinde kullananlarda bile faydalarını göstermektedir. Psikolojik problemlerde, stres, huzursuzluk, yorgunluk, dikkatini yoğunlaştıramama ve unutkanlık gibi durumlarda TANSALP dengeleyici ve moral verici olarak imdadınıza yetişmektedir. TANSALP'in gücü doğal içeriğinden kaynaklanmaktadır.


TANSALP'in
içeriğinde bulunan antitümoral maddeler bünyeyi kansere karşı korumakta ve kanser tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle beyin kanserli hastalarda inanılmaz derecede başarılıdır. Geçirilmiş felç, omurilik yaralanmaları, bel fıtığı, siyatik sinir problemleri TANSALP sayesinde tümüyle veya kısmi olarak iyileşebilmektedir. Önemli bir konuya dikkatinizi çekmek istiyoruz. Umut tacirliği yapmıyoruz, TANSALP'in 21 günlük kullanım ücreti sadece 21 YTL'dir. Kesinlikle tedavide ilerleme sağlanacağını garanti ediyoruz. Lütfen doktorumuza tüm şikayetlerinizi, hikayenizi, özgeçmiş-soygeçmiş bilgilerinizi ayrıntılı yazıp sözleşme yapınız. Altı ay kullanıp da hiçbir fayda görmediğini iddia edenlere ücretini iade ediyoruz.


TANSALP SAĞLIKLI VEYA HASTA HERKESE LAZIMDIR.

Teknoloji ve endüstri geliştikçe bünyemizi ve dengemizi bozan etkenler çoğalmaktadır. TANSALP sağlığı
gittikçe bozulan toplumun ihtiyaçlarının okunmasından icatedilmiştir.

En önemli özelliği yan etkisiz ve tamamen doğal oluşudur. Kullandığınız ilaçlarla etkileşmez, yani ilaçların etkisini azaltmaz veya çoğaltmaz. Bağımlılık yapmaz. Yıllarca kullanılabilir. Windows nasıl bürolarınıza ve evlerinize girmişse TANSALP de aynı şekilde yerini alacak ve vazgeçilmez olacaktır. Sabah evden çıkarken içilecek bir bardak TANSALP gün boyu moralinizin düzgün ve enerjinizin yüksek olmasını sağlayacaktır. İçerdiği chromium picolinate (glukoz tolerans faktör) sayesinde kan şekerinizde anormal dalgalanmalar olmayacaktır. TANSALP abur cubur yeme isteğini azaltarak formda kalmanızı sağlayacaktır. İçeriğindeki quercetin'den dolayı antioksidan özelliği yüksektir. Zeytinyağı kullanımı yemekler için ne kadar önemliyse TANSALP çayının içimi sizler için o kadar önemlidir.


TANSİYONUNUZ 120-80 mmHg den yüksekse


AÇLIK KAN ŞEKERİNİZ 126 mg/dl'den yüksekse


KOLESTEROLUNUZ 200 den yüksekse


MORALİNİZ BOZUKSA


KALBİNİZİN ARTIK SİZİ TAŞIMADIĞINA İNANIYORSANIZ


AİLENİZDE KALITSAL BİR HASTALIK VARSA


ÇEVRENİZDE KANSER VAKALARINI SIK GÖRÜYORSANIZ


HORMON VE SALGI DENGESİZLİĞİNİZ VARSA


ÖLÜMDEN VEYA FELÇ OLUP SAKAT KALMAKTAN KORKUYORSANIZ

Yukardakilerden bir veya birkaçı sizde mevcutsa HEMEN TANSALP kullanmaya başlayın. Siz Bizim için değerlisiniz.

Lütfen unutmayın. T.C. Sağlık Bakanlığı Resmi verilerine göre, Türkiye'de 15 milyon hipertansiyonlu, 12 milyon diabetli, 4 milyon bronşitli hasta vardır. En sık ölüm nedeni ise %43 oranıyla Kalp-Damar hastalıklarından dolayıdır. Sayısı gittikçe artan kansere yakalanma ve ölüm olayları vardır. Korunmak ve tedavi olmak için TANSALP kullanınız.

En güzel günler dileğimizle, yüzünüzden tebessüm evinizden TANSALP eksik olmasın.

Hipertansiyon

Kan basıncına tansiyon denir. Kalp her kasılmasında belirli miktardaki kanı atardamarlara pompalar. Bu sırada da, kan basıncı en yüksek seviyeye çıkar. Buna büyük tansiyon denir. Kalbin iki kasılışı arasında geçen zaman içinde ise, kan basıncı en düşük seviyeye iner. Buna da küçük tansiyon denir. Büyük tansiyon ile küçük tansiyon arasındaki fark da nabız basıncını gösterir. tansiyon yaşa bünyeye ve tansiyon ölçüldüğü andaki ruhi veya bedeni duruma göre farklılık gösterir. Yaşlandıkça tansiyon yükselmesi normaldir. Hipertansiyon (Yüksek tansiyon): Kısaca kan basıncının (tansiyonun) normalden yüksek olması demektir. Kalp kasılma anında, kan hızla atardamar sistemine fırlatılırken oluşan basıncı sistolik basınç, kalbin gevşeme durumundaki basıncı ise diastolik basınç olarak adlandırıyoruz. Halk dilinde sistolik basınca büyük tansiyon, diastolik basınca ise küçük tansiyon denilmektedir. Bu basınç değerleri örneğin egzersiz yaptığımızda, heyecanlandığımızda artar, uyurken azalır. Bu değerlerin günlük yaşam faaliyetleri sırasında belirli sınırlar dahilinde değişiklik göstermesi doğaldır. Ancak bu değerlerin devamlı olarak yüksek olmasına hipertansiyon (yüksek tansiyon) diyoruz. Normal insanın kan basıncı değeri 120/80 mmHg'dir. 130/85'e kadar normal kabul edilmektedir. 130-139/85-89 aralığı yüksek kabul edilmekte ancak hipertansiyon tanımına girmemektedir. 140/90 değeri ve üzeri ise hipertansiyon olarak kabul edilmektedir. Sistolik veya diastolik basınçtan herhangi birisinin bu değerlerin üzerinde olması hipertansiyon diyebilmek için yeterlidir. Ancak kan basıncı değerlendirilirken ölçülen tek bir değer değil, belirli bir süre içerisinde düzenli ve ardışık olarak yapılan ölçümler dikkate alınmalıdır. Bazı fizyolojik durumlarda da kan basıncının yükselebileceği unutulmamalıdır. Ayrıca kan basıncı ölçümleri dinlenmiş, rahat ve heyecansız bir durumda yapılmalıdır. İdrar torbası boş olmalıdır. Bir çok hastalıkta tansiyon yüksekliği görülür. Mesela kalbin sol bölümünün büyümesinde, böbrek hastalıklarında, damar sertliğinde, kan hücrelerinin çoğalmasında, şişmanlıkta ve iç salgı bezleri hastalıklarında kan basıncı artar. tansiyon yüksekliğinin belirtileri arasında yorgunluk, sinirlilik, çarpıntı, baş dönmesi, uykusuzluk, baş ağrısı vardır

TANSALP NEDEN GEREKLİDİR?
Hipertansiyon tedavisi, Dünya'da olduğu gibi, ülkemizde de yaygın bir şekilde uygulanmaya başlamıştır. Ülkemizdeki uygulamalara baktığımızda, maalesef hipertansiyon ilaçlarının yan etkilerinin oldukça önemli boyutlarda olduğu ve bazen tansiyonu kontrol altına almak iki - üç drog kullanılmasına rağmen mümkün olmamaktadır. Doğal, bitkisel ürünlerin kullanılması ise doktorlar ve fitoterapi eğitimi almış eczacılar aracılığıyla değil, bu konuda hiçbir eğitim almamış ve yetkisiz kişilerce yapıldığı görülmektedir. Bir ürünün, yararlı olabilmesi için her şeyden önce yapımda kullanılan drogların Avrupa Farmakopesi ve Uluslararası Monograflara uygun olması gereklidir. Doktorlarımız ve Eczacılarımız, Avrupa Farmakopesi ve Uluslararası Monograflara uygun bitkisel ürün bulamadıkları için, hastalarının isteklerini karşılamak üzere, standart dışı bitkisel ürünleri uygulamaya başlamışlardır. Mesleki açıdan, etkisi tam belli olmayan, hangi şartlarda üretildiği ve standardı bilinmeyen, şifa vermeyen, etki göstermeyen hatta zararlı olabilecek ürünlerin hastalarımıza sunulmasının doğru olmayacağını takdir edersiniz. İşte, TANSALP doktor, eczacı ve tüketicilerin bu tür ürün ihtiyacını gidermek üzere kurulmuştur

TANSALP neler yapabilir? Bu bitkisel mucize vücutta ne işe yarar?

Etkileri:


Tansiyon düzenleyici etkileri:
Yüksek tansiyonu aşağı indirirken, düşük tansiyonu da yükseltir. Böylece kalbiniz ve kan dolaşımınız normale döner. Kalpteki ritm bozukluğu giderilir. Kalp krizi riskini azaltır. Eğer geçirilmiş bir kalp krizi varsa en az 2 kutu Tansalp kullanılması önerilir. Kanın kafaya basıncı, kulakların uğuldaması ve görme bozuklukları gibi tansiyon dengesizliğinden kaynaklanan belirtiler de düzene girer. Damar sertliğinde ve tıkanmasında oldukça etkilidir. Kan durdurucu ve varis, basur, varikosel gibi damar problemlerini tamir etme özelliği vardır. İki kutu Tansalp bitirdiğinizde Kan dolaşımı ve tansiyon, bu 6 hafta içinde normale dönecektir. Bu durumun değişmemesini sağlamak için, yıl boyunca, Tansalp içilmelidir. Tansalp gittikçe ayran gibi milli içeceğimiz haline gelmektedir. Tansalp'in önemli yanı ise, yan etki, alışkanlık veya bağımlılık yapacak herhangi bir madde taşımamasıdır.


Psikolojik durumu düzenleyici etkileri:

Zihinsel ve bedensel yorgunluk, huzursuzluk, korku, gerginlik, endişe, karamsarlık, anksiyete, sinirlilik, histeri, panik atak, kapris, alınganlık durumlarında çok faydalıdır. Tansalp'i düzenli kullananlarda sabah dalgınlık ve yorgunluğun aksine, rahatlatıcı bir canlılık olarak görülür. Uykusuzluk durumlarında çok etkilidir. Spazm, ağrı ve gerginliklerde rahatlatıcı etki gösterir. Sinirden kaynaklanan baş ağrısı, migren, mide ve karın ağrıları, safrakesesi rahatsızlıkları, kalp bölgesindeki ağrılar ve sürekli kabızlık mide bulantısı, mide şişkinlikleri, kalp çarpıntıları, kadınlardaki rahim ve kasık ağrıları, menopoz rahatsızlıkları ve stres hallerine karşı başarıyla kullanılabilir.

Hormon ve salgıları düzenleyici etkileri:

Hormon dengesinin bozuk olduğu hallerde Tansalp çok başarılı olur. Salgı sistemini düzenleyici özelliğe sahiptir. Dengeyi koruyucu olarak da kullanılır. Oldukça ender görülen gözyaşı azlığı durumunda da çok iyi sonuçlar alınabilir. Tansalpte bünye düzenini normalleştiren maddeler bulunduğu için, günümüzün modern yaşam biçiminde, insanlığın bu tür yardımcılara gerçekten ihtiyacı var. Tansalp'i en az 21 gün sabah akşam düzenli kullandığınızda çalışma gücünüzü tam anlamıyla kazanabileceksiniz. Ayrıca son bilimsel çalışmalarla Tansalp'in antitümöral ve kansere karşı etkileri de gittikçe daha belirgin hale gelmektedir.

Kadınların özel günlerini düzenleyici etkileri: Adet sancısı, adet görme düzensizlikleri, aşırı adet kanamaları ve loğusalık kanamaları Tansalp'in kan durdurucu ve ağrı kesici özellikleri sayesinde kontrol altına alınmış olur. Menopoz döneminde, kalp çarpıntısı ve düzensizlikleri, duygu coşkunlukları, korku ve soluk alma zorluklarına karşı, en az üç kutu Tansalp bitirilmelidir. Böylece tüm bu rahatsızlıklar, düzensizlikler sona erecektir. Kemik erimesi, kireçlenme gibi sorunlar da ortadan kalkacaktır. Kadının kısırlığına da yardımcı olabilir. Erkeklerde ise sperm yapıcı ve afrodizyak etkileri önemlidir.

Mikrop öldürücü ve hücre yenileyici özellikleri sayesinde; mukoza iltihaplarında, gastrit, mesane iltihabı, mide ve bağırsak mukoza iltihabında, ağız boşluğu iltihabında ve mide ve bağırsak ülserinde başarıyla kullanılabilir. Ayrıca, solunum sistemine olumlu etkileriyle öksürük ve aşırı ses kısıklığında özellikle önerilir. Balgam söktürücüdür. Gırtlak ve bademcik iltihabı ve ağız kuruluğunda da başarıyla kullanılabilir. Nefes darlığına yol açan akciğer amfizemi bile iyileştirilebilir. Kaşınan ve yanan deri alerjilerinde, yaralarda, çıbanlarda, şiş ayak ve ellerde kullanılır. Tansalp'in bileşimindeki doğal maddelerin varlığı için Yüce Yaratıcıya edeceğimiz teşekkürler hiç bir zaman yeterli olamaz.

HİPERTANSİYON MUTLAKA TEDAVİ EDİLMESİ GEREKEN CİDDİ BİR PROBLEMDİR.

Literatüre göre, ortalama sistolik kan basıncı 140'ın veya diastolik kan basıncı 90'ın üzerinde olan hastalarda koroner arter hastalığı çok belirgin bir şekilde ilerlemektedir. Halbuki mevcut hipertansiyon tedavi kılavuzlarında önerilen 140/90'nın altına ulaşma hedefi idealden uzaktır. Araştırmalar gösteriyor ki, daha düşük kan basıncı seviyelerinde (tercihen 120/80'in altı) koroner damar hastalığı daha iyi kontrol altında tutulmakta ve hatta birçok hastada gerileyebilmektedir. Dolayısıyla, koroner hastalığı olan kişilerin, örneğin kalp krizi geçirmiş, by-pass ameliyatı olmuş veya damarlarına balon-stent ile müdahale edilmiş hastaların kan basıncı seviyelerinin, hayat tarzı değişiklikleri (az tuzlu diyet, egzersiz, sarımsak, omega3 vs), tansiyon ilacı tedavileriyle ve düzenli TANSALP kullanımıyla alışageldiğinden çok daha etkili bir şekilde düşürülebilecektir.

TANSALP danışmanı Dr. Ömer COŞKUN'un tedavi şekli, her hastaya, sorununa göre özel doğal destek önermek şeklindedir. İnternet üzerinden veya cep telefonundan kendisine başvuran, hastalığının kesin tanısı daha önce uzman doktorlarca konulmuş ve klasik tedaviler görmüş veya görmekte olan hastalara, geliştirdiği ve faydasını, başarısını gördüğü ve kanıtladığı, bitki özlerini önerir. Danışmanlığını yaptığı üretim tesislerinde ve laboratuarlarda hazırlanan bitkisel droglar alıcılara kargo ile gönderilir.

Bu kurumlar bitkisel drog satış izin belgesine haizdir ve Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği bitkileri kullanırlar. Coşkun, Meslektaşlarının işine ve tedavisine karışmaz. Bilimsel danışmanlığını yaptığı TANSALP ürünleri daha önce yüzlerce hastayı kurtarmıştır ve denenmiştir. Sağlık sorunlarınızda, klasik tedavilerle iyileşemiyorsanız veya tehlikeli sona doğru gidiyorsanız, Anatolian Life bürolarına başvurmanızda yarar vardır. Bunca başarı kolay olmamıştır ve 19 yılda binlerce insan da tesadüfen iyileşmemişlerdir.


İLETİŞİM ADRESLERİ

Anatolian Nutrition
Coşkun Tıp Bitkisel Ürünler Merkezi

Merkez:

Kozan Yolu Üzeri Tahsilli Mah
Karşıyaka un Fabrikası Karşısı No: 389
Yüreğir-ADANA Telefon: 0322 323 58 26.


Şube:
Mavi Bulvar Üzeri
Toros 2 no'lu Sağlık Ocağı Yanı
Ali Şahin Apt. No: 48
Seyhan-ADANA. Telefon: 0322 227 74 35

Dağıtım ve Bayilik için:
YAŞAM SAĞLIK MEDİKAL VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ
Rasim Erel Caddesi Saray Apt Altı Ereğli/KONYA
Tel: 0332 7138811

Tüketici Danışma Hattı:
Y.Doç.Dr. Ömer COŞKUN
0532 261 13 57 - 0535 373 62 02