Wolfram Eberhard, 1909 yılında Almanya'da (Potsdam), anne baba tarafı astrofizikçi ve astronom olan bir ailede dünyaya gelir. Ailesinin bu özelliği, onun, "Çin'in Han Hanedanlığı'nın Astronomisi ve Astrolojisi" ile ilgili verdiği doktora tezinde kendini gösterir. Lise tahsilini yaptığı Postdam'daki Victoria Gymnasium'da Latince, Yunanca, Fransızca ve iki yıl İngilizce öğrenimi görür. 1927 yılında Berlin Üniversitesi'ne girer. Klasik Çince ve sosyal antropolojiye ilaveten Mançuca, Moğolca, Japonca ve Sanskrit dersleri alır. Hocaları arasında tanınmış Sinolog Otto Franke ve Erich Hauer vardır. Bu dönemde Berlin Üniversitesi'nde klasik Çince'ye önem verildiğinden gizlice Doğu Dilleri Semineri'ne kaydolur ve Çince konuşma dilini öğrenir. 1929 yılında, Ferdinand D. Lesling yönetiminde Berlin Antropoloji müzesinde çalışır. 1933 yılında doktorası kabul edilir. 1934 yılında, müzeye etnografı malzemesi toplamak için Çin'e gider. Zhejiang eyaletinin köylerini gezer, tapınaklarda çalışır ve halk öyküleri toplar. Pekin Üniversitesi'nde Latince ve Almanca dersleri verir. Daha sonra Kuzey Çin'i (Xian, Datong) gezer. Aynı yıl, eşi Alide Eberhard'dan ilk oğlu Rainer dünyaya gelir.


Eberhard, 1936 yılında Almanya'ya döner. 1937 yılına kadar Leipzig, Grassi Müzesi'nin Asya Bölümüne müdür olur. Nazilere katılması için ağır baskı görür. Adam von Trott'un yardımıyla, kendisine bir dünya turu bileti sağlayan Amerikan bursu Moses Mendelsohn sayesinde Almanya'dan ayrılmak için izin alır. Önce Amerika'ya, oradan Japonya'ya ve Çin'e gider. Çin'deki Japon kuşatması yüzünden Hong Kong'da kalır. Bu sırada, Ankara Üniversitesi'nden profesörlük teklifi alır (Türkiye'ye A. von Gabain'in tavsiyesi ile gelmiş olabilir). Uygun vizeler alamamış olmasına rağmen, dolaylı yollardan Türkiye'ye gelir ve Almanya'dan gelen ailesine katılır. Eberhard, 1937 yılından 1948 yılına kadar Çin dili ve uygarlığı başta olmak üzere tarih dersleri verir. Ankara'da iken ikinci oğlu Anatol (1938) dünyaya gelir.


1948 yılında, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesinden bir yıllık Rokefeller bursu alır. Ertesi yıl kendisine Sosyoloji Bölümü'nde kalıcı bir görev teklif edilir. Bu tarihten itibaren 1976 yılında Berkeley'den emekliliğine kadar Batı, Doğu ve Orta Asya kültürleri ve toplumlarına ilişkin kapsamlı dersler verir. Kendi Sosyoloji Bölümü'nde olduğu kadar, Asya kültürü konusundaki geniş bilgisinden dolayı, Doğu Dilleri, Tarih, Antropoloji Bölümü öğrencilerinin yüksek lisans ve doktora tezi jürilerinde yer alır. Verimli akademik yaşamına çeşitli Asya ülkelerinde yapmış olduğu araştırmalar büyük katkı sağlamıştır.


1951-52 ve 1960 yıllarında Türkiye'ye yine gelmiş, Türk halk hikayeleri ve Anadolu'da yerleşim tipleri üzerine araştırmalar yapmıştır.1956-1958 ve 1977 yıllarında Pakistan ve Hindistan köylerinde gelişme problemleri, 1958 yılında Burma-Yunnan sınırındaki köyler, Afganistan'da eğitim, Kore ve Tayvan'da işadamları, ayrıca, eşi Alide Eberhard'ın yardımıyla, 1960 yılında Tayvan'da aile planlaması konularında araştırmalarda bulunmuştur. Tayvan Üniversitasi'nin Antropoloji ve Sosyoloji Bölümlerinin yanı sıra, Frankfurt Üniversitesi, Heidelberg Sinoloji Enstitüsü, Münih Doğu Asya Enstitüsü'nde dersler vermiştir. Mainz'deki Alman Bilim ve Edebiyat Akademisi, Bavyera Bilimler Akademisi, Türk Tarih Kurumu ve Amerikan Folklor Kurumu gibi saygın bilim kurumlarında üyelik yapmıştır. 1954-1955 yıllarında "American Oriental Society"nin Batı Kolu Başkanlığı'nın yanı sıra Sinoloji ve sosyoloji araştırmalarına yönelik çeşitli bilimsel dergilerin yayın kurullarının üyesi olmuştur. 1980 yılında ise Lund Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı almıştır. Emekli olduktan sonra, yoğun bir biçimde araştırma, gezi, konferans ve öğretim programına devam etmiş, uzun süren bir hastalığın ardından ikinci eşi İrene'in (Ohnesorg) bakımı altında, 15 Ağustos 1989 yılında vefat etmiştir.


Eberhard , yaşamı boyunca ilgi alanı Asya olmak üzere çeşitli konularda ve çok sayıda bilimsel çalışma yapmıştır. 1931- 1978 yılları arasında yayımlamış olduğu 630 çalışma arasında 60 kitap, 185 makale, çeviriler, notlar, özetler, Türkiye'de yayımlanmış olan kitaplar başta olmak üzere çok sayıda kitap eleştirileri bulunmaktadır. Türkiye'de kaldığı on bir yıl içinde yayımlanan bilimsel çalışmaları çok yönlü ve zengindir. 155 çalışmanın 70'i tamamıyla Türk tarihi, kültürü ve etnolojisiyle ilgilidir.


Türkiye'de Sinoloji bilim dalının gelişmesine öncü olan, bilimsel çalışmalarıyla Türk tarih ve kültürünün araştırılmasına katkıda bulunan bu değerli bilim adamını, Türk Sinologları saygıyla anmaktadır.